Áprilisi Eurojackpot akció nyereményjegyzék

Eurojackpot akció 2021. április nyereményjegyzéke

 

2021. április 19-25. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek. 

Sorsolás napja: 2021. április 26. Nyereményigénylés határideje: 2021. június 5.

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Eurojackpot M-COM fogadás 10 000 000 Ft 40 8513 25 30118372
Eurojackpot Lapker 2046 Törökbálint, Torbágy u. 1.B/420. 1 000 000 Ft 40 8513 25 30026828
Eurojackpot 247. sz. Lottózó 5000 Szolnok, Lovas I. u. 1. 1 000 000 Ft 40 8510 25 30024976
Eurojackpot Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 8514 25 30000069
Eurojackpot 279. sz. Lottózó 8330 Sümeg, Árpád u. 1. 1 000 000 Ft 40 8513 25 30030352
Eurojackpot Citypont Bt. 2040 Budaörs, Szabadság u. 52-54. 1 000 000 Ft 40 8513 25 30086140

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napig (legkésőbb 2021. június 5., szombat) jelentkezhetnek az alábbiak szerint:
 
Értékesítőhelyen, terminálon feladott játék: Az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvasásával és leadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. (Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.) 
 
Elektronikus fogadási rendszerben (Internet, Okoslottó SMS) belső egyenleg terhére vásárolt játék: A nyertes ügyfél-azonosító számának megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. 
 
SMS-ben (akár Okoslottóval) Mobil vásárlás igénybevételével: A nyertes játék megvásárlásakor használt telefonszám megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. 
 
A nagynyeremények esetében a fentiek szerinti nyereményigénylési lap benyújtására csak a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyén van lehetőség (lista: www.szerencsejatek.hu/ uzletkereso). 
 
Terminálon feladott akciós játékkal elért nagynyereménynek minősülő pénznyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal az adott sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/ nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvasásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon valamely, a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, és az átvételi igazolást, valamint a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidők jogvesztők! 
 
A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóságilag kiadott okmányok bemutatása szükséges. Mobilegyenleg terhére SMS-ben feladott játék esetén a játékhoz használt mobiltelefonszám megadása is szükséges. A mobiltelefonszámot a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS fogadásával beazonosítja és ellenőrzi.