Májusi Eurojackpot különsorsolsos akció

Májusi Eurojackpot különsorsolásos akció nyereményjegyzéke

 

2023. május 15-21. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek. 

Sorsolás napja: 2023. május 23. Nyereményigénylés határideje: 2023. július 2.

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Eurojackpot Hajdúnánás posta 4081 Hajdúnánás, Kossuth u. 1. 10 000 000 Ft 40 9269 25 20090547
Eurojackpot Nemzeti Dohánybolt 9200 Mosonmagyaróvár, József Attila út 49. 1 000 000 Ft 40 9267 25 20037375
Eurojackpot Trafiksziget Lottózó 4033 Debrecen, Veres Péter u. 119. 1 000 000 Ft 40 9269 25 20136255
Eurojackpot Györkös és Társa Bt. 7694 Hosszúhetény Fo u. 109. 1 000 000 Ft 40 9266 25 20019168
Eurojackpot Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 9267 25 20047616
Eurojackpot 222. sz. Lottózó 7400 Kaposvár, Honvéd u. 5. 1 000 000 Ft 40 9268 25 20005009
Eurojackpot Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 9265 25 20007900
Eurojackpot 212. sz. lottózó 2750 Nagykõrös, Széchenyi tér 5. 1 000 000 Ft 40 9265 25 20039905

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napig (legkésőbb 2023. július 2., vasárnap) jelentkezhetnek az alábbiak szerint: Az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvasásával és leadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. (Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.)

Értékesítőhelyen, terminálon feladott játék: Az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvasásával és leadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. (Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.)

Elektronikus fogadási rendszerben (Internet, Okoslottó SMS) belső egyenleg terhére vásárolt játék: A nyertes ügyfél-azonosító számának megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára.

SMS-ben (akár Okoslottóval) Mobil vásárlás igénybevételével: A nyertes játék megvásárlásakor használt telefonszám megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. A mobiltelefonszámot a Sorsolási Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS fogadásával beazonosítja és ellenőrzi.

Terminálon feladott akciós játékkal elért nyeremények esetében, ha a nyertes első alkalommal a sorsolást követő 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon (2023. június 30-án) vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvasásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon (2023. július 3-án) a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, és az átvételi igazolást, valamint a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidők jogvesztők!

A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóságilag kiadott okmányok bemutatása szükséges. Mobilegyenleg terhére SMS-ben feladott játék esetén a játékhoz használt mobiltelefonszám megadása is szükséges. A mobiltelefonszámot a Sorsolási Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS fogadásával beazonosítja és ellenőrzi. Felhívjuk a figyelmet, hogy a hibás adatközlés alapján igényelt nyereményeket nem áll módunkban kifizetni/teljesíteni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hibás adatközlés alapján igényelt nyereményeket nem áll módunkban kifizetni/teljesíteni.