Adatvédelem

Adatkezelési nyilatkozat a Szerencsejáték Zrt. online fogadási rendszeréhez

 

A Szerencsejáték Zrt. ezúton teszi közzé adatkezelési elveit, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el.

Adatvédelmi Nyilatkozat (PDF)


 

1. A Szerencsejáték Zrt., mint adatkezelő adatai

 

Az adatkezelő neve: Szerencsejáték Zrt.
Címe: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Elektronikus levélcíme: adatved@szerencsejatek.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos további általános információkért kérjük, hogy keresse fel Ügyfélszolgálatunkat a 06 1/201-0580-as telefonszámon.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Szerencsejáték Zrt. adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot vagy tájékoztatásra vonatkozó kérvényt kizárólag írásban fogad el.2. A Szerencsejáték Zrt. online fogadási rendszereinek (fogadási honlapjának) címe
 3. A tájékoztatóban alkalmazott kifejezés(ek) magyarázata
 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.4. Az adatkezelés jogszabályi háttere, a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
 

A Szerencsejáték Zrt. a honlapjának látogatói, valamint az online fogadási rendszerben regisztrált játékosainak, fogadóinak személyhez fűződő jogait tiszteletben tartja, melynek megfelelően személyes adataikat a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kezeli.

Társaságunk a szolgáltatás(ok) szerződésszerű nyújtása és teljesítése során az alkalmazott elektronikus eszközök üzemeltetése vonatkozásában garantálja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az egyéb adat és titokvédelmi szabályokban foglaltak érvényre juttatását. Társaságunk műszaki, játék és egyéb szervezési intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és tárolásának a biztonságáról.

A Szerencsejáték Zrt. csak azon adatokat kezeli, melyeket törvény előír vagy amelyek kezelésére lehetőséget teremt, illetve amelyek kezeléséhez az érintett önkéntes hozzájárulását adta, továbbá melyek a játékokban vagy az egyes akciókban a szolgáltatás igénybevételéhez, a felhasználói élmény fokozásához, a szerződésszerű szolgáltatáshoz, valamint a nyeremények kifizetéséhez feltétlenül szükségesek.

Az online fogadási rendszerben megvalósuló adatkezelés(ek) során elsősorban az alábbi jogszabályokat tekintjük mérvadónak:

- Magyarország Alaptörvénye VI. fejezetének (2) és (3) pontjában foglalt személyes   adatok védelméhez fűződő jog

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

- a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szjtv.),

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. (Eker tv.),

- hatályos Polgári Törvénykönyv,

- hatályos Büntető Törvénykönyv,

- a számvitelről szóló 2000 évi C. tv. (Szvtv).

 

A fogadási rendszereinkben megvalósuló adatkezelések azonosító adatai

Bejelentés megnevezése

Adatkezelés célja

Nyilvántartási szám

A játékosok adatainak nyilvántartása az online fogadási rendszerekben

A fogadások tétjeinek beszedése és a kifizetések érdekében történik az adatkezelés

00397-0004

A Szerencsejáték Zrt. üzleti érdekeinek megvalósítása

Nyereményjátékban való részvételhez (internetes oldalon regisztráció), valamint a nyereményjáték sorsolásának lebonyolításához, a nyereményátadás nyertesekkel történő egyeztetéséhez kapcsolódó adatkezelés

40062

A Szerencsejáték Zrt. gazdasági, üzleti érdekeinek megvalósítása

Értékesítési promócióban való részvételhez kapcsolódó, továbbá annak számviteli bizonylatolására alkalmas, a vonatkozó törvény szerinti adatkezelés

40820

A Szerencsejáték Zrt. ügyfélszolgálati tevékenysége

 • Az ügyfelekkel való kapcsolattartás (szóbeli, írásbeli-elektronikus),
 • az ügyfelek megkülönböztetése és egyediesítése,
 • játékos/fogadói reklamációkezelés,
 • a fogadásokhoz kapcsolódó ügyfél azonosítás és ügyintézés

NAIH-50820/2012

 5. Az online fogadási rendszerben kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés időtartama az (egyes) eltérő* adatkezelési céloknak megfelelő felsorolásban
 

* (ugyanazon személyes adat kezeléséhez az eltérő (többes) adatkezelési cél alapján többes – különböző - jogalap és időtartam kerülhet meghatározásra)

 

A személyes adat

megnevezése

Az adatkezelés jogcíme

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés időtartama

*Családi név

Eker tv. 13/A §.

