Kincsem+ TUTI nyeremenyjatek

Kincsem+ nyerereményjáték 2023. április 24. - május 7.

 

2023. április 24 - május 7. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2023. május 10. Nyereményigénylés határideje: 2023. június 19. (hétfő)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Kincsem+ TUTI Olajág Petrol Bt. 5331 Kenderes, Petõfi u. 61/a. 3 000 000 Ft 40 9251 23 20001140
 

2023. május 1-7. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2023. május 10. Nyereményigénylés határideje: 2023. június 19. (hétfő)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Kincsem+ TUTI 408. sz. Lottózó 1097 Budapest, Vágóhíd u. 3. 500.000,- Ft 40 9256 23 20009204
Kincsem+ TUTI The Joy's Kft. 8863 Molnári, Petõfi S. u. 3. 100.000,-Ft 40 9251 23 20001136
Kincsem+ TUTI 272. sz. Lottózó 8400 Ajka, Szabadság tér 6. 100.000,-Ft 40 9254 23 20006023
Kincsem+ TUTI 193. sz. Lottózó 2510 Dorog, Bécsi u. 75. 100.000,-Ft 40 9253 23 20007674
Kincsem+ TUTI Derék Lottózó 4031 Debrecen, Derék u. 27. 100.000,-Ft 40 9251 23 20002411
Kincsem+ TUTI Ádenzi-Bau Kft. lottózó 4262 Nyíracsád, Kassai u. 7. 100.000,-Ft 40 9257 23 20006633
 

2023. április 24-30. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2023. május 3. Nyereményigénylés határideje: 2023. június 12. (hétfő)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Kincsem+ 265. sz. Lottózó 9700 Szombathely, Rohonci út 52. 500.000,- Ft 40 9248 23 20013894
Kincsem+ Bomon Trade Bt. 2800 Tatabánya, Gál I. ltp. 300. 100.000,-Ft 40 9246 23 20006154
Kincsem+ 131. sz. Lottózó 3533 Miskolc, Andrássy út 16. 100.000,-Ft 40 9245 23 20008603
Kincsem+ 22. sz. Lottózó 1117 Budapest, Fehérvári út 21. 100.000,-Ft 40 9247 23 20001098
Kincsem+ Szerencsés Trafik Kft. 2360 Gyál, Széchenyi u. 7. 100.000,-Ft 40 9244 23 20004762
Kincsem+ Dinnyés Tamás 6120 Kiskunmajsa, Petõfi tér 100.000,-Ft 40 9250 23 20002826

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek a Szerencsejáték Zrt. bármely saját lottózójában (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso) az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvastatásával és leadásával, valamint nyereményigénylés benyújtásával. A határidő jogvesztő!

A nyereményjátékban elért pénznyeremények összevont jövedelemként kezelendők, ezáltal a nyerteseknek a 2023. évre vonatkozó adóbevallásban szerepeltetniük kell a nyeremény összegét. A nyereményt terhelő adót a Szerencsejáték Zrt. fizeti meg a nyertes nevében, amelyről adóigazolást állít ki a nyertes részére. Ezzel összefüggésben a nyereményigénylés Szerencsejáték Zrt. központjába történő beérkezését követően a Sorsolási Osztály munkatársai a nyertesek részére – a nyereményigénylési lapon megadott postai címükre – megküldik az adóigazolás kiállításához szükséges adatlapot, amelyet a nyertesnek vissza kell küldenie a Sorsolási Osztály részére. A nyeremény kifizetésére csak a nyertes által kitöltött és aláírt adatlap Sorsolási Osztályra való visszaérkezését követően kerül sor.

Ha a nyertes első alkalommal a sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítő­helyére eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás (fogadószelvény) bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvastatásával is megkezdődik a nyere­ményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie és az átvételi igazolást (és a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot) leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidők jogvesztők!

A nyeremények kifizetése kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett, forintalapú, lakossági bankszámlára való átutalással történik. Külföldi személy számára pénz­nyeremény akkor fizethető ki, ha rendelkezik Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett, forintalapú, lakossági bankszámlával és érvényes útlevéllel, személyi igazolván­nyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló hatóságilag kiadott érvényes okmánnyal (pl. fényképes, kártya formátumú vezetői engedély). A nyeremény kifizetésével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. utazási költség) a nyerteseket terhelik. A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóságilag kiadott érvényes okmányok bemutatása szükséges.