Skandi szülinap

2019. szeptemberi Születésnapi Skandináv lottó akció nyereményjegyzéke

 

2019. szeptember 16-28. RÁADÁS napi befizetett játékok közül kisorsolt nyertes. 
Sorsolás napja: 2019. szeptember 30. Nyereményigénylés határideje: 2019. november 9. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Skandináv lottó PCP Family Kft. 2083 Solymár Tersánszky út 89. Audi A5 SB Sport 35 TFSI S tronic 5 ajtós típ. szgk. 40 7930 03 40072572

2019. szeptember 23 - szeptember 28. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2019. szeptember 30. Nyereményigénylés határideje: 2019. november 9. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Skandináv lottó Balogh Ferencné 8960 Lenti, Takarék köz 5. 1 000 000 Ft 40 7935 03 40000626
Skandináv lottó 330. sz. Lottózó 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 28. 1 000 000 Ft 40 7936 03 40032552
Skandináv lottó Sisak Sándorné 2840 Oroszlány, Kertalja u. 8. 1 000 000 Ft 40 7937 03 40165654
Skandináv lottó Ódium Trió Kft. 5630 Békés, Ady E. u. 14. 1 000 000 Ft 40 7937 03 40143366
Skandináv lottó 216. sz. Lottózó 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 6/a. 1 000 000 Ft 40 7938 03 40016816
Skandináv lottó Párkány Lottózó 1138 Budapest, Párkány u. 11. 1 000 000 Ft 40 7938 03 40016071
Skandináv lottó Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 7936 03 40029815

2019. szeptember 16 - szeptember 22. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2019. szeptember 23. Nyereményigénylés határideje: 2019. november 2. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Skandináv lottó Alfa Dohány Bt. 9700 Szombathely, Zanati út 42. 1 000 000 Ft 40 7930 03 40110139
Skandináv lottó Posta 9317 Szany, Ady u. 1. 1 000 000 Ft 40 7930 03 40075687
Skandináv lottó Hírker Rt. (Relay üzlet) 1091 Budapest, Nagyvárad téri aluljáró 1 000 000 Ft 40 7929 03 40007459
Skandináv lottó Posta 7561 Nagybajom, Fõ u. 109-111. 1 000 000 Ft 40 7930 03 40116142
Skandináv lottó CSÍZI-Ó LOTTÓZÓ 3630 Putnok, Kossuth L. u. 19. 1 000 000 Ft 40 7928 03 40043293
Skandináv lottó 137. sz. Lottózó 3531 Miskolc, Gyõri kapu 49. 1 000 000 Ft 40 7928 03 40041782
Skandináv lottó 323. sz. Lottózó 4400 Nyíregyháza, Korányi u. (Interspar) 1 000 000 Ft 40 7929 03 40038303

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek, az alábbiak szerint:

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek nyereményigénylési lap kitöltésével, valamint a nyertes átvételi igazolás beolvastatásával és leadásával (vagy ha azt a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával), internetes játék esetében az ügyfél-azonosító szám megadásával és az elektronikus fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszám igazolására a bankszámlaszerződés vagy bankszámlakivonat bemutatásával.

 A nyereményigénylés benyújtásának helye: átvételi igazolással elért pénznyeremények esetében a Szerencsejáték Zrt. saját lottózójában (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso), az autónyeremény, valamint az SMS‑ben, mobil vásárlás igénybevételével befizetett játékkal elért pénznyeremények esetében a 06-1-224-2893-as vagy a 06-1-224-2895-ös telefonszámon (H-Cs: 8:00–16:00, P: 8:00–12:00) történő egyeztetést követően a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályon (1106 Budapest, X. kerület, Fehér út 10.). A Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási rendszerében belső egyenleg terhére (interneten, Okoslottón) vásárolt játékkal elért pénznyeremény esetében a nyertesnek nem szükséges nyereményigénylést benyújtania, nyereménye az elektronikus rendszerben nyilvántartott bankszámlaszámra (amennyiben az rendelkezésre áll) automatikusan átutalásra kerül. A pénznyeremények Magyarországon működő bankfiókban nyitott, forint alapú lakossági bankszámlára, kizárólag átutalással kerülnek kifizetésre. Az autónyeremény készpénzre vagy más tárgynyereményre nem váltható. Devizakülföldi személy részére a pénznyeremény kifizetése a mindenkori vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik. Külföldi személy számára pénznyeremény akkor fizethető ki/adható át, ha rendelkezik Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett, forint alapú lakossági folyószámlával (bankszámlára történő nyereménykifizetés esetében), valamint érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló hatóságilag kiadott okmánnyal (pl. fényképes, kártya formátumú vezetői engedély), illetve az elektronikus fogadási rendszerben vásárolt játékok esetén a regisztrációkor megadott (vagy azt követően módosított) adatokat igazolja. A magyarországi tartózkodási hely igazolható lakcímkártyával, tartózkodási engedéllyel vagy egyéb, a tartózkodási hely igazolására alkalmas hatósági igazolással, okmánnyal, vagy ezek hiányában a szállásadó által két tanú jelenlétében aláírt igazolással

Terminálon feladott akciós játékkal elért nyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal az adott sorsoláshoz tarozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy ezt követő napo(ko)n, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját lottózójába, illetve a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályra eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvastatásával megkezdődik a nyereményigénylés, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon – a fentiekben megadott telefonszámokon történő egyeztetés után – a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályon (1106 Budapest, Fehér út 10.) személyesen kell az átvételi igazolást, és a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés/-átadás érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napig, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtásra ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidő jogvesztő!

A nyereményigénylés során személyazonosságot és az állandó lakcímet igazoló okmányok megadása is szükséges.