Augusztusi Eurojackpot akció nyereményjegyzék

Eurojackpot akció 2021. augusztusi nyereményjegyzéke

 

2021. augusztus 23-29. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek. 

Sorsolás napja: 2021. augusztus 31. Nyereményigénylés határideje: 2021. október 10. (vasárnap)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Eurojackpot Internetes fogadás 10 000 000 Ft 40 8639 25 30092159
Eurojackpot Ács Bence 8000 Székesfehérvár Balatoni u. 44-46 1 000 000 Ft 40 8639 25 30041963
Eurojackpot Kereki Trafik Bt. 6041 Kerekegyháza Fo u. 80-82. fszt. 11. 1 000 000 Ft 40 8639 25 30120798
Eurojackpot Jánosi Péter 1098 Budapest Pöttyös u. metrómegálló 1 000 000 Ft 40 8639 25 30036749
Eurojackpot Posta-Zalaszentgrót 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 2. 1 000 000 Ft 40 8639 25 30025902
Eurojackpot CS-K Kft. 1096 Budapest Haller u. 12-14. 1 000 000 Ft 40 8637 25 30001037
 

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napig (legkésőbb 2021. október 10., vasárnap) jelentkezhetnek az alábbiak szerint: Értékesítőhelyen, terminálon feladott játék: Az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvasásával és leadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. (Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.) Elektronikus fogadási rendszerben (Internet, Okoslottó SMS) belső egyenleg terhére vásárolt játék: A nyertes ügyfél-azonosító számának megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. SMS-ben (akár Okoslottóval) Mobil vásárlás igénybevételével vásárolt játék: A nyertes játék megvásárlásakor használt telefonszám megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. A fentiek szerinti nyereményigénylés benyújtására csak a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyein van lehetőség (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso). Terminálon feladott akciós játékkal elért nagynyereménynek minősülő pénznyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal a sorsolást követő 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon (2021. október 8-án) vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvasásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon (2021. október 11-én) a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, és az átvételi igazolást, valamint a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidők jogvesztők! A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóságilag kiadott okmányok bemutatása szükséges. Mobilegyenleg terhére SMS-ben feladott játék esetén a játékhoz használt mobiltelefonszám megadása is szükséges. A mobiltelefonszámot a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS fogadásával beazonosítja és ellenőrzi.