Februári Eurojackpot akció

Februári Eurojackpot különsorsolásos akció nyereményjegyzéke


2023. február 20-26. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek. 

Sorsolás napja: 2023. február 28. Nyereményigénylés határideje: 2023. április 9. (vasárnap)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Eurojackpot Posta 8801 Nagykanizsa, Ady Endre u. 10. 10 000 000 Ft 40 9184 25 20031440
Eurojackpot Kevoli Holding Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 262. (Tesco) 1 000 000 Ft 40 9183 25 20038392
Eurojackpot Arany Mókus lottózó 3284 Tarnaméra, Árpád út 19. 1 000 000 Ft 40 9185 25 20062153
Eurojackpot 260. sz. Lottózó 9700 Szombathely, Fõ tér 40. 1 000 000 Ft 40 9185 25 20012385
Eurojackpot 61. sz. Lottózó 1119 Budapest, Tétényi u. 63. 1 000 000 Ft 40 9182 25 20059876
Eurojackpot Plax Euró Kft. 1138 Budapest, Váci út 178. (Duna Plaza) 1 000 000 Ft 40 9186 25 20032061
Eurojackpot Posta 6000 Kecskemét, Dunaföldvári út 2. (Auchan) 1 000 000 Ft 40 9183 25 20009776
Eurojackpot Totó-Lottó 4030 Debrecen, Mikepércsi út 73/a (Tesco) 1 000 000 Ft 40 9185 25 20114176

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napig (legkésőbb 2023. április 9., vasárnap) jelentkezhetnek az alábbiak szerint: Az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvasásával és leadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. (Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.)

Értékesítőhelyen, terminálon feladott játék: Az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvasásával és leadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. (Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.)

Elektronikus fogadási rendszerben (Internet, Okoslottó SMS) belső egyenleg terhére vásárolt játék: A nyertes ügyfél-azonosító számának megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára.

SMS-ben (akár Okoslottóval) Mobil vásárlás igénybevételével: A nyertes játék megvásárlásakor használt telefonszám megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. A mobiltelefonszámot a Sorsolási Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS fogadásával beazonosítja és ellenőrzi. Terminálon feladott akciós játékkal elért nyeremények esetében, ha a nyertes első alkalommal a sorsolást követő 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon (2023. április 6-án) vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvasásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon (2023. április 11-én) a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, és az átvételi igazolást, valamint a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidők jogvesztők!

A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóságilag kiadott okmányok bemutatása szükséges. Mobilegyenleg terhére SMS-ben feladott játék esetén a játékhoz használt mobiltelefonszám megadása is szükséges. A mobiltelefonszámot a Sorsolási Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS fogadásával beazonosítja és ellenőrzi.