Kincsem+ TUTI nyeremenyjatek

Kincsem+ nyereményjáték 2023. augusztus 21 - szeptember 3.

 

2023. augusztus 21 - szeptember 3. között befizetett játékok közül kisorsolt főnyeremény nyertes.

Sorsolás napja: 2023. szeptember 6. Nyereményigénylés határideje: 2023. október 16. (hétfő)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Kincsem+ TUTI Posta 9072 Nagyszentjános, Fõ út 16. 2 000 000 Ft 40 9374 23 30002192

2023. augusztus 28 - szeptember 3. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2023.szeptember 6. Nyereményigénylés határideje: 2023. október 16. (hétfő)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Kincsem+  Dinnyés Tamás 6120 Kiskunmajsa, Petõfi tér 500 000 Ft 40 9372 23 30000409
Kincsem+ TUTI Erdei Sándor 5510 Dévaványa, Árpád út 30. 100 000 Ft 40 9373 23 30008954
Kincsem+ TUTI Domikrisz Kft. 7300 Komló, Vértanúk u. 21. 100 000 Ft 40 9376 23 30004536
Kincsem+ TUTI 332. sz. Lottózó 3600 Ózd, Sárli u. 4. 100 000 Ft 40 9372 23 30002096
Kincsem+ TUTI HEHO Bt. 1046 Budapest, Bõröndös u. 18-20. 100 000 Ft 40 9376 23 30007280
Kincsem+  BB-DOHÁNY Bt. 8100 Várpalota, Bakony u. 8. 100 000 Ft 40 9371 23 30000508

2023. augusztus 21-27. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2023. augusztus 30. Nyereményigénylés határideje: 2023. október 9. (hétfő)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Kincsem+ TUTI Dancsó & Székely Kft. 9700 Szombathely, Szent Gellért u. 39. 500 000 Ft 40 9367 23 30012944
Kincsem+ TUTI 125. sz. Lottózó 5520 Szeghalom, Tildy u. 4-8. 100 000 Ft 40 9365 23 30004026
Kincsem+ TUTI Fõtéri Lottózó 4244 Újfehértó, Fõ tér 7. 100 000 Ft 40 9368 23 30001925
Kincsem+ TUTI 222. sz. Lottózó 7400 Kaposvár, Honvéd u. 5. 100 000 Ft 40 9363 23 30004002
Kincsem+ TUTI 160. sz. Lottózó 9021 Gyõr, Arany J. u. 20. 100 000 Ft 40 9364 23 30000870
Kincsem+ TUTI 286. sz. Lottózó 8360 Keszthely, Skála köz 3.sz.üzlet 100 000 Ft 40 9364 23 30004147

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek a Szerencsejáték Zrt. bármely saját lottózójában (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso) az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvastatásával és leadásával, valamint nyereményigénylés benyújtásával. A határidő jogvesztő!

A nyereményjátékban elért pénznyeremények összevont jövedelemként kezelendők, ezáltal a nyerteseknek a 2023. évre vonatkozó adóbevallásban szerepeltetniük kell a nyeremény összegét. A nyereményt terhelő adót a Szerencsejáték Zrt. fizeti meg a nyertes nevében, amelyről adóigazolást állít ki a nyertes részére. Ezzel összefüggésben a nyereményigénylés Szerencsejáték Zrt. központjába történő beérkezését követően a Sorsolási Osztály munkatársai a nyertesek részére – a nyereményigénylési lapon megadott postai címükre – megküldik az adóigazolás kiállításához szükséges adatlapot, amelyet a nyertesnek vissza kell küldenie a Sorsolási Osztály részére. A nyeremény kifizetésére csak a nyertes által kitöltött és aláírt adatlap Sorsolási Osztályra való visszaérkezését követően kerül sor.

Ha a nyertes első alkalommal a sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás (fogadószelvény) bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvastatásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie és az átvételi igazolást (és a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot) leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidők jogvesztők!

A nyeremények kifizetése kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett, forintalapú, lakossági bankszámlára való átutalással történik. Külföldi személy számára pénznyeremény akkor fizethető ki, ha rendelkezik Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett, forintalapú, lakossági bankszámlával és érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló, hatóságilag kiadott érvényes okmánnyal (pl. fényképes, kártya formátumú vezetői engedély). A nyeremény kifizetésével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. utazási költség) a nyerteseket terhelik.

A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló, hatóságilag kiadott érvényes okmányok bemutatása szükséges.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hibás adatközlés alapján igényelt nyereményeket nem áll módunkban kifizetni/teljesíteni.