Puttó akció

Puttó tavaszi akció nyereményjegyzék

 

2023. április 3 -9. között befizetett Puttó játékok közül kisorsolt napi nyertesek. 

Sorsolás napja: 2023. április 12. Nyereményigénylés határideje: 2023. május 22. (hétfő)

Játék megnevezése Akciós nap Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Puttó 2023.04.03 Thalamus Bt. 6451 Tataháza, Rákóczi u. 37. 1 000 000 Ft 40 9223 34 30028548
Puttó 2023.04.04 DióDohány Bt. 1102 Budapest, Kõrösi Cs. S. út 40. 1 000 000 Ft 40 9224 34 30039429
Puttó 2023.04.05 Posta 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 7. 1 000 000 Ft 40 9225 34 30037023
Puttó 2023.04.06 Németh Barnabás 8960 Lenti, Táncsics M. u. 5. 1 000 000 Ft 40 9226 34 40071694
Puttó 2023.04.07 Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 9227 34 20048997
Puttó 2023.04.08 406. sz. Lottózó 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C 1 000 000 Ft 40 9228 34 20071051
Puttó 2023.04.09 Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 9229 34 20006450

 

2023. április 3 -9. között befizetett Puttó játékok közül kisorsolt ráadás nyertes. 

Sorsolás napja: 2023. április 12. Nyereményigénylés határideje: 2023. május 22. (hétfő)

Játék megnevezése Akciós iõszak Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Puttó 2023.04.03-09. 344. sz. Lottózó 8500 Pápa, Celli út 25. (Interspar) 5 000 000 Ft 40 9225 34 30058272

 

2023. március 27 - április 2. között befizetett Puttó játékok közül kisorsolt napi nyertesek.

Sorsolás napja: 2023. április 5. Nyereményigénylés határideje: 2023. május 15. (hétfő)

Játék megnevezése Akciós nap Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Puttó 2023.03.27 LOTTOBACCO Gloriett 1183 Budapest, Goroszló u. 4. 1 000 000 Ft 40 9216 34 30020889
Puttó 2023.03.28 Katica fagylaltozó 1171 Budapest, Péceli út 203. 1 000 000 Ft 40 9217 34 30025981
Puttó 2023.03.29 137. sz. Lottózó 3531 Miskolc, Gyõri kapu 49. 1 000 000 Ft 40 9218 34 30018919
Puttó 2023.03.30 Rehákné Szontágh Rózsa 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 13-19 TESCO 1 000 000 Ft 40 9219 34 30054258
Puttó 2023.03.31 Szulimán Tobacco 1073 Budapest, Dob u. 66. 1 000 000 Ft 40 9220 34 30073975
Puttó 2023.04.01 Andó Dohány Bt. 8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 2/C 1 000 000 Ft 40 9221 34 30045344
Puttó 2023.04.02 Kék Hold Sörbár 3842 Halmaj, Béke út 3. 1 000 000 Ft 40 9222 34 30021563

 

2023. március 27 - április 2. között befizetett Puttó játékok közül kisorsolt ráadás heti nyertes.

Sorsolás napja: 2023. április 5. Nyereményigénylés határideje: 2023. május 15. (hétfő)

Játék megnevezése Akciós idõszak Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Puttó 2023.03.27- 04.02. Keroil Benzinkút és Lottózó 4524 Ajak, Vasút út hrsz: 149/1 5 000 000 Ft 40 9217 34 30053296

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek Nyereményigénylési lap kitöltésével, valamint a nyertes átvételi igazolás beolvastatásával és leadásával (vagy ha azt a játékos a Szerencsejáték Zrt-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával).

A nyereményigénylés benyújtásának helye és módja: Értékesítőhelyen vásárolt játékokkal elért nyeremények esetén a Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso) személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerülnek átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott forint alapú lakossági bankszámlára. A Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási rendszerében belső egyenleg terhére (interneten, Okoslottóval) vásárolt játékkal elért nyeremények esetében a nyertes ügyfél-azonosító számának megadásával együtt, Mobil Vásárlás igénybevételével vásárolt nyertes játék esetében a nyertes játék megvásárlásakor használt telefonszám megadásával együtt a Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerülnek átutalásra a nyeremények a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára

Terminálon feladott akciós játékkal elért nyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal az adott sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési lapot kitöltetni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvasásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, és az átvételi igazolást, valamint a terminál által korábban nyomtatott beolvasási bizonylatot leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti. A határidők jogvesztők.

A nyereményigénylés során személyazonosságot és az állandó lakcímet igazoló okmányok megadása is szükséges.