Sorsolás

A nyereményjáték időszakában legalább 1200 Ft-ért vásárolt Kincsem+ játékok automatikusan részt vesznek a vásárlás hetéhez tartozó heti és ráadás sorsoláson:

Vásárlás ideje Heti sorsolás napja
2020. október 19-25. között 2020. október 26., hétfő
2020. október 26-november 1. között 2020. november 2., hétfő

Vásárlás ideje: 2020. október 19-25. között

Heti sorsolás napja: 2020. október 26., hétfő

Vásárlás ideje: 2020. október 26-november 1. között

Heti sorsolás napja: 2020. november 2., hétfő

Az egyes heti sorsolásokon a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

  • 1 db 1.000.000 Ft pénznyeremény
  • 10 db, egyenként 50.000 Ft pénznyeremény

Ráadás nyeremény:

  • 1 db 3.000.000 Ft pénznyeremény

Ellenőrizd fogadószelvényedet a vásárlás hetét követő heti sorsolás után is!

A sorsolásokra a Szerencsejáték Zrt. 1106 Budapest, X. kerület, Fehér út 10. alatti irodaházában, közjegyző jelenlétében kerül sor.


A nyertes játékok közzététele

A nyereményjátékban részt vevő Kincsem+ fogadószelvények ellenőriztethetők az adott heti sorsolást követően (a sorsolás napján 17:00 órától) a fogadószelvények terminálon történő beolvasásakor is.
A hivatalos nyereményjegyzék az egyes sorsolásokat követően a Szerencsejáték Zrt. honlapján kerül közzétételre. nyereményjegyzék
A nyereményjegyzék elérhető továbbá a sorsolásokat követően az MTVA Teletext 874. oldalán, továbbá a Nemzeti Sport Sportfogadás mellékletének 2020. október 28-i és 2020. november 4-i számában, illetve a Szerencsemixben.
A részletekről a díjmentesen hívható 06-80-313-313 telefonszámon lehet érdeklődni 2020. október 19. és november 3. között hétfőtől vasárnapig 7–23 óra között.


Nyereményhez jutás feltétele

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek a Szerencsejáték Zrt. bármely saját lottózójában (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso) az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvastatásával és leadásával, valamint nyereményigénylés benyújtásával. A határidő jogvesztő!

A nyereményjátékban elért pénznyeremények összevont jövedelemként kezelendőek, ezáltal a nyerteseknek a 2020. évre vonatkozó adóbevallásban szerepeltetniük kell a nyeremény összegét. A nyereményt terhelő adót a Szerencsejáték Zrt. fizeti meg a nyertes nevében, amelyről adóigazolást állít ki a nyertes részére. Ezzel összefüggésben a nyereményigénylés Szerencsejáték Zrt. központjába történő beérkezését követően a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársai a nyertesek részére – a nyereményigénylési lapon megadott postai címükre – megküldik az adóigazolás kiállításához szükséges adatlapot, amelyet a nyertesnek vissza kell küldenie a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály részére. A nyeremény kifizetésére csak a nyertes által kitöltött és aláírt adatlap Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályra való visszaérkezését követően kerül sor.


További információk

A nyereményjátékban csak a Szerencsejáték Zrt. által az értékesítési hálózatában üzemeltetett termináljain vásárolt, egy szelvényen legalább 1200 Ft értékű Kincsem+ vagy Kincsem+ TUTI fogadások vesznek részt, a Magyar Lóversenyfogadást-Szervező Kft. által üzemeltetett terminálokon vásárolt Kincsem+ vagy Kincsem+ TUTI fogadások nem.

Az akció részleteiről, a sorsolásokról és nyeremények átvételéről részletes tájékoztatást a Részvételi feltételekben olvashatsz, vagy a 06-80-313-313-as zöld számon érdeklődhetsz 2020. október 19. és november 3. között a hét minden napján 7 és 23 óra között.

Szerencsejátékban, ezáltal a jelen Kincsem+ nyereményjátékban 18 év alatti személyek nem vehetnek részt, így nyereményjogosultságot sem szerezhetnek.

Részvételi feltételek (pdf)

A Kincsem+ fogadásról további részleteket ezen az oldalon találsz.