Hírek

Szerencsefüggőség fotópályázat

2014.05.30.

Minimum az 50 legjobb vagy maximum a 100 legjobb kép díjazásban részesül.

A pályázat kiírója a Szerencsejáték Zrt.

Beadási határidő: 2014. augusztus 31-e, éjfél.

e-mail cím: szerencse@karton.hu

A pályázat témakörei:

1. A SZERENCSE PILLANATAI: a szerencse, szerencsés pillanatok, szerencsés események témával két kategóriában lehet pályázni fejenként maximum 5 db fotóval.

Kategóriák

Tetszőleges eszközzel:

Fődíjak:

I. díj: 250 000 Ft.

II. díj: 100 000 Ft.

III. díj: 50 000 Ft.

Mobil eszközzel:

Fődíjak:

I. díj: 250 000 Ft.

II. díj: 100 000 Ft.

III. díj: 50 000 Ft.

2. A FÜGGŐSÉG témakörben tematikus megkötés nélkül, két kategóriában lehet pályázni, kategóriánként maximum 5 db művel.

Kategóriák

Tetszőleges eszközzel:

Fődíjak:

I. díj: 250 000 Ft.

II. díj: 100 000 Ft.

III. díj: 50 000 Ft.

Mobil eszközzel:

Fődíjak:

I. díj: 250 000 Ft.

II. díj: 100 000 Ft.

III. díj: 50 000 Ft.

Pályázó a pályázatra való nevezéssel, a pályázat díjának reményében lemond a beküldött műhöz kapcsolódó vagyoni jogairól, melyek a nevezéssel, külön jogügylet nélkül átszállnak a pályázat kiírójára, a Szerencsejáték Zrt-re.

Egyéb díjak: A fenn kiemelt fődíjakon felül a fotók díjazására további összesen 2,5 millió forint kerül felosztásra a képek minőségétől és számától függően.

A díjak kifizetésének feltétele, hogy a díjazott írásban elfogadja a díj átvételét és megerősítse a vagyoni jogainak átadását a pályázat kiírójára.

Technikai paraméterek:

Tekintve, hogy a zsűri által legjobbnak ítélt művek nagyméretű printjei a kArton galériában rendezett hagyományos kiállításon is szerepelnek, illetve egy reprezentatív válogatásból nyomtatott kiadvány készül, érdemes a weben szokványos paraméterektől a következők szerint eltérni:

1. A fotó készítésekor az ajánlott méret álló formátumnál kb. 2500 px széles, fekvőnél kb. 3500 px széles, 300 dpi felbontásban; az ajánlott formátum JPEG;

A pályázatra 1 évnél nem régebbi, a nyomtatott sajtóban vagy annak webmellékletében és önálló webújságban még nem publikált munkákat lehet beadni a szerencse@karton.hu e-mailcímre. A kép- és videófájloknak tartalmazniuk kell a pályázó nevét. A munkák mellett egy .doc vagy .docx fájlban fel kell tüntetni a következő adatokat: témakör, kategória, a mű címe, név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

Például:

Minta Márta „Szerencsejáték” és „Kartonpapír”című pályamunkáinál az e-mailhez csatolt kép és szöveges fájl a következőképp nézzen ki:

minta.marta¬_szerencsejatek.jpeg

minta.marta_kartonpapir.jpeg

minta.marta_szerencsejatek.docx

Témakör: A szerencse pillanatai

Kategória: mobil eszközzel.

Mű címe: Szerencsejáték

Név: Minta Márta

Lakcím: Budapest, 1122, Példa u. 45.

Telefonszám: 06 20 1122 333

E-mail cím: mintamarta@gmail.com

minta.marta_kartonpapir.docx

Témakör: Függőség

Kategória: tetszőleges eszközzel.

Mű címe: Kartonpapír

Név: Minta Márta

Lakcím: Budapest, 1122, Példa u. 45.

Telefonszám: 06 20 1122 333

E-mail cím: mintamarta@gmail.com

A beküldött műveket szakmai zsűri válogatja a SZERENCSEFÜGGŐSÉG c. kiállítás oldalára, valamint díjazza. A zsűri a közízlést vagy kisebbségek jogait stb. kifejezetten sértő, továbbá a szerzői-jogi szempontból aggályos vagy a pályázati feltételeknek nem megfelelő műveket indoklás nélkül kizárja. A zsűrizéséről e-jegyzőkönyv készül - a díjazott művek esetében a szavazatok számarányának feltüntetésével, esetleg rövid indoklással. A jegyzőkönyvet a kiállítás megnyitó-díjátadó rendezvénye után publikáljuk a www.szerencsejatek.hu/fotopalyazat oldalon.

Az e-kiállítás hivatalos megnyitó-díjátadó rendezvénye 2014. október 16-án, 19 órakor lesz a kArton galériában (1054 Budapest, Alkotmány u.18.), ahol a legjobb 50 mű - köztük a díjazott alkotások - 2014. november 14-ig lesznek láthatók.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázatra való nevezésével, a pályamunkák beküldésével hozzájárul a fenn nevezett, nyomtatott kiadványban, a hagyományos kiállításon valamint az online felületen való közzétételhez.

A pályázaton csak 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt.

A pályázaton a Szerencsejáték Zrt. munkatársai és azok hozzátartozói nem vehetnek részt.

A pályázaton való részvétellel a pályázók egyben kijelentik, hogy a benyújtott pályaművek tekintetében teljeskörű jogosultsággal rendelkeznek és a pályaművek nem sértik senkinek a jogát (pl.: személyhez fűződő jogok, képmás elkészítéséhez és felhasználására vonatkozó jogosultság, tulajdonjog, szerzői jog, stb.) és elfogadják a részvételi feltételeket.

kArton galéria, 1054 Bp. Alkotmány u. 18., tel.: +361 472 00 00. Szakmai tanácsadás: zsuzsi.benko@karton.hu

Vissza