EB tippmix nyereményjáték

2024. EB Tippmix nyereményjáték nyereményjegyzéke

 

2. szakasz: 2024. június 24. 00:00 - 2024. június 30. 24:00

Sorsolás napja: 2024. július 4. (csütörtök) Nyereményigénylési határidő: 2024. augusztus 13. (kedd)

Sorszám Játék megnevezése Feladás helye és ideje   A szelvény egyedi azonosító száma Játékoskártya érintettség esetén a kártya számának elsõ 13 számjegye Nyeremény
1. Tippmix Nivo Bistro 3561 Felsõzsolca, Kassai u. 40 2024. június 27. 40 9674 27 30102426 nincs 1.000.000,- Ft
2. Tippmix 197. sz. Lottózó 2800 Tatabánya, Fõ tér 22/b 2024. június 28. 40 9675 27 30003257 4001000304059 500.000,- Ft
3. Tippmix Nagy Lajos király téri lottózó 4032 Debrecen, Nagy Lajos király tér 5. 2024. június 25. 40 9672 27 30232621 nincs 500.000,- Ft
4. Tippmix Lesnyák Árpád - Kalmár Bolt 7500 Nagyatád, Piac tér 2/4. (hrsz: 1345/5) 2024. június 29. 40 9676 27 30085107 nincs 500.000,- Ft
5. Tippmix Fortis-Con Kft. 1032 Budapest, Kiscelli u. 8. 2024. június 26. 40 9673 27 30071193 nincs 500.000,- Ft
6. Tippmix Holló Tabak Bt. 1112 Budapest, Péterhegyi lejtõ 71. 2024. június 28. 40 9675 27 30014790 4001001500397 500.000,- Ft

 

1. szakasz: 2024. június 14. 00:00 - 2024. június 23. 24:00

Sorsolás napja: 2024. június 27. (csütörtök) Nyereményigénylési határidő: 2024. augusztus 6. (kedd)

Sorszám Játék megnevezése Feladás helye és ideje   A szelvény egyedi azonosító száma Játékoskártya érintettség esetén a kártya számának elsõ 13 számjegye Nyeremény
1. Tippmix Freemind Tobacco Bt. 1039 Budapest, Pünkösdfürdõ u. 52. 2024. június 19. 40 9666 27 30113694 nincs 1.000.000,- Ft
2. Tippmix 185. sz. Lottózó 3360 Heves, Fö út 8-10. 2024. június 21. 40 9668 27 30148783 nincs 500.000,- Ft
3. Tippmix 167. sz. Lottózó 9024 Gyõr, Borsos M. u. 13 2024. június 20. 40 9667 27 30130079 4001000302864 500.000,- Ft
4. Tippmix Szajuri 2011 ABC Kft. 1031 Budapest, Vizimolnár köz 4. 2024. június 20. 40 9667 27 30011251 4001000218518 500.000,- Ft
5. Tippmix 376. sz. Lottózó 5000 Szolnok, Téglagyári út 30. 2024. június 17. 40 9664 27 30060477 nincs 500.000,- Ft
6. Tippmix CSIMOGE 1066 Budapest, Jókai u. 25. 2024. június 15. 40 9662 27 30300548 nincs 500.000,- Ft

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek, az alábbiak szerint: nyereményigénylési lap kitöltésével, valamint a nyertes átvételi igazolás beolvastatásával és leadásával (vagy ha azt a játékos a Szerencsejáték Zrt-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával) a Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso) személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján, valamint az adózáshoz szükséges dokumentumok hiánytalan kitöltését és beérkezését követően kerül átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott forint alapú bankszámlára.

Terminálon feladott fogadással (Tippmix) elért nyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal az adott sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli, utolsó munkanapon olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni, és a nyereményigénylési lapot kitöltetni, akkor az Ügyfélszolgálat telefonon vagy e-mailben történő megkeresésével (neve, telefonszáma és lakcíme, valamint a szelvény azonosító számának megadásával) is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata. Az átvételi igazolást ebben az esetben is be kell olvastatni a terminálon annak érdekében, hogy a nyereményigénylési határidőn belül történő megkezdése ellenőrizhető legyen. Ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, az átvételi igazolást és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos, jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti. A határidők jogvesztők.

A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló, hatóság által kiadott okmányok bemutatása szükséges.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hibás adatközlés alapján igényelt nyereményeket nem áll módunkban kifizetni/teljesíteni.