 • A játékos beazonosítása
 • Nyereményigazolás kiállítása.
   

 

A jogviszony idejére vagy annak megszűnéséig.

Nyeremény kifizetése esetében a Számviteli tv. szerinti megőrzési idő

*Családi név

Az érintett önkéntes hozzájárulása

 • Amennyiben a fogadó/játékos hozzájárulását adta a promóciós ajánlatok fogadásához, úgy a szerződésszerű teljesítés érdekében szükséges az adat

Legfeljebb a promóció idejére

*Keresztnév

 

Eker tv. 13/A §.

 • A játékos beazonosítása
 • Nyereményigazolás kiállítása
   

A jogviszony idejére vagy annak megszűnéséig.

Nyeremény kifizetése esetében a Számviteli tv. szerinti megőrzési idő

*Keresztnév

Az érintett önkéntes hozzájárulása

 • Amennyiben a fogadó/játékos hozzájárulását adta a promóciós ajánlatok fogadásához, úgy a szerződésszerű teljesítés érdekében szükséges az adat

Legfeljebb a promóció idejére

Születési név

Eker tv. 13/A §.

 • A játékos beazonosítása
   

A jogviszony idejére vagy annak megszűnéséig.

Nyeremény kifizetése esetében a Számviteli tv. szerinti megőrzési idő

Nem

Érintett önkéntes hozzájárulása

 • A regisztráció valódiságának ellenőrzése (mint technikai adatellenőrzéshez szükséges adat)

Legfeljebb a jogviszony idejére

Születési hely

Eker tv. 13/A §.

 • A játékos beazonosítása
 • Nyereményigazolás kiállítása
   

A jogviszony idejére vagy annak megszűnéséig.

Nyeremény kifizetése esetében a Számviteli tv. szerinti megőrzési idő

Születési idő

Eker tv. 13/A §.

 • A játékos beazonosítása.
 • Az Szjtv. által előírt min. 18 éves korhatár ellenőrzése
 • Nyereményigazolás kiállítása

A jogviszony idejére vagy annak megszűnéséig.

Nyeremény kifizetése esetében a Számviteli tv. szerinti megőrzési idő

Anyja

leánykori neve

Eker tv. 13/A §.

 • A játékos beazonosítása.
   

A jogviszony idejére vagy annak megszűnéséig.

Cím

Eker tv. 13/A §.

 • A játékos beazonosítása
 • Nyereményigazolás kiállítása

 

 

A jogviszony idejére vagy annak megszűnéséig.

Nyeremény kifizetése esetében a Számviteli tv. szerinti megőrzési idő

Telefonszám

Eker tv. 13/A §.

A szolgáltatás szerződésszerű teljesítése

Legfeljebb a jogviszony idejére

Személyazonosító okmány másolata

Szjtv. 1. §. (6)

A Szerencsejáték törvény által előírt min. 18 éves korhatár ellenőrzése

A regisztrációnál kötelező ügyfélellenőrzés idejéig

Felhasználónév

Eker tv. 13/A §.

 • A Tippmixpro-n és bet.szerencsejatek.hu-n létrehozott regisztrációba történő belépés (technikai adat).
 • A játékos beazonosítása

A jogviszony idejére

*E-mail cím

Eker tv. 13/A §.

