Márciusi Eurojackpot különsorsolásos akció nyereményjegyzéke

 

2023. március 20-26. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek. 

Sorsolás napja: 2023. március 28. Nyereményigénylés határideje: 2023. május 7.

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Eurojackpot 344. sz. Lottózó 8500 Pápa, Celli út 25. (INTERSPAR) 10 000 000 Ft 40 9213 25 30060178
Eurojackpot Lapker 2141 Csömör, Határ u. 6. (AUCHAN) 1 000 000 Ft 40 9214 25 30026114
Eurojackpot Magyar Posta 2031 Érd, Angyalka u. 1/a 1 000 000 Ft 40 9213 25 30051485
Eurojackpot 59. sz. Lottózó 1012 Budapest, Déli pu. aluljáró 1 000 000 Ft 40 9209 25 30010209
Eurojackpot 253. sz. Lottózó 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 17. 1 000 000 Ft 40 9210 25 30037957
Eurojackpot 120. sz. Lottózó 5600 Békéscsaba, Andrássy út 29-33. 1 000 000 Ft 40 9213 25 30010471
Eurojackpot Szerencsekoktél 2010 Kft. 1191 Budapest, Kossuth téri piac E. épület 1 000 000 Ft 40 9214 25 30001314
Eurojackpot Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 9214 25 30024808

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napig (legkésőbb 2023. május 7., vasárnap) jelentkezhetnek az alábbiak szerint:

Az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvasásával és leadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. (Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.)
Értékesítőhelyen, terminálon feladott játék: Az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvasásával és leadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. (Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.) Ha a nyertes játékot olyan Játékoskártya használatával vásárolták, amelyen a biztonsági szint is be van állítva, és a játékos nem tudja bemutatni a megfelelő Játékoskártyát, vagy nem az igénylő személy a Játékoskártya birtokosa, de ragaszkodik a nyeremény kifizetéshez/nyereményigényléshez, a nyereményigénylés felvételét meg kell tagadni, és ilyen esetben az igénylő kizárólag Reklamációt nyújthat be. Ehhez a lottózói munkavállalónak az akcióban kisorsolt nyertes adatok alapján ellenőriznie kell a nyertesség tényét, és amennyiben az adott átvételi igazolásszám szerepel az akció kisorsolt nyertes játékai között, akkor fel kell venni az átvételi igazolásra a Reklamációt. A Reklamációt a hatályos Lottózói Ügyrendben a Reklamációk kezelésére vonatkozóan megadottaknak megfelelően kell beküldeni az SzZrt. központjába.

Elektronikus fogadási rendszerben (Internet, Okoslottó SMS) belső egyenleg terhére vásárolt játék: A nyertes ügyfél-azonosító számának megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára.SMS-ben (akár Okoslottóval) Mobil vásárlás igénybevételével: A nyertes játék megvásárlásakor használt telefonszám megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. A mobiltelefonszámot a Sorsolási Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS fogadásával beazonosítja és ellenőrzi.

SMS-ben (akár Okoslottóval) Mobil vásárlás igénybevételével: A nyertes játék megvásárlásakor használt telefonszám megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. A mobiltelefonszámot a Sorsolási Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS fogadásával beazonosítja és ellenőrzi. A fentiek szerinti nyereményigénylési lap benyújtására csak a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyén van lehetőség (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso).

Terminálon feladott akciós játékkal elért nyeremények esetében, ha a nyertes első alkalommal a sorsolást követő 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon (2023. május 5-én) vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvasásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon (2023. május 8-án) a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, és az átvételi igazolást, valamint a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidők jogvesztők!

A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóságilag kiadott okmányok bemutatása szükséges. Mobilegyenleg terhére SMS-ben feladott játék esetén a játékhoz használt mobiltelefonszám megadása is szükséges. A mobiltelefonszámot a Sorsolási Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS fogadásával beazonosítja és ellenőrzi. A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóságilag kiadott okmányok bemutatása szükséges. Mobilegyenleg terhére SMS-ben feladott játék esetén a játékhoz használt mobiltelefonszám megadása is szükséges. A mobiltelefonszámot a Sorsolási Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS fogadásával beazonosítja és ellenőrzi.