Januári Eurojackpot és Joker akció

Januári Eurojackpot és Joker akció 2023. nyereményjegyzéke

 

2023. január 16-22. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek. 

Sorsolás napja: 2023. január 24. Nyereményigénylés határideje: 2023. március 5.

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Eurojackpot 192. sz. Lottózó 2890 Tata, Május 1 út 33. (INTERSPAR) 10 000 000 Ft 40 9148 25 30034026
Eurojackpot 214. sz. Lottózó 2100 Gödöllõ, Szabadság tér 14. 1 000 000 Ft 40 9151 25 30005628
Eurojackpot 110. sz. Lottózó 6000 Kecskemét, Szabadság tér 5. fszt. 1. 1 000 000 Ft 40 9150 25 30125155
Eurojackpot 30. sz. Lottózó 1158 Budapest, Pestújhelyi út 65. 1 000 000 Ft 40 9150 25 30097331
Eurojackpot Varga József 2132 Göd-Felsõgöd, Ady Endre u. 2. 1 000 000 Ft 40 9147 25 30064736
Eurojackpot Nyerõszalon 3300 Eger, Hontalan u. 4. 1 000 000 Ft 40 9147 25 30080770
Eurojackpot Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 9146 25 30043696
Eurojackpot E-La Tabak Bt. 8900 Zalaegerszeg, Petõfi u. 2. 1 000 000 Ft 40 9151 25 30013195

2023. január 16-22. között befizetett Joker játékok közül kisorsolt nyertesek. 

Sorsolás napja: 2023. január 24. Nyereményigénylés határideje: 2023. március 5.

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Joker Profil Co. Kft. 2900 Komárom, Kelemen L. u. 1. 10 000 000 Ft 40 9150 25 30067249
Joker 241. sz. Lottózó 5200 Törökszentmiklós, Kossuth u. 127. 1 000 000 Ft 40 9149 01 30005021
Joker 307. sz. Lottózó 5350 Tiszafüred, Piac tér 3. 1 000 000 Ft 40 9150 25 30017619
Joker Miklós-Inter Bt. 5200 Törökszentmiklós, Pánthy Endre u. 31. 1 000 000 Ft 40 9152 25 30007339
Joker Centrum Lottó Kft. 8800 Nagykanizsa, Táborhely u. 4. 1 000 000 Ft 40 9147 25 30045265
Joker 130. sz. Lottózó 3530 Miskolc, Széchenyi út 26. 1 000 000 Ft 40 9149 25 30012514
Joker 331. sz. Lottózó 3580 Tiszaújváros, Örösi u. 1/a. 1 000 000 Ft 40 9148 02 30045401
Joker Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 9147 03 30073342

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napig (legkésőbb 2023. március 5., vasárnap) jelentkezhetnek az alábbiak szerint:
 
Értékesítőhelyen, terminálon feladott játék: Az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvasásával és leadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. (Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.)
Elektronikus fogadási rendszerben (Internet, Okoslottó SMS) belső egyenleg terhére vásárolt játék: A nyertes ügyfél-azonosító számának megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára.
SMS-ben (akár Okoslottóval) Mobil vásárlás igénybevételével: A nyertes játék megvásárlásakor használt telefonszám megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. A mobiltelefonszámot a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS fogadásával beazonosítja és ellenőrzi.
ATM-en vásárolt játék: A nyertes játék árának kifizetéséhez használt bankkártya számának utolsó 4 számjegye megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára.
Terminálon feladott akciós játékkal elért nyeremények esetében, ha a nyertes első alkalommal a sorsolást követő 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon (2023. március 3-án) vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvasásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon (2023. március 6-án) a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, és az átvételi igazolást, valamint a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti. A határidők jogvesztők. Amennyiben beállított biztonsági szinttel vásárolt nyertes átvételi igazoláshoz a játékos nem tudja bemutatni az átvételi igazoláshoz tartozó Játékoskártyát, akkor a jelentkezés helyétől függetlenül a nyertestől nem szabad nyereményigénylést felvenni, hanem helyette Reklamációt kell benyújtania, az átvételi igazolással együtt.
 
A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóságilag kiadott okmányok bemutatása szükséges. Mobilegyenleg terhére SMS-ben feladott játék esetén a játékhoz használt mobiltelefonszám, illetve ATM-en feladott játék esetén az ATM-en való regisztrációkor megadott mobiltelefonszámot, valamint a játék megvásárlásához használt bankkártya számának utolsó 4 számjegyének megadása is szükséges. A mobiltelefonszámot a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS fogadásával beazonosítja és ellenőrzi.