 

 

 • A regisztráció mindaddig nem kerül aktív státuszba, amíg az e-mail címre kiküldött aktiváló linkre rá nem kattint az ügyfél.
 • A szerződésszerű teljesítéshez szükséges rendszerüzenetek a megadott e-mail címre érkeznek.

Legfeljebb a jogviszony idejéig

 

 

*E-mail cím

Érintett önkéntes hozzájárulása

Amennyiben az ügyfél kért értesítést a promóciós ajánlatokról, azok erre a címre kerülnek kiküldésre.

A promócióban való részvétel idejére

Bankszámlaszám

Eker tv. 13/A §.

 

 • nyereménykifizetés

Legfeljebb a számviteli tv. szerinti megőrzési idő

Elmúltam 18 éves - négyzet bejelölése

Szjtv. 1. §. (6)

A Szerencsejáték törvény által előírt min. 18 éves korhatárról való nyilatkozat.

A jogviszony idejére

Elfogadom a Részvételi szabályzatot  - négyzet bejelölése

Eker tv. 13/A §.

 

Nyilatkozat a szolgáltatási szerződés elfogadásáról.

 

A jogviszony idejére

Elfogadom az Adatvédelmi tájékoztatót  - négyzet bejelölése

Info tv. 20.§

 

Nyilatkozat az adatkezelés körülményeinek megismeréséről és elfogadásáról

A jogviszony idejére

Szeretnék értesítést kapni a Tippmixpro ajánlatainak részleteiről  - négyzet bejelölése

Érintett önkéntes hozzájárulása

Amennyiben az ügyfél igényli, hírlevelekkel, személyre szabott ajánlatokkal kereshetjük meg.

 

Bármikor megváltoztatható, legfeljebb az aktív regisztráció időszakában

Szeretnék értesítést kapni a Szerencsejáték Zrt. ajánlatairól  (négyzet bejelölése)

Érintett önkéntes hozzájárulása

Amennyiben az ügyfél igényli, hírlevelekkel, személyre szabott ajánlatokkal kereshetjük meg.

 

Bármikor megváltoztatható, legfeljebb az aktív regisztráció időszakában

Fogadások részletei

Eker tv. 13/A §.

Szjtv.

 • Szerencsejáték törvény, alapvető rendelkezések - nyereményigazolás kiállítása
 • Nyereménykifizetés megállapítása

A jogviszony idejére

Nyeremények részletei

Eker tv. 13/A §.

Szjtv.

 • Szerencsejáték törvény, alapvető rendelkezések - nyereményigazolás kiállítása
 • Nyereménykifizetés megállapítása

A jogviszony idejére

 

Számviteli tv. szerinti időtartam

Pénzügyi tranzakciók (egyenlegfeltöltés, nyereménykifizetés)

Eker tv. 13/A §.

Szjtv.

Szvtv.

Számviteli törvénynek történő megfelelés

 

Számviteli tv. szerinti időtartam

IP cím

Eker tv. 13/A §.

Technikai adat

A jogviszony idejére

Önkorlátozásra, önkizárásra vonatkozó információk

Érintett önkéntes hozzájárulása

Felelős játékszervezésnek történő megfelelés

 

Az önkorlátozás időtartamára

 

Az adatok felvétele a regisztráció alkalmával (az online regisztrációs felületen /adatlapon) feltüntetett adatokkal, továbbá a Szerencsejáték Zrt. által jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott, belső kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésekhez kapcsolódóan, valamint a szolgáltatás szerződésszerű teljesítése során valósul meg.6. A Szerencsejáték Zrt. által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések
 

A Szerencsejáték Zrt. a játékosok/fogadók adatainak védelme érdekében a fogadók/játékosok számítógépével folytatott kommunikáció során többrétű titkosítást alkalmaz.

A Szerencsejáték Zrt. játékosainak, fogadóinak és a nyerteseinek adatait fokozott biztonsági intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáféréstől.

A Szerencsejáték Zrt. szerverei biztonsági okokból mind a regisztráció során, mind pedig az egyedi belépések során használt IP címeket rögzítik.

