eurojackpot-2022-oktober

2022. Októberi Eurojackpot akció nyereményjegyzéke

 

2022. október 24-30. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek. 

Sorsolás napja: 2022. november 2. Nyereményigénylés határideje: 2022. december 12. (hétfő)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Eurojackpot 259. sz. Lottózó 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 9. (Interspar) 15 000 000 Ft 40 9062 25 40017319
Eurojackpot Bene Lajos Antal 2740 Abony, Tószegi út 21/a. 5 000 000 Ft 40 9067 25 40016432
Eurojackpot CBA Delikát Kft. 9151 Abda, Hunyadi u. 47. 5 000 000 Ft 40 9063 25 40014142
Eurojackpot Verkman László-Tüskevár Borozó 7900 Szigetvár, Kaposvári u. 14. 5 000 000 Ft 40 9063 25 40007929
Eurojackpot Hegyvidék Tabak Bt. 1125 Budapest, Nógrádi u. 39. 1 000 000 Ft 40 9065 25 40034521
Eurojackpot Ligeti lottózó 2030 Érd, Pipacs u. 21. 1 000 000 Ft 40 9068 25 40002203
Eurojackpot Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 9065 25 40041783
Eurojackpot Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 9065 25 40001015
Eurojackpot M-COM fogadás 1 000 000 Ft 40 9066 25 40001017
Eurojackpot Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 9063 25 40032637
Eurojackpot Szerencsebankó Kft. 1149 Budapest, Egressy út 79/b 1 000 000 Ft 40 9066 25 40074674
Eurojackpot Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 9063 25 40049283
Eurojackpot MOL Nyrt. 8300 Tapolca, Keszthelyi u. 41. 1 000 000 Ft 40 9066 25 40124469
Eurojackpot CENTRUM LOTTÓZÓ 5440 Kunszentmárton, Szent Imre herceg u. 5. 1 000 000 Ft 40 9066 25 40010671

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napig (legkésőbb 2022. december 12., hétfő) jelentkezhetnek az alábbiak szerint:

Értékesítőhelyen, terminálon feladott játék: Az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvasásával és leadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. (Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.)

Elektronikus fogadási rendszerben (Internet, Okoslottó SMS) belső egyenleg terhére vásárolt játék: A nyertes ügyfél-azonosító számának megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára.

SMS-ben (akár Okoslottóval) Mobil vásárlás igénybevételével: A nyertes játék megvásárlásakor használt telefonszám megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. A mobiltelefonszámot a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS fogadásával beazonosítja és ellenőrzi.

Terminálon feladott akciós játékkal elért nyeremények esetében, ha a nyertes első alkalommal a sorsolást követő 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon (2022. december 12-én) olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvasásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon (2022. december 13-án) a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, és az átvételi igazolást, valamint a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidők jogvesztők!

A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóság által kiadott okmányok bemutatása szükséges. Mobilegyenleg terhére SMS-ben feladott játék esetén a játékhoz használt mobiltelefonszám megadása is szükséges. A mobiltelefonszámot a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS fogadásával beazonosítja és ellenőrzi.