Sorsolások

Napi sorsolások

A részvételi feltételeknek megfelelő szelvények automatikusan részt vesznek a napi sorsoláson, amelyre a játékba küldés napját közvetlenül követő munkanapon kerül sor, ahol az Ötöslottó esetében napi 10x100 ezer Ft és 1x1 millió Ft, a Hatoslottó esetében napi 50x10 ezer Ft és 1x1 millió Ft, Skandináv lottó esetében napi 1x1 millió Ft, Joker esetében napi 40x10 ezer Ft és 1x1 millió Ft és a Kenó esetében napi 1x400 ezer Ft a nyeremény.

Ráadás sorsolás

A részvételi feltételeknek megfelelő játékok a napi sorsolás mellett automatikusan részt vesznek a 2020. augusztus 17-én tartott ráadás sorsoláson is, ahol az Ötöslottó, Hatoslottó, Skandináv lottó esetében 10 millió Ft, a Joker esetében 5 millió Ft, a Kenó esetében 3 millió Ft ráadás nyeremény vár!

Átvételi igazolásod őrizd meg a ráadás sorsolásig, és ellenőrizd, hogy nyertél-e!


Hogyan tudhatod meg, hogy nyertél-e?

A nyertes játékok azonosító számát tartalmazó teljes nyereményjegyzéket a weboldalunkon tesszük közzé,

nyereményjegyzék

míg

 • a Szerencsemix újságban,
 • az MTVA teletext 874. oldalán
 • a Nemzeti Sport Sportfogadás mellékletének augusztus 12-i, valamint augusztus 19-i számában

csak a 400 ezer Ft és ennél nagyobb összegű nyereményt elért játékok adatai kerülnek közzétételre.


Hogyan juthatsz nyereményedhez?

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek.

Értékesítőhelyen, terminálon feladott játék esetén:

 • Kisnyeremény (200 ezer Ft alatt): Az adott sorsolás napján 17:00 órától az átvételi igazolás terminálon keresztül történő beolvasását követően bármely terminállal rendelkező értékesítőhelyen felvehető. (Játékoskártyával vásárolt játékok esetén, amennyiben a kártyához biztonsági szint is beállításra került, úgy a nyereményfelvételhez a Játékoskártyát is be kell mutatni.)
 • Nagynyeremény (200 ezer Ft felett): A Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén (üzletkereső: itt) az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvastatásával és leadásával, nyereményigénylés alapján kerül átutalásra. (Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.) A 400.000 Ft összegű nyeremények az átvételi igazolás terminálon keresztül beolvastatásával a Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén készpénzben felvehetők vagy átutaltathatóak, illetve a kijelölt értékesítőhelyen készpénzben felvehetők. 

Elektronikus fogadási rendszerben (Internet, Okoslottóval SMS) – belső egyenleg terhére vásárolt játék esetén:

 • Kisnyeremény (200 ezer Ft alatt): A Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási rendszerében belső egyenlegre kerül kifizetésre.
 • Nagynyeremény (200 ezer Ft felett): Nem szükséges nyereményigénylést benyújtani, a nyeremény az elektronikus fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszámára kerül átutalásra. Amennyiben a nyertes bankszámlaszáma az elektronikus fogadási rendszerben nem áll rendelkezésre, akkor a Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási rendszerében a belső egyenlegre kerül kifizetésre.

SMS-ben (akár Okoslottóval) Mobil vásárlás igénybevételével vásárolt játékok esetén:

 • Kisnyeremény (200 ezer Ft alatt): A Szerencsejáték Zrt. által SMS-ben bekért és a játékos által SMS-ben megadott bankszámlaszámra kerül átutalásra.
 • Nagynyeremény (200 ezer Ft felett): Nyereményigénylés alapján, amelyhez a benyújtani szükséges dokumentumokat a nyertes postai úton kapja meg a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztálytól. A nyeremény a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára kerül átutalásra.

ATM-en vásárolt játék esetén:

 • Kisnyeremény (200 ezer Ft alatt): A Szerencsejáték Zrt. által SMS-ben bekért és a játékos által SMS-ben megadott bankszámlára kerül átutalásra.
 • Nagynyeremény (200 ezer Ft felett): Nyereményigénylés alapján, amelyhez a benyújtani szükséges dokumentumokat a nyertes postai úton kapja meg a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztálytól. A nyeremény a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára kerül átutalásra.

Az SMS-ben Mobil Vásárlás igénybevételével, valamint az ATM-en vásárolt nyertes játék esetében a nyereményigényléshez szükséges dokumentumokat (ATM-en vásárolt nyertes játék esetében a bankkártyaszám ellenőrzését és megfelelőségét követően) a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály az általa SMS-ben bekért lakcímre postai úton - ajánlottan, tértivevénnyel - küldik ki a nyertesek részére. A nyertesnek a nyereményigényléshez szükséges és általa hiánytalanul kitöltött iratokat postai úton vagy a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyén keresztül kell visszaküldenie a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályra (1106 Budapest, X. kerület, Fehér út 10.).


További információk

Az akció részleteiről, a sorsolásokról és a nyeremények átvételéről részletes tájékoztatást a Részvételi feltételekben olvashatsz, vagy a 06-80-313-313 zöld számon érdeklődhetsz 2020. augusztus 7-18. között, a hét minden napján 7 és 23 óra között.

Az akció részvételi feltételei >

Augusztusi Szerencsenapok

2020.08.05.

