Ünnepi szerencsenapok

2019. Ünnepi Szerencsenapok akció nyereményjegyzéke

 

2019. december 26. - 2020. január 1. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek. 

Sorsolás napja: 2020. január 2. Nyereményigénylés határideje: 2020. február 11. (kedd)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Skandináv lottó Kálmán Erzsébet 1173 Budapest, Pesti út 5-7. (Tesco) Volkswagen T-Cross Life 1.0 TSI DSG személygépkocsi 40 8034 03 30107567
Skandináv lottó 278. sz. Lottózó 8200 Veszprém, Dornyai út 4. (Interspar) 1 000 000 Ft 40 8030 03 30043980
Skandináv lottó Posta-Pápa 5. 8505 Pápa, Szabó Ervin u. 52. 1 000 000 Ft 40 8033 03 30135599
Skandináv lottó PERGAMEN TOTÓZÓ 5561 Békésszentandrás, Szent László u. 22. 100 000 Ft 40 8031 03 30027147
Skandináv lottó 36. sz. Lottózó 1204 Budapest, Kossuth Lajos u. 86. 100 000 Ft 40 8033 03 30060953
Skandináv lottó Csillag Pressz Kft. 1032 Budapest, Szõlõ u. 94. 100 000 Ft 40 8033 03 30110280
Skandináv lottó 809. sz. Lottózó 2200 Monor, Petõfi u. 26. 100 000 Ft 40 8030 03 30016984
Skandináv lottó 211. sz. Lottózó 2600 Vác, Széchenyi út 3-7. 100 000 Ft 40 8033 03 30064494
Skandináv lottó Lapker 2103 Soroksár 1239 Budapest, Bevásárló u. 2. (Auchan) 100 000 Ft 40 8034 03 30052912
Skandináv lottó Nagy Ferenc 2831 Tarján, Vadász út 40. 100 000 Ft 40 8030 03 30063135
Skandináv lottó Zöld Ász presszó 4461 Nyírtelek, Petõfi u. 40. 100 000 Ft 40 8031 03 30048489
Skandináv lottó Miskolc 1 posta 3501 Miskolc, Kazinczy u. 16. 100 000 Ft 40 8033 03 30107289
Skandináv lottó 360. sz. Lottózó 6230 Soltvadkert, Kossuth u. 4/b. 100 000 Ft 40 8034 03 30044957

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai nyereményükért legkésőbb a sorsolás napját követő 40 napon belül (2020. február 11., keddig) jelentkezhetnek, a pénznyeremények esetében a Szerencsejáték Zrt. bármely saját lottózójában (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso), míg az autónyeremény esetében a Szerencsejáték Zrt. Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályán (1106 Budapest, Fehér út 10. 06-1-224-2893, 06-1-224-2895 H-Cs: 8:00–16:00, P: 8:00–12:00).A határidő jogvesztő!

A nyereményjátékban elért pénznyeremények összevont jövedelemként kezelendőek, ezáltal a nyerteseknek a 2020. évre vonatkozó adóbevallásban szerepeltetniük kell a nyeremény összegét. A nyereményt terhelő adót a Szerencsejáték Zrt. fizeti meg a nyertes nevében, amelyről adóigazolást állít ki a nyertes részére. Ezzel összefüggésben a nyereményigénylés Szerencsejáték Zrt. központjába történő beérkezését követően a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársai a nyertesek részére – a nyereményigénylési lapon megadott postai címükre – megküldik az adóigazolás kiállításához szükséges adatlapot, amelyet a nyertesnek vissza kell küldenie a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály részére. A nyeremény kifizetésére csak a nyertes által kitöltött és aláírt adatlap Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályra való visszaérkezését követően kerül sor.

Terminálon feladott akciós játékkal elért nyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal az adott sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó napon olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját lottózójába vagy a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályra eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvastatásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon – a 06-1-224-2893 vagy a 06-1-224-2895 telefonszámon (H-Cs: 8:00–16:00, P: 8:00–12:00) történő egyeztetés után – a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályon (1106 Budapest, Fehér út 10.) személyesen kell az átvételi igazolást (és a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot) leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 90 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására, ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidő jogvesztő! A pénznyeremények kifizetése kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett forint alapú lakossági bankszámlára történik.

Devizakülföldi személy részére a pénznyeremény kifizetése a mindenkori vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik.

Külföldi személy számára pénznyeremény akkor fizethető ki, ha rendelkezik Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett, forint alapú lakossági folyószámlával (pénznyeremény esetén) és érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló hatóságilag kiadott érvényes okmánnyal (pl. fényképes, kártya formátumú vezetői engedély), illetve lakcímét (magyarországi tartózkodási helyét) – lakcímkártyával, tartózkodási engedéllyel vagy egyéb, a tartózkodási hely igazolására alkalmas hatósági igazolással, okmánnyal, vagy ezek hiányában a szállásadó által két tanú jelenlétében aláírt igazolással, illetve illetőségigazolással. A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. utazási költség) a nyerteseket terhelik.

A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóságilag kiadott érvényes okmányok bemutatása szükséges.