Sorsolások

A részvételi feltételeknek megfelelő szelvények automatikusan részt vesznek a heti sorsoláson.

 • a 2018. május 21-27. között vásárolt akciós játékok között: 2018. május 28.
 • a 2018. május 28 és június 3. között vásárolt akciós játékok között: 2018. június 4.

Ne felejtsd el akciós szelvényedet ellenőrizni, hogy nyert-e!


Hogyan tudhatod meg, hogy nyertél-e?

A nyertes játékok azonosító számait teljes körűen tartalmazó nyereményjegyzéket a weboldalunkon tesszük közzé: nyereményjegyzék

Az 1 millió Ft-os és ennél nagyobb pénznyeremények nyertes játékainak adatai elérhetőek továbbá az alábbi felületeken is:

 • Lottózókban: a kihelyezett nyereményjegyzéken
 • TV-ben: az MTVA teletext 874. oldalán
 • Újságokban:
  • Szerencsemix újságban
  • Nemzeti Sport Sportfogadás melléklet 2018. május 30-i, és június 6-i számában
 • Az átvételi igazolások az értékesítőhelyeken terminálon történő beolvastatással is ellenőriztethetőek (a sorsolás napján 17 órától), hogy nyertek-e az akcióban.

Hogyan juthatsz nyereményedhez?

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek.

A 100.000 Ft-os és ennél kisebb pénznyeremény esetében:

 • Az értékesítőhelyeken vásárolt nyertes átvételi igazolás terminálon történő beolvastatását követően bármely terminállal rendelkező értékesítőhelyen készpénzben felvehetők. (Játékoskártya használatával vásárolt nyertes játék esetében, ha a Játékoskártyán a biztonsági szint be van állítva, akkor a készpénzben történő kifizetéshez a Játékoskártyát is be kell mutatni.)
 • Interneten vagy Okoslottón regisztrált felhasználóként vásárolt nyertes játék esetében a belső egyenlegre kerülnek kifizetésre.
 • Okoslottón (nem regisztrált felhasználóként), SMS-ben vagy ATM-en Mobil Vásárlás igénybevételével vásárolt játékkal elért nyeremény bankszámlára kerül átutalásra, a Szerencseháték Zrt. által SMS-ben bekért és a játékos által SMS-ben megadott bankszámlaszám alapján.

Az 1 millió Ft-os és ennél nagyobb pénznyeremények esetében nyereményigénylési lap kitöltésével, valamint

 • az átvételi igazolással elért nyeremény esetében az átvételi igazolás terminálon történő beolvastatásával és leadásával (vagy ha azt a játékos a Szerencsejáték Zrt-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával),
 • a Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási rendszerében belső egyenleg terhére (interneten, Okoslottón) vásárolt 10 millió Ft és ennél nagyobb nyertes játék esetében az ügyfél-azonosító szám megadásával, valamint az elektronikus fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszám igazolására a bankszámlaszerződését, vagy bankszámlakivonatát kell bemutatni,
 • Mobil Vásárlás igénybevételével befizetett nyertes játék esetében annak az üzembe helyezett SIM-kártyának a bemutatásával, amelyről a játékát fizette.
 • ATM-es játékmódban vásárolt nyertes játék esetében annak a bankkártyának a bemutatásával, amelyről a nyertes játékát fizette, és azt az üzembe helyezett SIM-kártyát, amelyhez tartozó telefonszámot az ATM-en való regisztrációkor a játékos megadott.

További információk

Az akció részleteiről, a sorsolásokról, és a nyeremények átvételéről részletes tájékoztatást a Részvételi feltételekben olvashatsz, vagy a 06-80-313-313 zöldszámon érdeklődhetsz 2018. május 21.és június 5. között, a hét minden napján 7 és 23 óra között.

Az akció Részvételi feltételei (PDF) >