Júniusi Eurojackpot akció nyereményjegyzék

Eurojackpot akció 2021. június nyereményjegyzéke

 

2021. június 21-27. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek. 

Sorsolás napja: 2021. június 28. Nyereményigénylés határideje: 2021. augusztus 7. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Eurojackpot M-COM-os fogadás 10 000 000 Ft 40 8576 25 40118812
Eurojackpot 115. sz. Lottózó 6000 Kecskemét, Batthyány u. 33. 1 000 000 Ft 40 8575 25 40025629
Eurojackpot PONCSÓ LOTTÓZÓ 4600 Kisvárda, Attila út 9 1 000 000 Ft 40 8576 25 40045471
Eurojackpot Ódium Trió Kft 5630 Békés, Ady E. u. 14. 1 000 000 Ft 40 8577 25 40019665
Eurojackpot Gula Ferencné 2365 Inárcs, Bajcsy Zs. u. 114. 1 000 000 Ft 40 8573 25 40013962
Eurojackpot Fortuna lottózó 4700 Mátészalka, Bercsényi u. 33 1 000 000 Ft 40 8576 25 40107700


A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napig (legkésőbb 2021. augusztus 7., szombat) jelentkezhetnek az alábbiak szerint:

Értékesítőhelyen, terminálon feladott játék: Az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvasásával és leadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. (Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.) Elektronikus fogadási rendszerben (Internet, Okoslottó SMS) belső egyenleg terhére vásárolt játék: A nyertes ügyfél-azonosító számának megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára.

SMS-ben (akár Okoslottóval) Mobil vásárlás igénybevételével vásárolt játék: A nyertes játék megvásárlásakor használt telefonszám megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. A fentiek szerinti nyereményigénylés benyújtására csak a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyein van lehetőség (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso).

Terminálon feladott akciós játékkal elért nagynyereménynek minősülő pénznyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal a sorsolást követő 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy az ezt követő napon, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvasásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, és az átvételi igazolást, valamint a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidők jogvesztők!

A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóságilag kiadott okmányok bemutatása szükséges. Mobilegyenleg terhére SMS-ben feladott játék esetén a játékhoz használt mobiltelefonszám megadása is szükséges. A mobiltelefonszámot a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS fogadásával beazonosítja és ellenőrzi.