Júliusi Eurojackpot akció nyereményjegyzék

Eurojackpot akció 2020. július nyereményjegyzéke

 

2020. július 20-26. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2020. július 27. Nyereményigénylés határideje: 2020. szeptember 5. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Eurojackpot 272. sz. Lottózó 8400 Ajka, Szabadság tér 6. 10 000 000 Ft 40 8240 25 20077275
Eurojackpot TUTI TIPP BT. 3300 Eger, Hadnagy út 38. 1 000 000 Ft 40 8237 25 20021434
Eurojackpot Mezõkövesd Tesco Lottózó 3400 Mezõkövesd, Egri út 51. 1 000 000 Ft 40 8240 25 20097614
Eurojackpot 350. sz. Lottózó 7940 Szentlõrinc, Március 15. tér 4. 1 000 000 Ft 40 8241 25 20014249
Eurojackpot Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 8238 25 20033603
Eurojackpot Postahivatal 6524 Dávod, Petõfi u. 30. 1 000 000 Ft 40 8239 25 20019360

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napig (legkésőbb 2020. szeptember 5., szombat) jelentkezhetnek az alábbiak szerint: A nyereményigényléshez szükséges dokumentumokat a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály az általa SMS-ben bekért lakcímre postai úton - ajánlottan, tértivevénnyel – küldi ki a nyertesek részére. A nyertes az általa hiánytalanul kitöltött nyereményigényléshez szükséges iratokat postai úton, vagy saját üzemeltetésű értékesítő helyen keresztül küldi vissza a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályra (1106 Budapest, Fehér út 10.). Értékesítőhelyen, terminálon feladott játék: A Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso) az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvastatásával és leadásával, nyereményigénylés alapján kerül átutalásra. (Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.) Elektronikus fogadási rendszerben (Internet, Okoslottó SMS) belső egyenleg terhére vásárolt játék: Nem szükséges nyereményigénylést benyújtani, a nyeremény adategyeztetést követően az elektronikus fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszámára kerül átutalásra. SMS-ben (akár Okoslottóval) Mobil vásárlás igénybevételével: Nyereményigénylés alapján, amelyhez a benyújtani szükséges dokumentumokat a nyertes postai úton kapja meg a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztálytól. A nyeremény a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára kerül átutalásra. Terminálon feladott akciós játékkal elért nagynyereménynek minősülő pénznyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal az adott sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvastatásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon valamely, a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, és az átvételi igazolást valamint a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidők jogvesztők! A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóságilag kiadott okmányok bemutatása szükséges. SMS-ben feladott játék esetén a játékhoz használt mobiltelefonszám megadása is szükséges. A mobiltelefonszámot a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS bekérésével beazonosítja/ellenőrzi.