Információk

Játékosvédelem

A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 5/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján az alábbiakban közzétesszük a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága honlapján megjelenő játékosvédelmi tájékoztatókat, illetve az ellátó intézmények listáját.

Tájékoztató a játékosvédelmi eszközök bevezetéséről

Tájékoztató a 18 év alattiak fokozott védelméről és játéktilalmáról

Tájékoztató a bírósági és a jelentős önkorlátozás alatt álló játékosok fokozott védelméről és a játékosvédelmi nyilvántartás működéséről

Tájékoztató a jelentős önkorlátozó nyilatkozatról

Jelentős önkorlátozó nyilatkozat MINTA

Tájékoztató a kóros játékszenvedéllyel élő felnőtt személyek részére pszichiátriai ellátást biztosító egyes szolgáltatókról

Tájékoztató a problémás játékkal és kóros játékszenvedéllyel élők személyek részére a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény alapján közösségi ellátásokat nyújtó szolgáltatókról, illetve játékosok védelmével vagy a szerencsejáték káros hatásainak csökkentésével foglalkozó egyes civil szervezetekről

Játékfüggőséggel foglalkozó szervezetek

Egyszerűsített tájékoztató a gondnokság alá helyezési eljárásról

Részletes tájékoztató a gondnokság alá helyezési eljárásról

Adatvédelmi tájékoztató a játékosvédelmi nyilvántartásról


Szerencsejátékos Segélytelefon

Az ELTE PPK Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékével és a Pro Psychologia Alapítvánnyal együttműködve Segélytelefon szolgáltatást működtetünk. Szerencsejátékkal összefüggő problémák, kiritikus helyzetek kezelése esetén ingyenesen, anonim módon hívható. A szolgáltatás igénybe vehető és elérhető a szerencse@ppk.elte.hu e-mail címen, valamit az "ELTE Szerencsejátékos Segélyszolgálat" Skype azonosító segítségével is.

Hétfőtől péntekig: 15:00 - 19:00 között

A Segélytelefon információs vonala: (06-1) 411 67 78


Játékosvédelmi zöld szám

A felelős játékszervezés, illetve a fogyasztóvédelmi és játékosvédelmi érdekek érvényesülése érdekében fenntartott zöld számon bejelentést, panaszt vagy javaslatot tehet

Hétfőtől vasárnapig: 00:00 - 24:00 között

Tájékoztató játékosvédelmi zöld számról

A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 5/2021. (X.21.) SZTFH rendelet 4. §-a alapján a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a felelős játékszervezés és a fogyasztóvédelmi, játékosvédelmi érdekek érvényesülése érdekében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 1. § (5a)-(6d) bekezdésében és a rendeletben foglaltakkal kapcsolatos bejelentések, panaszok, javaslatok szóbeli előterjesztésére játékosvédelmi zöld számot tart fenn.

A zöld szám 0-24 óráig üzemel, ingyenesen hívható az egész ország területéről. A szám felhívásakor egy rövid üdvözlő üzenetet követően, a sípszó után van lehetőség a bejelentés megtételére, melyre az ügyfeleknek 2 perc áll rendelkezésére. Ezen idő alatt közölni kell minden olyan, az ügyre vonatkozó lényeges információt, ami alapján az SZTFH az eljárást le tudja folytatni. A bejelentés megtételének nem feltétele a név és elérhetőség megadása, azonban a közérdekűnek minősülő bejelentéssel összefüggő további tájékoztatás a bejelentő felé kizárólag nevének és lakcímének megadása esetén lehetséges.


Szűrőszoftverek a kiskorúak védelmére

A szerencsejátékok szempontjából a kiskorúak kiemelten veszélyeztettnek számítanak, mert náluk könnyebben kialakulhat használati zavar, valamint annak káros hatásai esetükben fokozottabban jelentkezhetnek. Magyarországon a 18. életévüket be nem töltött fiatalok számára tilos a szerencsejáték. A Szerencsejáték Zrt. 18 év alattiakat nem szolgál ki szerencsejátékkal semmilyen értékesítési csatornáján, kiskorúak számára pedig nem teszi lehetővé az online regisztrációt sem, melynek megvalósulását életkor ellenőrzéssel biztosítja.

Szülőknek, hozzátartozóknak és gondviselőknek a gyermekük felelős internethasználata kialakítása érdekében lehetőségük van gyermekvédelmi szűrőszoftver letöltésére és használatára. Ahhoz, hogy a gyermekeket a nem kívánatos interneten elérhető tartalmaktól, a túlzott számítógép- és internethasználat okozta károktól és egyéb veszélyektől megóvják különböző típusú szűrőszoftverek állnak rendelkezésre. A gyermek érdekében érdemes a felügyelet és megelőzés ezen formáinak megismerése.

Az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ajánlásával a https://nmhh.hu/dokumentum/173242/szuroszoftverek.pdf linken elérhetőek olyan szűrőprogramok, melyek a kiskorúak védelmében biztonságosan letölthetőek és használhatóak.