Nyeremények


Részvételi feltételek

Mit kell tenned?

Játssz 2024. július 5-13. között:

 • Ötöslottót egy szelvényen legalább 2400 Ft értékben
 • Skandináv lottót egy szelvényen legalább 2400 Ft értékben
 • Puttót egy szelvényen legalább 2000 Ft értékben

Az akcióban részt lehet venni – játéktól függően – egy- vagy öthetes, normál vagy kombinációs, terminálon, illetve interneten vagy SMS-ben/Okoslottó mobilalkalmazással vásárolt játékkal is. Az Ötöslottó, a Skandináv lottó akciós részvételi feltételeibe a Joker játék(ok) értéke nem számít bele, míg a Joker játék részvételi feltételeibe csak a Joker játékok értéke számít bele.


Sorsolások

Napi sorsolások

A részvételi feltételeknek megfelelő játékok automatikusan részt vesznek a napi sorsoláson, amelyre a játékba küldés napját közvetlenül követő munkanapon kerül sor, ahol

 • az Ötöslottó esetében napi 1 x 1 millió Ft és 10 x 200 ezer Ft,
 • a Skandináv lottó esetében napi 1 x 1 millió Ft,
 • a Puttó esetében napi 1 x 1 millió Ft
talál gazdára.


Ráadássorsolás

A részvételi feltételeknek megfelelő játékok a napi sorsolás mellett automatikusan részt vesznek a 2024. július 15-i ráadássorsoláson is, ahol az Ötöslottó esetében 15 millió Ft, a Skandináv lottó esetében 10 millió Ft, a Puttó esetében pedig 5 millió Ft nyeremény vár!

Átvételi igazolásod őrizd meg a ráadássorsolásig és ellenőrizd, hogy nyertél-e!


Hogyan tudhatod meg, hogy nyertél-e?

A nyertes játékok azonosító számát tartalmazó teljes nyereményjegyzéket közzétesszük a weboldalunkon:
nyereményjegyzék

 • Értékesítőhelyeken az átvételi igazolás(ok) terminálon történő ellenőrzésekor.
 • A Szerencsemix újságban csak az 1 millió Ft és ennél nagyobb nyereményt elért nyertes játékok adatai kerülnek közzétételre.

Hogyan juthatsz nyereményedhez?

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek.

Értékesítőhelyen, terminálon feladott játék esetén: Az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvasásával és leadásával benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. (Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.)

Az értékesítőhelyen vásárolt játékkal elért 200 ezer Ft összegű nyeremények az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvasásával a Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén és a kijelölt értékesítőhelyeken készpénzben is felvehetők.

Elektronikus fogadási rendszerben (Internet, Okoslottóval SMS) – belső egyenleg terhére vásárolt játék esetén: A 200 ezer Ft összegű nyeremények a Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási rendszerében belső egyenlegre kerülnek kifizetésre.

Az 1 millió forint és annál nagyobb összegű nyeremények a nyertes ügyfél-azonosító számának megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerülnek átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. Okoslottó SMS játék esetén a mobiltelefonszámot a Sorsolási Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS bekérésével ellenőrzi.

SMS-ben (akár Okoslottóval) Mobil vásárlás igénybevételével vásárolt játékok esetén: A 200 ezer Ft összegű nyeremények a Szerencsejáték Zrt. által SMS-ben bekért és a játékos által SMS-ben megadott bankszámlára kerülnek átutalásra.

Az 1 millió Ft és annál nagyobb összegű nyeremények a nyertes játék megvásárlásakor használt telefonszám megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerülnek átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. A mobiltelefonszámot a Sorsolási Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS fogadásával beazonosítja és ellenőrzi.

A nyereményigénylés benyújtására csak a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyein van lehetőség (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso).

További információk

Az akció részleteiről, a sorsolásokról és a nyeremények átvételéről részletes tájékoztatást a Részvételi feltételekben olvashatsz, vagy a Szerencsejáték Zrt. telefonos Ügyfélszolgálatán (06-1/201-0580) érdeklődhetsz mindennap 7 és 23 óra között.

Az akció részvételi feltételei

Az akció adatkezelési tájékoztatója

Júliusi Szerencsenapok

2024.07.04.

