Tippmix-Tippmixpro 2023 februári nyereményjáték nyereményjegyzéke

 

Tippmix-Tippmixpro 2023 februári nyereményjáték

A nyereményjáték időtartama: 2023. február 6-26.

 

Főnyeremény sorsolás: 2023. február 6. 00:00 - 2023. február 26. 24:00

Sorsolás napja: 2023. március 2. Nyereményigénylési határidő: 2023. április 11.

Sorszám Fogadás módja A nyertes fogadás egyedi azonosító száma Nyeremény
1. Tippmix 4091802720239100 10.000.000,- Ft pénznyeremény

 

3. szakasz 2023. február 20. 00:00 - 2023. február 26. 24:00

Sorsolás napja: 2023. március 2. Nyereményigénylési határidő: 2023. április 11.

Sorszám Fogadás módja A nyertes fogadás egyedi azonosító száma Nyeremény
1. Tippmix 4091842720304684 1.000.000,- Ft pénznyeremény
2. Tippmix 4091862720453493 500.000,- Ft pénznyeremény
3. Tippmix 4091832720344148 500.000,- Ft pénznyeremény
4. TippmixPRO 4091862720309782 500.000,- Ft pénznyeremény
5. Tippmix 4091822720345290 500.000,- Ft pénznyeremény
6. Tippmix 4091852720114234 300.000,- Ft pénznyeremény
7. Tippmix 4091872720407989 300.000,- Ft pénznyeremény
8. Tippmix 4091872720153770 300.000,- Ft pénznyeremény
9. Tippmix 4091862720327620 300.000,- Ft pénznyeremény
10. Tippmix 4091852720174193 300.000,- Ft pénznyeremény
11. TippmixPRO 4091842720381059 300.000,- Ft pénznyeremény
12. Tippmix 4091822720335537 300.000,- Ft pénznyeremény
13. Tippmix 4091872720391111 300.000,- Ft pénznyeremény
14. TippmixPRO 4091862720047196 300.000,- Ft pénznyeremény
15. Tippmix 4091862720136077 300.000,- Ft pénznyeremény

 

2. szakasz 2023. február 13. 00:00 - 2023. február 19. 24:00

Sorsolás napja: 2023. február 23. Nyereményigénylési határidő: 2023. április 4.

Sorszám Fogadás módja A nyertes fogadás egyedi azonosító száma Nyeremény
1. Tippmix 4091782720212297 1.000.000,- Ft pénznyeremény
2. Tippmix 4091792720033605 500.000,- Ft pénznyeremény
3. Tippmix 4091782720240623 500.000,- Ft pénznyeremény
4. TippmixPRO 4091762720352165 500.000,- Ft pénznyeremény
5. Tippmix 4091792720355090 500.000,- Ft pénznyeremény
6. Tippmix 4091782720037377 300.000,- Ft pénznyeremény
7. Tippmix 4091792720286733 300.000,- Ft pénznyeremény
8. TippmixPRO 4091752720294998 300.000,- Ft pénznyeremény
9. Tippmix 4091742720212298 300.000,- Ft pénznyeremény
10. Tippmix 4091802720329363 300.000,- Ft pénznyeremény
11. Tippmix 4091752720013211 300.000,- Ft pénznyeremény
12. Tippmix 4091782720285320 300.000,- Ft pénznyeremény
13. Tippmix 4091792720053183 300.000,- Ft pénznyeremény
14. Tippmix 4091782720134161 300.000,- Ft pénznyeremény
15. Tippmix 4091742720178344 300.000,- Ft pénznyeremény

 

1. szakasz 2023. február 06. 00:00 - 2023. február 12. 24:00

Sorsolás napja: 2023. február 16. Nyereményigénylési határidő: 2023. március 28.

Sorszám Fogadás módja A nyertes fogadás egyedi azonosító száma Nyeremény
1. Tippmix 4091712720055167 1.000.000,- Ft pénznyeremény
2. TippmixPRO 4091732720395029 500.000,- Ft pénznyeremény
3. Tippmix 4091732720145579 500.000,- Ft pénznyeremény
4. Tippmix 4091712720328797 500.000,- Ft pénznyeremény
5. TippmixPRO 4091732720338666 500.000,- Ft pénznyeremény
6. Tippmix 4091672720154313 300.000,- Ft pénznyeremény
7. Tippmix 4091712720206693 300.000,- Ft pénznyeremény
8. TippmixPRO 4091672720137100 300.000,- Ft pénznyeremény
9. TippmixPRO 4091732720436728 300.000,- Ft pénznyeremény
10. Tippmix 4091722720219107 300.000,- Ft pénznyeremény
11. Tippmix 4091712720226080 300.000,- Ft pénznyeremény
12. Tippmix 4091722720119711 300.000,- Ft pénznyeremény
13. TippmixPRO 4091722720438834 300.000,- Ft pénznyeremény
14. TippmixPRO 4091692720306201 300.000,- Ft pénznyeremény
15. Tippmix 4091722720168429 300.000,- Ft pénznyeremény

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek az alábbiak szerint:

Értékesítőhelyen, terminálon feladott fogadás (Tippmix): Az átvételi igazolás leadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján, valamint az adózáshoz szükséges dokumentumok hiánytalan kitöltését és beérkezését követően kerül átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. (Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.) Ha a nyertes játékot olyan Játékoskártya használatával vásárolták, amelyen a biztonsági szint is be van állítva, és a játékos nem tudja bemutatni a megfelelő Játékoskártyát, vagy nem az igénylő személy a Játékoskártya birtokosa, de ragaszkodik a nyeremény kifizetéshez/nyereményigényléshez, a nyereményigénylés felvételét meg kell tagadni, és ilyen esetben az igénylő kizárólag Reklamációt nyújthat be. Ehhez a lottózói munkavállaló az akcióban kisorsolt nyertes adatok alapján ellenőriznie kell a nyertesség tényét, és amennyiben az adott átvételi igazolásszám szerepel az akció kisorsolt nyertes játékai között, akkor fel kell venni az átvételi igazolásra a Reklamációt. A Reklamációt a hatályos Lottózói Ügyrendben a Reklamációk kezelésére vonatkozóan megadottaknak megfelelően kell beküldeni a Szerencsejáték Zrt. központjába.

Internetes játék- és fogadási rendszerben vásárolt fogadás (Tippmixpro): A nyertes ügyfélazonosító számának megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján, valamint az adózáshoz szükséges dokumentumok hiánytalan kitöltését és beérkezését követően kerül átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára.

A nyereményigénylés benyújtására csak a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyein van lehetőség (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso). Terminálon eladott fogadással (Tippmix) elért nyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal az adott sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési lapot kitöltetni, akkor az Ügyfélszolgálat telefonon vagy e-mailben történő megkeresésével (neve, telefonszáma és lakcíme, valamint a szelvény azonosító számának megadásával) is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata. Az átvételi igazolást ebben az esetben is be kell olvastatni a terminálon annak érdekében, hogy a nyereményigénylés határidőn belül történő megkezdése ellenőrizhető legyen. Ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, az átvételi igazolást és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti. A határidők jogvesztők!

A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóság által kiadott okmányok bemutatása szükséges.