 

6.1. Cookie-k
 

A cookie-k kis méretű programok vagy fájlok, melyeket a felhasználó internetes böngészője ment el a meglátogatott oldalról és tárol el, kizárólag a felhasználó azonosításának megkönnyítése, valamint a meglátogatott oldal személyre szabhatóságának érdekében. Az internetes böngészők jelentős része az alapbeállításból adódóan elfogadja a cookie-kat, ugyanakkor lehetőség van ezek felhasználó általi letiltására, visszautasítására is.

- Felhívjuk a játékosok/fogadók figyelmét, hogy a cookie-k felhasználó általi tiltása nem teszi lehetővé a szolgáltatás teljeskörű és szerződésszerű használatát.7. A regisztráció során megadott adatok ellenőrzése
 

A Részvételi Szabályzatban elfogadott szerződésszerű végrehajtás és a törvényes működés biztosítása érdekében a Szerencsejáték Zrt. fenntartja a jogot, hogy a regisztráció során megadott adatokon túl további, elsősorban hatóságilag kiadott személyes azonosító okmányokról másolatot kérjen a játékostól/fogadótól, úgy mint többek között, de nem kizárólag a személyi igazolvány másolata.

Az SzZrt. a beérkezett dokumentumokat a személyazonosság igazolásáig, legfeljebb a beérkezéstől számított 30 napig kezeli, ezt követően törli rendszereiből.

A dokumentumok tárolása, illetve kezelése meghosszabbodik, amennyiben azokkal kapcsolatban visszaélés gyanúja (pl. hamis vagy hamisított dokumentum) merül fel. Ilyen esetben a Szerencsejáték Zrt. bűncselekmény gyanújára alapozva – a dokumentumok beérkezésétől számított 30 napon belül – az illetékes nyomozó hatóságnál eljárást kezdeményez és a dokumentumokkal kapcsolatban a jogerős hatósági döntésnek megfelelően jár el (az adatkezelés maximális időtartama az eljáró hatóság eljárásának jogerős befejezése).

- Az adatok beküldésére vonatkozó további részleteket a Részvételi Szabályzat tartalmaz.

 8. Visszaélések megelőzése
 

A Szerencsejáték Zrt. az Infotv. 5. § (1) b) pontja alapján, valamint egyéb bűncselekmények felderítése céljából, továbbá a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak érvényre juttatásának elősegítése és a magasabb szintű megfelelés érdekében a pénzügyi tranzakciók azonosíthatósága, valamint a visszaélések elkerülése céljából a regisztráció során rögzített adatokat a belső kockázatelemzést követően átadhatja a tranzakciót lebonyolító/végrehajtó pénzintézet/pénzügyi szolgáltató és egyéb, a Szerencsejáték Zrt-vel a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban álló szolgáltatók részére.

- A pénzügyi visszaélések kapcsán megvalósuló adattovábbításról és az adatok felhasználásáról további részletes információkat a jelen tájékoztató 11. pontja tartalmaz.

A regisztráció során Társaságunk bankkártya adatokat nem kér, azokat a regisztrációt követően sem kezeljük.

A sikeres regisztrációt követően, az egyenlegfeltöltés egyik lehetősége az átirányított - pénzügyi szolgáltató által üzemeletetett - felületen a kártyaadatok megadásával (is) biztosított.

 9. Promóciós értesítések
 

Amennyiben a játékos/fogadó kéri, hogy a hatályos direkt marketing szabályok szerint elektronikus levélben promóciós ajánlatokat (hírlevelet), tájékoztatót kapjon az aktuális akciókról stb., úgy a regisztráció során az üres állású jelölő négyzetben történő jelöléssel, akaratának egyértelmű kinyilvánításával iratkozhat fel a szolgáltatásra. A funkció letiltása a játékban való részvételt nem befolyásolja.

