Hírek

SZERENCSEMIX – X. évfolyam

2011.07.21.

A lapot a Szerencsjáték Zrt. üzleti érdekeinek és a fogadói igényeknek az egybeesése hívta életre. 2002-re ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy az öt évvel korábban, 1997-ben bevezetett bukmékeri jellegű sportfogadás, a Tippmix valóságos sikertörténetnek bizonyult, népszerűsége töretlenül növekszik, s már nem csupán a hagyományos sportfogadásokat, jelesül a Totót múlja felül, hanem „veszélyt” jelent a számsorsjátékokra is. (Napjainkban például a forgalmat, az árbevételt, mint egzakt értékmérőt tekintve az Ötöslottó után már második a Társaság által forgalmazott termékek sorában.)

A 2002-es év mérföldkőnek tekinthető a Tippmix történetében. Az első években a kínálat hetente frissült, 2000-től a fogadók alkalmanként már heti kétszeri kínálatból válogathattak, s ez a rendszer – a heti kétszeri ajánlat – 2002-től vált általánossá.

A Tippmix ugyan jellegét tekintve alapvetően szerencsejáték, de a sportfogadók kissé talán elfogult, ám egybecsengő véleménye szerint szakértelmet igénylő „észjáték” is egyben. Komoly, magára valamit adó tippmixelő nem ikszel „vakon”, amúgy találomra, hanem tippjeit hosszas töprengés, körültekintő mérlegelés, a körülmények, az aktuális formák felmérése, vagyis alapos esélylatolgatás után teszi meg. Ehhez a komolyan vett, gondos művelethez nélkülözhetetlen a fogadók rendelkezésére álló információk szakszerűen összeállított és bőséges tárháza. A játékszervezőnek sem az áll érdekében, hogy fogadóit „tudatlanságban” tartsa, sokkal inkább az, hogy – az érdekes kínálat, a jó odds-szok és vonzó nyeremények, s az említett információs bázis biztosítása révén – mind szélesebb körben kedvet ébresszen, fogadásra ösztönözzön. Mások mellett (pl. Sportfogadás, internet) e közös érdek szolgálatában áll a Szerencsemix, közkedvelt nevén a „zöld újság” is.

A Szerencsemix ingyenes kiadvány, s bármennyire is paradoxon, ez jelentősen emeli az értékét, hisz a fogadók nem kényszerülnek pénzt adni azért, hogy a számukra fontos információkhoz hozzájussanak. Elérhetősége jó. A zöld újságot térítés nélkül kapják a saját tulajdonú lottózók és azon értékesítő partnerek, ahol a heti Tippmix-forgalom eléri a 150 ezer forintot. A forgalom felülvizsgálatára rendszeresen, negyedévente sor kerül. (Méltányos áron a kisebb forgalmú értékesítőhelyek is megrendelhetik – és sokan kérik is, mert a fogadók teljes körű kiszolgálása megér ennyi befektetést –, de kiadásaikat ők sem terhelhetik át a játékosokra.)

A lap profiljába nem csak a Tippmix (és a Totó) igényeinek való megfelelés tartozik. Az alapító határozat a Szerencsemix szerepét, funkcióját, rendeltetését a Szerencsejáték Zrt. hírei, közleményei, fogadási segédletei közzétételében rögzíti. Így a lap egy olyan nyilvános fórum, amelynek segyítségével a Szerencsejáték Zrt. eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének is.

A Szerencsemix a kezdetektől heti két alkalommal, általában hétfőn és csütörtökön, a fogadási ajánlat időbeli és tartalmi frissítésével szinkronban jelenik meg. Egészen az idei esztendőig alkalmanként 4 oldalnyi terjedelemben készült, 2011-től azonban jelentős fejlesztés történt: immár a korábbihoz képest dupla terjedelemben, azaz 8 oldalon – s ennek megfelelően bővebb és részletesebb információkkal – kerül az olvasókhoz.

A Szerencsemix népszerűségét, a lap iránti fokozódó és tartósan magas igényt mutatja, hogy míg 2003-ban a példányszám alkalmanként átlagosan 41 500 volt, addig a 2011-es példányszám átlaga 73 500. A zöld újság eddig több mint 900 alkalommal került ki a nyomdából, összességében 60 millió körüli példányban. Harmadik éve már az interneten is hozzáférhető a több tíz-, illetve százezer érdeklődő fogadó számára.

Vissza