Kincsem tuti akció 2020

2020. Kincsem+ TUTI nyereményjáték nyereményjegyzéke

 

 

A koronavírus okozta világméretű járvány kialakulása következtében 2020. március 23-29. közötti időszakban valamennyi Kincsem+ TUTI futam elmaradt, így fogadási lehetőség sem volt, ezért a 2020. március 30-i sorsolás elmaradt, nem kerültek kisorsolásra a heti nyeremények.

 

2020. március 16-22. között résztvevő játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2020. március 23. Nyereményigénylés határideje: 2020. május 2. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Kincsem+TUTI Fixtipp 63. Kft. 5100 Jászberény, Kossuth u. 54. 1 000 000 Ft 40 8112 23 20000705
Kincsem+TUTI 251. sz. Lottózó, 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 19-21. 100 000 Ft 40 8112 23 20002903
Kincsem+TUTI Postahivatal 6064 Tiszaug, Rákóczi u. 66. 100 000 Ft 40 8112 23 20003802
Kincsem+TUTI Lapker 2234 Maglód, Eszterházy J. u. 1. 100 000 Ft 40 8110 23 20004584
Kincsem+TUTI Nagy Jánosné 3900 Szerencs, Kandó K. u. 2. 100 000 Ft 40 8110 23 20006339
Kincsem+TUTI 285. sz. Lottózó 8800 Nagykanizsa, Boszorkány u. 2. 100 000 Ft 40 8110 23 20008883

 

2020. március 9-15. között résztvevő játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2020. március 16. Nyereményigénylés határideje: 2020. április 25. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Kincsem+TUTI Barta Dénes 3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 60. 1 000 000 Ft 40 8108 23 20003647
Kincsem+TUTI Lapker Zrt. 8500 Pápa, Kossuth u. 30. 100 000 Ft 40 8106 23 30009002
Kincsem+TUTI Meteor lottózó 9400 Sopron, Besenyõ út 18. 100 000 Ft 40 8108 23 20009901
Kincsem+TUTI 279. sz. Lottózó 8330 Sümeg, Árpád u. 1. 100 000 Ft 40 8108 23 20012106
Kincsem+TUTI Posta 8460 Devecser, Miskei u. 10. 100 000 Ft 40 8105 23 30016400
Kincsem+TUTI Posta 8999 Zalalövõ, Kossuth u. 5 . 100 000 Ft 40 8103 23 30015250

 

2020. március 2-8. között résztvevő játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2020. március 9. Nyereményigénylés határideje: 2020. április 18. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Kincsem+TUTI Debrecen Malompark posta 4039 Debrecen, Füredi út 27. 1 000 000 Ft 40 8101 23 30012190
Kincsem+TUTI Irmes Zsolt Károly 8200 Veszprém, Észak-Keleti út 2. 100 000 Ft 40 8097 23 30021993
Kincsem+TUTI Lapker 5055 Jászladány, Kossuth u. 93. 100 000 Ft 40 8099 23 30001399
Kincsem+TUTI Postahivatal 7228 Döbrököz, Páhy u. 20. 100 000 Ft 40 8098 23 30007968
Kincsem+TUTI Hírlap Pavilon/Cserép Jánosné 2510 Dorog, Mária u. 14. 100 000 Ft 40 8101 23 30011666
Kincsem+TUTI 120. sz. Lottózó 5600 Békéscsaba, Andrássy út 29-33. 100 000 Ft 40 8098 23 30001719

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek a Szerencsejáték Zrt. bármely saját lottózójában (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso) az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvastatásával és leadásával, valamint nyereményigénylés benyújtásával. A határidő jogvesztő!

A nyereményjátékban elért pénznyeremények összevont jövedelemként kezelendőek, ezáltal a nyerteseknek a 2020. évre vonatkozó adóbevallásban szerepeltetniük kell a nyeremény összegét. A nyereményt terhelő adót a Szerencsejáték Zrt. fizeti meg a nyertes nevében, amelyről adóigazolást állít ki a nyertes részére. Ezzel összefüggésben a nyereményigénylés Szerencsejáték Zrt. központjába történő beérkezését követően a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársai a nyertesek részére – a nyereményigénylési lapon megadott postai címükre – megküldik az adóigazolás kiállításához szükséges adatlapot, amelyet a nyertesnek vissza kell küldenie a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály részére. A nyeremény kifizetésére csak a nyertes által kitöltött és aláírt adatlap Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályra való visszaérkezését követően kerül sor.

Ha a nyertes első alkalommal az adott sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját lottózójába eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás (fogadószelvény) bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvastatásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon – a 06-1-224-2893 vagy a 06-1-224-2895 telefonszámon (H-Cs: 8:00–16:00, P: 8:00–12:00) történő egyeztetés után – a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályon (1106 Budapest, Fehér út 10.) személyesen kell az átvételi igazolást (és a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot) leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 90 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. (Ebben az esetben az adóigazolás kiállításához szükséges adatlap játékos általi kitöltése és aláírása is a nyereményigénylés benyújtásakor, helyben történik.) Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására, ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidők jogvesztők! A nyeremények kifizetése kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett forint alapú bankszámlára történik. Devizakülföldi személy részére a nyeremény kifizetése a mindenkori vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik. Külföldi személy számára pénznyeremény akkor fizethető ki, ha rendelkezik Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett, forint alapú lakossági folyószámlával és érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló hatóságilag kiadott érvényes okmánnyal (pl. fényképes, kártya formátumú vezetői engedély), illetve lakcímét (magyarországi tartózkodási helyét) – lakcímkártyával, tartózkodási engedéllyel vagy egyéb, a tartózkodási hely igazolására alkalmas hatósági igazolással, okmánnyal, vagy ezek hiányában a szállásadó által két tanú jelenlétében aláírt igazolással – igazolja.

A nyeremény kifizetésével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. utazási költség) a nyerteseket terhelik. A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóságilag kiadott érvényes okmányok bemutatása szükséges.