- A promóciós ajánlatok küldésére vonatkozó további információkat a jelen tájékoztató 11.1. pontja tartalmaz.

 10. Chat szolgáltatás
 

Az online fogadási rendszerhez kapcsolódóan az Ügyfélszolgálat keretein belül, a telefonos ügyfélszolgálati tevékenység támogatása érdekében vehető igénybe a Chat szolgáltatás.

A Chat szolgáltatás elsősorban általános információcserére szolgálhat a Szerencsejáték Zrt. és az ügyfelek/játékosok között. Abban az esetben azonban, ha a játékos/ügyfél egyértelműen beazonosításra kerül, úgy a telefonos ügyfélszolgálati tevékenységgel megegyező szolgáltatások igénybevételére lehet alkalmas.11. Adattovábbítás(ok), az adatok felhasználása
 

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban részletezett és az abban foglaltak szerint rögzített adatok kiadását előírhatja törvény, különösen bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú felhasználásra. Ebben az esetben a Szerencsejáték Zrt. a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat az eljáró hatóság (nyomozó hatóság, bíróság) rendelkezésére bocsátani.

 

11.1. Adattovábbítás a Silverpop Systems Ltd. részére
 

A Szerencsejáték Zrt. a

- felhasználói élmény aktív tartalmak révén történő fokozása és az egyénre szabott akciók, promóciók, valamint a

- játékrendszer technikai üzeneteinek („gépház üzen” típusú értesítések)

játékosok/ügyfelek részére történő kommunikálása céljából a hatályos direkt marketing szabályok figyelembevételével a játékosok/fogadók

- vezetéknevét,

- keresztnevét,

- elektronikus levélcímét

- a promóciós jellegű üzenetekhez való hozzájárulás tényét

adatfeldolgozás céljából átadja a Silverpop Systems Ltd. részére, titkosított csatornán.

A felhasználói élmény fokozása érdekében nyújtott promóciós szolgáltatást kizárólag az azt kérő, és az ahhoz szükséges adatkezeléshez kifejezetten - a vonatkozó üres állású jelölőnégyzet bejelölésével - hozzájáruló játékosok/ügyfelek részére biztosítja a Szerencsejáték Zrt.

A szolgáltatás igénybevételéről hozott döntés a játékban való részvételt nem befolyásolja; az – a játékos/fogadó részéről – a regisztrációt követően is bármikor módosítható a Tippmixpro.hu oldalon a Számlám/Fogadásaim menü „Személyes adatok” fül alatt.

A rendszer által küldött technikai üzenetek („gépház üzen”) nem tartalmaznak promóciós célú megkereséseket, ezen üzenetek küldésének kizárólagos célja az alapszolgáltatás igénybevételéhez szükséges információk közlése. A szolgáltatás szerződésszerű teljesítése érdekében ezek az üzenetek a regisztráció során megadott elektronikus levélcímre valamennyi játékos részére megküldésre kerülnek.
 

Az adatok törlése
 

A Silverpop Systems Ltd. részére átadott személyes adatok

- hatósági vagy egyéb hivatalos eljárásban történő felhasználás hiányában – a regisztráció megszűnésével kerülnek törlésre.

A Silverpop Systems Ltd., mint szolgáltató elérhetőségéről és adatkezelési elveiről a következő linken olvasható részletes tájékoztatás:

http://www.silverpop.com/About/Trust--Privacy/Privacy-Policy-Legal/Privacy-Policy/

Az adattovábbítás során az Infotv. 8. § (1) b.) és (2) a.) pontjában foglaltak szerint az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által kiadott Safe Harbor határozatban foglaltak biztosítják a személyes adatok védelmének megfelelőségét.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0520:HU:HTML

 

11.2. Adatátadás a Truth Technologies részére
 

A Szerencsejáték Zrt. állami tulajdonú felelős szerencsejáték-szervezőként minden szükséges intézkedést megtesz a játék tisztasága és törvényessége érdekében.  Ebből a célból fenntartja a jogot, hogy az online szerencsejáték és sportfogadási rendszerében regisztrálók adatait – kizárólag a fentiek érvényesítése érdekében – bármely nyilvánosan és jogszerűen hozzáférhető adatbázisban (a regisztráció kezdeményezésekor és annak teljes tartama alatt) ellenőrizze.

