Januári Eurojackpot akció nyereményjegyzék

Eurojackpot akció 2021. január nyereményjegyzéke

 

2021. január 18-24. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek. 

Sorsolás napja: 2021. január 25. Nyereményigénylés határideje: 2021. március 6.

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Eurojackpot Csucsu és Marci Bt. 1033 Budapest, Kaszásdûlõ u. 7. 10 000 000 Ft 40 8422 25 30084953
Eurojackpot Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 8418 25 30025749
Eurojackpot Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 8422 25 30101025
Eurojackpot 351. sz. Lottózó 7630 Pécs, Budai vám 1. (TESCO) 1 000 000 Ft 40 8422 25 30061550
Eurojackpot Posta 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 2. 1 000 000 Ft 40 8422 25 30060934
Eurojackpot Pápai és Pápai Bt. 2534 Tát, Zóla Emil fasor 338. hrsz. 1 000 000 Ft 40 8422 25 30109220

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek, az alábbiak szerint: nyereményigénylési lap kitöltésével, valamint a nyertes átvételi igazolás beolvastatásával és leadásával (vagy ha azt a játékos a Szerencsejáték Zrt-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával), internetes játék esetében az ügyfél-azonosító szám megadásával és az elektronikus fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszám igazolására a bankszámlaszerződés vagy bankszámlakivonat bemutatásával. A nyereményigénylés benyújtásának helye: értékesítőhelyen vásárolt játékokokkal elért nyeremények esetén a Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso). A Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási rendszerében belső egyenleg terhére (interneten, Okoslottón) vásárolt játékkal elért nyeremények esetében a nyertesnek nem szükséges nyereményigénylést benyújtania, nyereménye az elektronikus fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszámára kerül átutalásra, illetve ha a nyertes bankszámlaszáma a rendszerben nem áll rendelkezésre, akkor a Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási rendszerében a belső egyenlegére kerül kifizetésre; Mobil Vásárlás igénybevételével befizetett játékmódban vásárolt játékkal elért nyeremények esetén a fogadáshoz használt telefonszámra küldött SMS-ben bekért és a nyertes által megadott lakcímre a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály postai úton megküldi a nyereményigényléshez szükséges dokumentumokat (ajánlottan, tértivevénnyel), amelyeket a nyertesnek hiánytalanul kitöltve és aláírva kell postai úton vagy a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyén keresztül visszaküldeni a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályra (1106 Budapest X. kerület, Fehér út 10.). Terminálon feladott akciós játékkal elért nagynyereménynek minősülő pénznyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal az adott sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvastatásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon valamely, a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, és az átvételi igazolást valamint a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására, ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidők jogvesztők! A nyereményigénylés során személyazonosságot és az állandó lakcímet igazoló okmányok megadása is szükséges.