Hírek

Fontos információk az „Áprilisi Hatoslottó akció” nyereményeiről

2015.04.09.

Az akcióban a részvételi feltételeket teljesítők, azaz a 2015. április 6-19. között a Hatoslottón egy szelvényen legalább 6 db alapjátékot játszók vesznek részt. Közülük hetente 6-6 db nyertes játék kerül kisorsolásra. A 6-6 nyertes szelvény között pedig hetente 45 millió Ft nettó nyeremény kerül felosztásra, a következők szerint:

Fix, alap nyeremények:

• A 6 nyertes szelvény mindegyike egyrészt nettó 2 millió Ft-os fix nyereményt nyer (ez összesen heti 6 x 2 millió Ft fix, alap nyeremény).

Változó, arányosított nyeremények:

Öntől is függ, hogy nyertes szelvényével milyen arányban részesedhet majd a változó nyereményekből. Több alapjátékkal (6 alapjátéktól többet, akár normál vagy 5 hetes, akár kombinációs szelvényen) növelheti részesedését a változó nyeremények felosztása során!

• A heti 6 kisorsolt nyertes szelvényen megjátszott alapjátékokat egyenként szintén nyertesnek tekintve, közöttük 33 millió forint nettó nyeremény kerül felosztásra. Egy szelvényen legfeljebb 66 alapjáték (mint a 66-nál több alapjátékot tartalmazó szelvények esetén alkalmazott felső korlát) kerül figyelembe vételre mind a felosztásnál, mind pedig a nyertesek változó nyereményrészének a kiszámításánál. (A számítási módszer hasonló, mint a lottójátékoknál rendszeresen alkalmazott szabály: ahány „nyertes alapjáték” születik egy sorsoláson egy nyerőosztályban, annyifelé osztják a nyerőosztály nyereményét, jelen esetben a 33 millió forint változó nyereményrészt.) Végül az így kapott alapjátékonkénti nyereményt fogják megszorozni minden egyes nyertes szelvény esetén az adott szelvényen megjátszott alapjátékok számával (figyelembe véve a 66 darab alapjáték szelvényenkénti felső korlátot).

(Ha pl. a kisorsolt 6 nyertes szelvényen összesen 132 db alapjáték szerepel, akkor 1 alapjátékra 250 ezer forint jut a 33 millió forintból. Így az a nyertes, aki 6 alapjátékot játszott 6 x 250 ezer forintot, azaz 1,5 millió forintot, míg aki esetleg 40 alapjátékot játszott, – pl. 8 alapjátékot 5 hétre – az 40 x 250 ezer forintot, azaz 10 millió forintot mint változó nyereményt ér el a 2 millió forint fix nyereményén túl.).

Vissza