Januári Eurojackpot akció

2024. januári Eurojackpot akció nyereményjegyzéke

 

2024. január 15-21. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek. 

Sorsolás napja: 2024. január 23. Nyereményigénylés határideje: 2024. március 3.

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Eurojackpot Internetes fogadás 10 000 000 Ft 40 9514 25 30060104
Eurojackpot Háromlovag Kft. 1164 Budapest, Ostoros út 8. 1 000 000 Ft 40 9513 25 30048456
Eurojackpot 52. sz. Lottózó 1098 Budapest, Dési H.u. 20. 1 000 000 Ft 40 9513 25 30019499
Eurojackpot Bambi Cukrászda 3360 Heves, Alkotmány u. 33. 1 000 000 Ft 40 9513 25 30047063
Eurojackpot Schmidttrafik Bt. 7632 Pécs, Nagy Imre u. 70. 1 000 000 Ft 40 9514 25 30131679
Eurojackpot Kápli Ernõné 8000 Székesfehérvár, Pityer u. 33/a. 1 000 000 Ft 40 9513 25 30029724
Eurojackpot 153. sz. Lottózó 8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi u. 1. (Tesco) 1 000 000 Ft 40 9514 25 30030310
Eurojackpot 110. sz. Lottózó 6000 Kecskemét, Szabadság tér 5. fszt. 1. 1 000 000 Ft 40 9512 25 30023115

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napig (legkésőbb 2024. március 3., vasárnap) jelentkezhetnek az alábbiak szerint: 
Értékesítőhelyen, terminálon feladott játék: 
Az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvasásával és leadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. (Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.) 
Elektronikus fogadási rendszerben (Internet, Okoslottó SMS) belső egyenleg terhére vásárolt játék: A nyertes ügyfél-azonosító számának megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. 
SMS-ben (akár Okoslottóval) Mobil vásárlás igénybevételével:
A nyertes játék megvásárlásakor használt telefonszám megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. A mobiltelefonszámot a Sorsolási Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS fogadásával beazonosítja és ellenőrzi. 
Terminálon feladott akciós játékkal elért nyeremények esetében, ha a nyertes első alkalommal a sorsolást követő 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon (2024. március 1-jén) vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvasásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon (2024. március 4-én) a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, és az átvételi igazolást, valamint a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidők jogvesztők! 
A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóságilag kiadott okmányok bemutatása szükséges. Mobilegyenleg terhére SMS-ben feladott játék esetén a játékhoz használt mobiltelefonszám megadása is szükséges. A mobiltelefonszámot a Sorsolási Osztály munkatársa SMS küldésével/SMS fogadásával beazonosítja és ellenőrzi.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hibás adatközlés alapján igényelt nyereményeket nem áll módunkban kifizetni/teljesíteni.