Az ellenőrzés során – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályokkal összhangban – a Társaság megvizsgálja a játékszervezés szempontjából kockázatosnak tekinthető státuszokat és tevékenységeket, így különösen:

- külföldi lakóhellyel rendelkező kiemelt közszereplők szerencsejáték specifikus érintettsége;

- a szerencsejáték-szervezés tisztaságát és zavartalanságát befolyásolni képes magánszemélyek egyéni érdeke;

- továbbá a regisztrációt kezdeményező érintettsége vesztegetés, hűtlen kezelés, nagy vagyoni kárt okozó csalás, kábítószerrel való visszaélés, terjesztés

- bűncselekményekben, továbbá egyéb bűnelkövetéshez (pl: okirat hamisítás)

   kapcsolódó esetekben.

Az ellenőrzés ténye és annak eredménye önmagában nem eredményezi a játékból történő automatikus kizárást.

A fentiek érvesítése érdekében a Szerencsejáték Zrt. a regisztráció során az alábbi adatokat ellenőrizheti a Truth Technologies, Inc. által rendelkezésre bocsátott WorldCheck adatbázisban:

- családi és utónév, titulus;

- születési idő

- állampolgárság.
 

A WorldCheck adatbázisban található adatok helyességéért és megfelelőségéért a Szerencsejáték Zrt. a felelősségét kizárja. A szolgáltató elérhetőségéről és adatkezelési elveiről a következő linken olvasható részletes tájékoztatás: http://www.truthtechnologies.com/pages/legal_notice

A Játékszervező az ellenőrzést követően – találat esetén – az érintett regisztráció kockázatát elemzi.  A kockázatelemzés eredményeként a kapcsolódó tranzakciókat szükség szerint rendszeresen megvizsgálja, és visszaélés gyanúja esetén megteszi a Részvételi Szabályzatban, valamint a jogszabályokban meghatározott lépéseket.

A kockázatelemzés során feldolgozott adatok – hatósági vagy egyéb hivatalos eljárásban történő felhasználás hiányában – a regisztráció megszűnésével törlésre kerülnek.
 

11.3. Adatátadás a telekommunikációs szolgáltatók (Magyar Telekom Nyrt., Vodafone Magyarország Zrt., Telenor Magyarország Zrt.) részére
 

A Szerencsejáték Zrt. a bűncselekmények elkövetéséből származó pénzeknek a szerencsejáték - mint a pénzmosás szempontjából különösen veszélyeztetett - tevékenységen keresztül történő tisztára mosásának megakadályozása érdekében az online játékfelületen történt regisztráció vagy SMS fogadás keretében kezelt és a belső kockázatelemzési folyamata során visszaélés gyanúsként azonosított tranzakciók vonatkozásában a telekommunikációs szolgáltatók (továbbiakban Szolgáltatók) részére az alábbi adatokat adhatja át ellenőrzés céljából:

- a fogadó neve,

- mobiltelefonszáma,

- a szolgáltató rendszerének közvetítésével történt egyenlegfeltöltés/fogadás dátuma, összege,

- a fogadó regisztrációs száma.

