Joker - Nyerő húzás

Joker "Nyerő húzás" különsorsolásos akció

 

2022. július 18 - 31. között legalább 900,- Ft értékű befizetett játékok közül kisorsolt ráadás nyertes.

Sorsolás napja: 2022. augusztus 2. Nyereményigénylés határideje: 2022. szeptember 11. (vasárnap)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Joker Internetes fogadás 15 000 000 Ft 40 8969 09 20011848

2022. július 25 - 31. között legalább 600,- Ft értékű befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2022. augusztus 2. Nyereményigénylés határideje: 2022. szeptember 11. (vasárnap)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Joker Internetes fogadás 300 000 Ft 40 8977 03 20008656
Joker Bartók téri Lottózó 6720 Szeged, Bartók tér 7. 300 000 Ft 40 8973 02 20037442
Joker Miklós-Inter Bt. 5200 Törökszentmiklós, Pánthy Endre u. 31. 300 000 Ft 40 8976 01 20213309
Joker Posta 4493 Tiszakanyár, Kölcsey u. 3. 300 000 Ft 40 8974 25 20007870
Joker 373. sz. Lottózó 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 37-43. (Csaba Center) 300 000 Ft 40 8972 01 20019230
Joker Olyan Nincs Kft. 1162 Budapest, Csömöri út 162. 300 000 Ft 40 8975 01 20123359
Joker 23. sz. Lottózó 1221 Budapest, Mária Terézia u. 24. 300 000 Ft 40 8972 01 20030315
Joker Internetes fogadás 300 000 Ft 40 8974 03 20024938
Joker 154. sz. Lottózó 2060 Bicske, Szent István u. 14. 300 000 Ft 40 8974 02 20024199
Joker DANKÓ Kft. 2500 Esztergom, Lõrinc u. 2. 300 000 Ft 40 8973 03 20077915
Joker Tó Presszó 3553 Kistokaj, Széchenyi u. 100. 300 000 Ft 40 8976 02 20086586
Joker Totó-Lottó 4030 Debrecen, Mikepércsi út 73/a. (Tesco) 300 000 Ft 40 8974 03 20006724
Joker 116. sz. Lottózó 6440 Jánoshalma, Rákóczi u. 12. 300 000 Ft 40 8976 01 20128131
Joker 365. sz. Lottózó 6400 Kiskunhalas, Fejérföld 24. (Tesco) 300 000 Ft 40 8977 02 20047384
Joker Internetes fogadás 300 000 Ft 40 8977 03 20008576

2022. július 25- 31. között legalább 900,- Ft értékű befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2022. augusztus 2. Nyereményigénylés határideje: 2022. szeptember 11. (vasárnap)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Joker Szilvamag lottózó 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6901/7 hrsz. 3 000 000 Ft 40 8973 01 20052806
Joker Arány 2013 Bt. 7030 Paks, Rosthy u. 6/2. 3 000 000 Ft 40 8973 03 20106991
Joker Nemzeti Dohánybolt 9172 Gyõrzámoly, Rákóczi út 39. 3 000 000 Ft 40 8972 25 20022591

2022. július 18 - 24. között legalább 600,- Ft értékű befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2022. július 26. Nyereményigénylés határideje: 2022. szeptember 4. (vasárnap)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Joker Mátyás Dohány Bt. 1165 Budapest, Újszász u. 87. 300 000 Ft 40 8967 02 30062001
Joker 272. sz. Lottózó 8400 Ajka, Szabadság tér 6. 300 000 Ft 40 8967 01 30078210
Joker 252. sz. Lottózó 7030 Paks, Kishegyi u. 44/A. 300 000 Ft 40 8968 02 30057087
Joker 30. sz. Lottózó 1158 Budapest, Pestújhelyi út 65. 300 000 Ft 40 8968 25 30025475
Joker Sansz Bt. 1138 Budapest, Balzsam u. 6. 300 000 Ft 40 8967 09 30014774
Joker Posta 4202 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 44. 300 000 Ft 40 8968 25 30040560
Joker Internetes fogadás 300 000 Ft 40 8968 02 30064552
Joker Vimar Kft. 1101 Budapest, Hungária körút 5-7. 300 000 Ft 40 8965 09 30004354
Joker Lokomotív Sörözõ 3752 Szendrõ, Nagyállomás u. 2. 300 000 Ft 40 8964 25 30001496
Joker Gerendás Sörözõ 3909 Mád, Deák Ferenc utca 6. 300 000 Ft 40 8964 25 30035720
Joker Internetes fogadás 300 000 Ft 40 8969 01 20228379
Joker 122. sz. Lottózó 5900 Orosháza, Kossuth u. 18. 300 000 Ft 40 8968 25 30053259
Joker Familia-Tours 2000 Kft. 8638 Balatonlelle, Rákóczi u. 232. 300 000 Ft 40 8965 25 30021881
Joker 197. sz. Lottózó 2800 Tatabánya, Fõ tér 22/b. 300 000 Ft 40 8969 02 20064148
Joker Lottó-Virág-Hírlap 4700 Mátészalka, Kosztolányi u. 1. 300 000 Ft 40 8969 01 20104982
 

2022. július 18 - 24. között legalább 900,- Ft értékű befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2022. július 26. Nyereményigénylés határideje: 2022. szeptember 4. (vasárnap)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Joker Posta 8124 Káloz, Sörház tér 4. 3 000 000 Ft 40 8967 01 30012641
Joker Fortuna Lottózó 1038 Budapest, Zemplén Gyõzõ u. 2. 3 000 000 Ft 40 8966 01 30070767
Joker Internetes fogadás 3 000 000 Ft 40 8967 25 30057928
 

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek nyereményigénylési lap kitöltésével, valamint a nyertes átvételi igazolás beolvastatásával és leadásával (vagy ha azt a játékos a Szerencsejáték Zrt-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával). A nyereményigénylés benyújtásának helye és módja: értékesítőhelyen vásárolt játékokkal elért nyeremények esetén a Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso) személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott forint alapú lakossági bankszámlára, illetve a 300 ezer Ft összegű nyeremények az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvastatásával a Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén készpénzben is felvehetők vagy nyereményigénylés alapján átutaltathatók, illetve a kijelölt értékesítőhelyeken készpénzben felvehetők. A Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási rendszerében belső egyenleg terhére (interneten, Okoslottóval) vásárolt játékkal elért nyeremények esetében a nyertes ügyfél-azonosító számának megadásával együtt, Mobil Vásárlás igénybevételével vásárolt nyertes játék esetében a nyertes játék megvásárlásakor használt telefonszám megadásával együtt, míg az ATM-es játékmódban vásárolt játékkal elért nyeremények esetén a nyertes játék kifizetéséhez használt bankkártya számának utolsó 4 számjegye megadásával együtt a Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára.   Terminálon feladott akciós játékkal elért nyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal az adott sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési lapot kitöltetni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvasásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, és az átvételi igazolást, valamint a terminál által korábban nyomtatott beolvasási bizonylatot leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti. A terminálon feladott akciós játékokkal elért 300 ezer Ft-os nyeremények kifizetésére készpénzben azonban csak és kizárólag legkésőbb a sorsolást követő 40. napig van lehetőség. A határidők jogvesztők. A nyereményigénylés során személyazonosságot és az állandó lakcímet igazoló okmányok megadása is szükséges.