Októberi Eurojackpot akció nyereményjegyzék

Eurojackpot akció 2021. októberi nyereményjegyzéke

 

2021. október 25-31. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek. 

Sorsolás napja: 2021. november 3. Nyereményigénylés határideje: 2021. december 13. (hétfő)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Eurojackpot Kék Hold Sörbár 3842 Halmaj, Béke út 3. 10000000 40 8701 25 30032260
Eurojackpot Aranypatkó lottózó 4517 Gégény, Dombrádi út 11. 1000000 40 8703 25 30009315
Eurojackpot Nikotikum Bt. 7200 Dombóvár, Köztársaság u. 38. 1000000 40 8701 25 30033557
Eurojackpot M-COM fogadás 1000000 40 8699 25 30025759
Eurojackpot Posta 2427 Baracs, Kossuth u. 11. 1000000 40 8698 25 30013302
Eurojackpot Internetes fogadás 1000000 40 8701 25 30034116
A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napig (legkésőbb 2021. december 13, hétfő) jelentkezhetnek az alábbiak szerint:
Értékesítőhelyen, terminálon feladott játék: Az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvasásával és leadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. (Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.)
Elektronikus fogadási rendszerben (Internet, Okoslottó SMS) – belső egyenleg terhére vásárolt játék: A nyertes ügyfél-azonosító számának megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára.
SMS-ben (akár Okoslottóval) Mobil vásárlás igénybe-vételével: A nyertes játék megvásárlásakor használt telefonszám megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára.
Terminálon feladott akciós játékkal elért nagynyereménynek minősülő pénznyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal a sorsolást követő 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon (2021. december 13-án) vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvasásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon (2021. december 14-én) a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, és az átvételi igazolást, valamint a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidők jogvesztők!
A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóságilag kiadott okmányok bemutatása szükséges. Mobilegyenleg terhére SMS-ben feladott játék esetén a játékhoz használt mobiltelefonszám megadása is szükséges. A mobiltelefonszámot a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS fogadásával beazonosítja és ellenőrzi.