 

A Szerencsejáték Zrt. és a Szolgáltatók különösen, de nem kizárólag az alábbi eseteket tekintik visszaélés gyanús tényállásnak:

- hamis vagy valótlan adatokkal történő regisztráció az online játékfelületen, valamint hamis vagy valótlan adatokkal történő szolgáltatási szerződéskötés,

- pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülését,

- ugyanarról, a Szolgáltató hálózatához tartozó mobiltelefon számról nagyszámú/összegű feltöltés érkezik (pl. MCOM-on) keresztül a Szerencsejáték Zrt. által kezelt regisztrációra, esetlegesen lopott bankkártya adatokat felhasználva az eredeti feltöltéshez,

- a Szerencsejáték Zrt. belső kockázatkezelési rendszerében rögzített paramétereket meghaladó számú különböző telefonszámról érkezik befizetés a Szerencsejáték Zrt. által nyilvántartott regisztrációra (adott esetben felhasználva a Szolgáltató által biztosított havi szerencsejátékra fordítható maximum limitet),

- a Szolgáltatók forgalomfigyelési adatai alapján gyanús egyenlegfeltöltés (pl. MCOM) felhasználásként azonosított tranzakciók adatai.

 

Az átvett adatok a felhasználási cél megszűnését követően haladéktalanul (az adatkezelés maximális időtartama 5 év) törlésre kerülnek a Szerencsejáték Zrt. rendszereiből.

A Magyar Telekom Nyrt. elérhetőségéről és adatkezelési elveiről az alábbi oldalon érhető el részletes tájékoztatás: http://www.telekom.hu/adatvedelem

A Vodafone elérhetőségéről és adatkezelési elveiről az alábbi oldalon érhető el részletes tájékoztatás: http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf

A Telenor elérhetőségéről és adatkezelési elveiről az alábbi oldalon érhető el részletes tájékoztatás: https://www.telenor.hu/jogi-kozlemeny/adatvedelem

 

11.4. Adatátadás Sportszövetségek részére
 

A visszaélésgyanús események kiszűrése, a sport integritásának megőrzése, a fogadási csalások megelőzése és a mérkőzések kimenetelének tisztességtelen befolyásolása elleni védekezés fokozása, valamint az ezzel összefüggésben felmerülő jogi érdek érvényesítéséhez szükséges jogi és egyéb lépések megtétele érdekében a Szerencsejáték Zrt. a magyar sportszövetségekkel kötött Együttműködési megállapodások keretében fogadási rendszereiben adat ellenőrzést végezhet. A folyamat során a sportszövetségek által meghatározott érintetti kör vonatkozásában az alábbi adatok ellenőrzése, validálása valósulhat meg a megállapodás érvényességi ideje alatt:

- az érintett neve;
- születési helye;
- születési ideje;
- anyja neve;
- a Sportszövetségben betöltött pozíció;
- fogadási esemény megnevezése és dátuma.

A Szerencsejáték Zrt. a fogadási rendszereiben lefolytatott ellenőrzés eredményeként egyezőség/találat és a fogadási csalás körülményének fennállása esetén, döntése szerint a sportszövetség részére az alábbi adatokat küldheti meg:

- érintett neve
- születési hely
- születési idő
- anyja neve
- fogadási esemény megnevezése és dátuma (pénzügyi tranzakciók nélkül).

Az adatok ellenőrzése során pénzügyi tranzakcióra vonatkozó adatok nem kerülnek átadásra.

A Szerencsejáték Zrt. az ellenőrzés eredménye alapján (hivatkozással a Szerencsejáték Zrt. által szervezett fogadások részvételi szabályzataiban foglaltakra) szóban vagy írásban további adategyeztetés céljából megkeresheti az érintettet.

Az adatok megismerésére kizárólag

 • a Szerencsejáték Zrt. munkaszervezetének az ellenőrzési tevékenységben érintett munkavállalói,
 • a sportszövetségek által meghatározott munkavállalói kör, valamint
 • jogi lépés esetén az eljáró hatóság jogosult.

A személyes adatok kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (5) bekezdése.12. Statisztikai célú adatgyűjtés
 

Honlapunk szolgáltatásainak javítása, a felhasználói élmény fokozása, valamint látogatottsági statisztikák készítése érdekében szervereink elmenthetik az Ön által használt web böngésző típusát, számítógépe operációs rendszerét.

