Szeptemberi Eurojackpot akció nyereményjegyzék

Eurojackpot akció 2020. szeptember nyereményjegyzéke

 

2020. szeptember 17-25. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2020. szeptember 28. Nyereményigénylés határideje: 2020. november 7. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Eurojackpot Váczi Edit 7030 Paks, Tolnai u. 70. 10 000 000 Ft 40 8303 25 20045989
Eurojackpot Maxi Trafik Bt. 8440 Herend, Kossuth u. 121. 1 000 000 Ft 40 8303 25 20105288
Eurojackpot Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 8296 25 20114639
Eurojackpot R. Nagy-Tüzép Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, XIII. ker. 3. 1 000 000 Ft 40 8298 25 20004777
Eurojackpot Odrobina Szilvia 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 192. 1 000 000 Ft 40 8301 25 20024017
Eurojackpot 193. sz. Lottózó 2510 Dorog, Bécsi u. 75. 1 000 000 Ft 40 8303 25 20093581

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napig (legkésőbb 2020. november 7., szombat) jelentkezhetnek az alábbiak szerint: A nyereményigényléshez szükséges dokumentumokat a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály az általa SMS-ben bekért lakcímre postai úton - ajánlottan, tértivevénnyel – küldi ki a nyertesek részére. A nyertes az általa hiánytalanul kitöltött nyereményigényléshez szükséges iratokat postai úton, vagy saját üzemeltetésű értékesítő helyen keresztül küldi vissza a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályra (1106 Budapest, Fehér út 10.). Értékesítőhelyen, terminálon feladott játék: A Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso) az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvastatásával és leadásával, nyereményigénylés alapján kerül átutalásra. (Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.) Elektronikus fogadási rendszerben (Internet, Okoslottó SMS) belső egyenleg terhére vásárolt játék: Nem szükséges nyereményigénylést benyújtani, a nyeremény adategyeztetést követően az elektronikus fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszámára kerül átutalásra. SMS-ben (akár Okoslottóval) Mobil vásárlás igénybevételével: Nyereményigénylés alapján, amelyhez a benyújtani szükséges dokumentumokat a nyertes postai úton kapja meg a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztálytól. A nyeremény a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára kerül átutalásra. Terminálon feladott akciós játékkal elért nagynyereménynek minősülő pénznyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal az adott sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvastatásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon valamely, a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, és az átvételi igazolást valamint a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidők jogvesztők! A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóságilag kiadott okmányok bemutatása szükséges. SMS-ben feladott játék esetén a játékhoz használt mobiltelefonszám megadása is szükséges. A mobiltelefonszámot a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS bekérésével beazonosítja/ellenőrzi.