Nyeremények


Részvételi feltételek

Mit kell tenned?

Játssz 2024. július 5-13. között:

 • Ötöslottót egy szelvényen legalább 2400 Ft értékben
 • Skandináv lottót egy szelvényen legalább 2400 Ft értékben
 • Puttót egy szelvényen legalább 2000 Ft értékben

Az akcióban részt lehet venni – játéktól függően – egy- vagy öthetes, normál vagy kombinációs, terminálon, illetve interneten vagy SMS-ben/Okoslottó mobilalkalmazással vásárolt játékkal is. Az Ötöslottó, a Skandináv lottó akciós részvételi feltételeibe a Joker játék(ok) értéke nem számít bele, míg a Joker játék részvételi feltételeibe csak a Joker játékok értéke számít bele.


Sorsolások

Napi sorsolások

A részvételi feltételeknek megfelelő játékok automatikusan részt vesznek a napi sorsoláson, amelyre a játékba küldés napját közvetlenül követő munkanapon kerül sor, ahol

 • az Ötöslottó esetében napi 1 x 1 millió Ft és 10 x 200 ezer Ft,
 • a Skandináv lottó esetében napi 1 x 1 millió Ft,
 • a Puttó esetében napi 1 x 1 millió Ft
talál gazdára.


Ráadássorsolás

A részvételi feltételeknek megfelelő játékok a napi sorsolás mellett automatikusan részt vesznek a 2024. július 15-i ráadássorsoláson is, ahol az Ötöslottó esetében 15 millió Ft, a Skandináv lottó esetében 10 millió Ft, a Puttó esetében pedig 5 millió Ft nyeremény vár!

Átvételi igazolásod őrizd meg a ráadássorsolásig és ellenőrizd, hogy nyertél-e!


Hogyan tudhatod meg, hogy nyertél-e?

A nyertes játékok azonosító számát tartalmazó teljes nyereményjegyzéket közzétesszük a weboldalunkon:
nyereményjegyzék

 • Értékesítőhelyeken az átvételi igazolás(ok) terminálon történő ellenőrzésekor.
 • A Szerencsemix újságban csak az 1 millió Ft és ennél nagyobb nyereményt elért nyertes játékok adatai kerülnek közzétételre.

Hogyan juthatsz nyereményedhez?

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek.

Értékesítőhelyen, terminálon feladott játék esetén: Az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvasásával és leadásával benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. (Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.)

Az értékesítőhelyen vásárolt játékkal elért 200 ezer Ft összegű nyeremények az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvasásával a Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén és a kijelölt értékesítőhelyeken készpénzben is felvehetők.

Elektronikus fogadási rendszerben (Internet, Okoslottóval SMS) – belső egyenleg terhére vásárolt játék esetén: A 200 ezer Ft összegű nyeremények a Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási rendszerében belső egyenlegre kerülnek kifizetésre.

Az 1 millió forint és annál nagyobb összegű nyeremények a nyertes ügyfél-azonosító számának megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerülnek átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. Okoslottó SMS játék esetén a mobiltelefonszámot a Sorsolási Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS bekérésével ellenőrzi.

SMS-ben (akár Okoslottóval) Mobil vásárlás igénybevételével vásárolt játékok esetén: A 200 ezer Ft összegű nyeremények a Szerencsejáték Zrt. által SMS-ben bekért és a játékos által SMS-ben megadott bankszámlára kerülnek átutalásra.

Az 1 millió Ft és annál nagyobb összegű nyeremények a nyertes játék megvásárlásakor használt telefonszám megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerülnek átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. A mobiltelefonszámot a Sorsolási Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS fogadásával beazonosítja és ellenőrzi.

A nyereményigénylés benyújtására csak a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyein van lehetőség (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso).

További információk

Az akció részleteiről, a sorsolásokról és a nyeremények átvételéről részletes tájékoztatást a Részvételi feltételekben olvashatsz, vagy a Szerencsejáték Zrt. telefonos Ügyfélszolgálatán (06-1/201-0580) érdeklődhetsz mindennap 7 és 23 óra között.

Az akció részvételi feltételei

Az akció adatkezelési tájékoztatója

Vissza