A Szerencsejáték Zrt. az alábbi statisztikai (visszamérő)kódokat alkalmazza honlapján:

- Silverpop tracking,
- Google Analytics,
- Gemius.

A Szerencsejáték Zrt. ezen adatokat nem egyediesíthető, kizárólag összesített/aggregált formában dolgozza fel, azokat a játékosok/fogadók személyes adataival semmilyen módon nem kapcsolja össze.13. Az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogai és a jogérvényesítés lehetőségei
 

A SzZrt., mint adatkezelő működésével, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel közvetlenül a Szerencsejáték Zrt. belső adatvédelmi felelőséhez az alábbi elektronikus levélcímen fordulhat: adatved@szerencsejatek.hu

Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

- tájékoztatáshoz való jog, melynek során az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatainak köréről, a kezelés céljáról, az adatok forrásáról, valamint az adatkezelés bármely lényeges körülményéről,

- helyesbítéshez való jog, amennyiben a rögzített adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő adat az adatkezelő rendelkezésére áll.

- tiltakozás a személyes adatkezelés ellen, ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő részére jelent előnyöket.

- törléshez való jog: amennyiben az adat törlését törvény nem zárja ki, úgy az Infotv. 17. § 2) pontjában foglaltak szerint kérheti a játékos/fogadó az adatai törlését.

Amennyiben az érintett szerint a Szerencsejáték Zrt. vagy az általa megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban Hatóság) ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
 

1530 Budapest, Pf.:5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

Az érintettnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén Bírósághoz fordulni.

Az érintett további jogaira és a Bírósági eljárás menetére vonatkozó részletes szabályokat az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, valamint a 21. § tartalmazza.14. A felhasználó felelőssége
 

Az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen bejelentkezési azonosítóinak, jelszavainak védelmére és megválasztására, adatainak pontos (naprakész) megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét.

A játékos/fogadó különös felelőssége, hogy az azonosításához, illetve a rendszer használatához szükséges jelszavait megfelelő körültekintéssel és biztonsággal használja.

A játékosok felelősséggel tartoznak minden olyan eseményért, mely azonosítóik felhasználásával jön létre. A játékosok szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező játékos/fogadói személyes adattal való visszaélésekért a Szerencsejáték Zrt-t nem terheli jogi és/vagy pénzügyi felelősség.

Felhívjuk játékosaink/fogadóink figyelmét, hogy az online játékfelület nem rendeltetésszerű- és/vagy a Szerencsejáték Zrt. által lefolytatott kockázatelemezés során megállapított visszaélésszerű használata a Szerencsejáték Zrt. részéről maga után vonhatja

- a felhasználó hozzáférési jogának korlátozását, a fogadások és az elért nyeremények kifizetésének előzetes figyelmeztetés nélküli felfüggesztését,

- súlyosabb esetben a regisztráció előzetes figyelmeztetés nélküli zárolását.15. Az adatkezelési nyilatkozat módosítása és elfogadása
 

A jelen adatkezelési tájékoztató játékosok/fogadók általi egyszeri elfogadását követően annak

- jogszabályváltozásból eredő;
- a játékosok jogainak és a játékok biztonságának fokozottabb védelmét biztosító;

- a játékok és fogadási események tisztaságának megőrzését, a visszaélések megelőzését és felderítését előmozdító, valamint a Szerencsejáték Zrt. szerződésszerű teljesítéseit szolgáló módosításának hatályba lépéséhez

a továbbiakban nem szükséges a játékosok/fogadók ismételt, aktív elfogadó nyilatkozata.

A Szerencsejáték Zrt. az Adatkezelési nyilatkozat változásáról, az új verzió hatályba lépéséről és annak elérhetőségéről rendszerüzenet révén értesíti regisztrált játékosait/fogadóit, valamint fogadási rendszereinek internetes oldalán elérhetővé teszi a módosított nyilatkozat teljes szövegét.

Szerencsejáték Zrt.