Sorsolások

Napi sorsolások

A részvételi feltételeknek megfelelő szelvények automatikusan részt vesznek a napi sorsoláson, amelyre a játékba küldés napját közvetlenül követő munkanapon kerül sor, ahol az Ötöslottó esetében napi 10x100 ezer Ft és 1x1 millió Ft, a Hatoslottó esetében napi 50x10 ezer Ft és 1x1 millió Ft, Skandináv lottó esetében napi 1x1 millió Ft, Joker esetében napi 40x10 ezer Ft és 1x1 millió Ft és a Kenó esetében napi 1x400 ezer Ft a nyeremény.

Ráadás sorsolás

A részvételi feltételeknek megfelelő játékok a napi sorsolás mellett automatikusan részt vesznek a 2020. augusztus 17-én tartott ráadás sorsoláson is, ahol az Ötöslottó, Hatoslottó, Skandináv lottó esetében 10 millió Ft, a Joker esetében 5 millió Ft, a Kenó esetében 3 millió Ft ráadás nyeremény vár!

Átvételi igazolásod őrizd meg a ráadás sorsolásig, és ellenőrizd, hogy nyertél-e!


Hogyan tudhatod meg, hogy nyertél-e?

A nyertes játékok azonosító számát tartalmazó teljes nyereményjegyzéket a weboldalunkon tesszük közzé,

nyereményjegyzék

míg

 • a Szerencsemix újságban,
 • az MTVA teletext 874. oldalán
 • a Nemzeti Sport Sportfogadás mellékletének augusztus 12-i, valamint augusztus 19-i számában

csak a 400 ezer Ft és ennél nagyobb összegű nyereményt elért játékok adatai kerülnek közzétételre.


Hogyan juthatsz nyereményedhez?

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek.

Értékesítőhelyen, terminálon feladott játék esetén:

 • Kisnyeremény (200 ezer Ft alatt): Az adott sorsolás napján 17:00 órától az átvételi igazolás terminálon keresztül történő beolvasását követően bármely terminállal rendelkező értékesítőhelyen felvehető. (Játékoskártyával vásárolt játékok esetén, amennyiben a kártyához biztonsági szint is beállításra került, úgy a nyereményfelvételhez a Játékoskártyát is be kell mutatni.)
 • Nagynyeremény (200 ezer Ft felett): A Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén (üzletkereső: itt) az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvastatásával és leadásával, nyereményigénylés alapján kerül átutalásra. (Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.) A 400.000 Ft összegű nyeremények az átvételi igazolás terminálon keresztül beolvastatásával a Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén készpénzben felvehetők vagy átutaltathatóak, illetve a kijelölt értékesítőhelyen készpénzben felvehetők. 

Elektronikus fogadási rendszerben (Internet, Okoslottóval SMS) – belső egyenleg terhére vásárolt játék esetén:

 • Kisnyeremény (200 ezer Ft alatt): A Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási rendszerében belső egyenlegre kerül kifizetésre.
 • Nagynyeremény (200 ezer Ft felett): Nem szükséges nyereményigénylést benyújtani, a nyeremény az elektronikus fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszámára kerül átutalásra. Amennyiben a nyertes bankszámlaszáma az elektronikus fogadási rendszerben nem áll rendelkezésre, akkor a Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási rendszerében a belső egyenlegre kerül kifizetésre.

SMS-ben (akár Okoslottóval) Mobil vásárlás igénybevételével vásárolt játékok esetén:

 • Kisnyeremény (200 ezer Ft alatt): A Szerencsejáték Zrt. által SMS-ben bekért és a játékos által SMS-ben megadott bankszámlaszámra kerül átutalásra.
 • Nagynyeremény (200 ezer Ft felett): Nyereményigénylés alapján, amelyhez a benyújtani szükséges dokumentumokat a nyertes postai úton kapja meg a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztálytól. A nyeremény a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára kerül átutalásra.

ATM-en vásárolt játék esetén:

 • Kisnyeremény (200 ezer Ft alatt): A Szerencsejáték Zrt. által SMS-ben bekért és a játékos által SMS-ben megadott bankszámlára kerül átutalásra.
 • Nagynyeremény (200 ezer Ft felett): Nyereményigénylés alapján, amelyhez a benyújtani szükséges dokumentumokat a nyertes postai úton kapja meg a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztálytól. A nyeremény a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára kerül átutalásra.

Az SMS-ben Mobil Vásárlás igénybevételével, valamint az ATM-en vásárolt nyertes játék esetében a nyereményigényléshez szükséges dokumentumokat (ATM-en vásárolt nyertes játék esetében a bankkártyaszám ellenőrzését és megfelelőségét követően) a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály az általa SMS-ben bekért lakcímre postai úton - ajánlottan, tértivevénnyel - küldik ki a nyertesek részére. A nyertesnek a nyereményigényléshez szükséges és általa hiánytalanul kitöltött iratokat postai úton vagy a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyén keresztül kell visszaküldenie a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályra (1106 Budapest, X. kerület, Fehér út 10.).


További információk

Az akció részleteiről, a sorsolásokról és a nyeremények átvételéről részletes tájékoztatást a Részvételi feltételekben olvashatsz, vagy a 06-80-313-313 zöld számon érdeklődhetsz 2020. augusztus 7-18. között, a hét minden napján 7 és 23 óra között.

Az akció részvételi feltételei >

Vissza