eurojackpot-2024-februar

2024. februári Eurojackpot akció nyereményjegyzéke

 

2024. február 19-25. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek. 

Sorsolás napja: 2024. február 27. Nyereményigénylés határideje: 2024. április 7.

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Eurojackpot Horváth Gábor 9500 Celldömölk, Sági u. 41. (Tesco) 10 000 000 Ft 40 9545 25 30024658
Eurojackpot 58. sz. Lottózó 1106 Budapest, Örs vezér tér (Árkád) 1 000 000 Ft 40 9546 25 30020235
Eurojackpot 59. sz. Lottózó 1012 Budapest, Déli pu. aluljáró 1 000 000 Ft 40 9545 25 30032991
Eurojackpot Drevenka Tímea 2030 Érd, Fehérvári u. 42. 1 000 000 Ft 40 9550 25 30001741
Eurojackpot Zselic Market Bt. 7400 Kaposvár, Álmos Vezér u. 2288/15 hrsz. 1 000 000 Ft 40 9548 25 30052204
Eurojackpot 49. sz. Lottózó 1116 Budapest, Vegyész u. 5. 1 000 000 Ft 40 9547 25 30034802
Eurojackpot Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 9548 25 30051520
Eurojackpot LOTTEXP Kft. 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu (Tesco) 1 000 000 Ft 40 9547 25 30041875

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napig (legkésőbb 2024. április 7., vasárnap) jelentkezhetnek az alábbiak szerint:
Értékesítőhelyen, terminálon feladott játék:
Az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvasásával és leadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. (Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.)
Elektronikus fogadási rendszerben (Internet, Okoslottó SMS) belső egyenleg terhére vásárolt játék:
A nyertes ügyfél-azonosító számának megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára.
SMS-ben (akár Okoslottóval) Mobil vásárlás igénybevételével:
A nyertes játék megvásárlásakor használt telefonszám megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. A mobiltelefonszámot a Sorsolási Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS fogadásával beazonosítja és ellenőrzi.
Terminálon feladott akciós játékkal elért nyeremények esetében, ha a nyertes első alkalommal a sorsolást követő 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon (2024. április 5-én) vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvasásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon (2024. április 8-án) a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, és az átvételi igazolást, valamint a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidők jogvesztők!

A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóságilag kiadott okmányok bemutatása szükséges. Mobilegyenleg terhére SMS-ben feladott játék esetén a játékhoz használt mobiltelefonszám megadása is szükséges. A mobiltelefonszámot a Sorsolási Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS fogadásával beazonosítja és ellenőrzi.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hibás adatközlés alapján igényelt nyereményeket nem áll módunkban kifizetni/teljesíteni.