v-sport-nyeremenyjatek-2022-julius

2022. V-sport nyereményjáték nyereményjegyzéke


Főnyeremény: 2022. július 4. 08:00 - 2022. július 17. 24:00

Sorsolás napja: 2022. július 25. Nyereményigénylés határideje: 2022. szeptember 3. (szombat)

Sorszám Játékba küldés módja Fogadás helye A nyertes fogadás egyedi azonosító száma Nyeremény
1. V-sport Trafik Shop 2013 Bt. 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. 4089572830034376 1.000.000 Ft pénznyeremény

2. szakasz: 2022. július 11. 00:00 - 2022. július 17. 24:00

Sorsolás napja: 2022. július 25. Nyereményigénylés határideje: 2022. szeptember 3. (szombat)

Sorszám Játékba küldés módja Fogadás helye A nyertes fogadás egyedi azonosító száma Nyeremény
1. V-sport Pákozdi Andrea 8151 Szabadbattyán, Balatoni u. 588. 4089572830053643 250.000 Ft pénznyeremény
2. V-sport Valencia Lottózó 5440 Kunszentmárton, Széchenyi ltp. 39. 4089622830007884 250.000 Ft pénznyeremény
3. V-sport Trafikland Bt. 9422 Harka, Gyopár u. 2/a. 4089572830026134 250.000 Ft pénznyeremény
4. V-sport MOL Töltõállomás 3170 Szécsény, Salgotarjáni út 4089582830003895 250.000 Ft pénznyeremény
5. V-sport Bene Lajos Antal 2740 Abony, Újszászi u. 90. 4089572830035480 250.000 Ft pénznyeremény
6. V-sport Shell Eger 3300 Eger, Rákóczi u. 100. 4089572830054683 250.000 Ft pénznyeremény
7. V-sport Garzó István 5530 Vésztõ, Kossuth u. 74. 4089622830010719 250.000 Ft pénznyeremény
8. V-sport Vörösmarti-ni Lottózó 3527 Miskolc, Vörösmarty u. 17. 4089592830030940 250.000 Ft pénznyeremény
9. V-sport Liodor-Üzleti Kft. 4031 Debrecen, Szoboszlói út 24. 4089622830018059 250.000 Ft pénznyeremény
10. V-sport AB DUÓ 2005. Kft. 7400 Kaposvár, Honvéd u. 55. 4089622830033189 250.000 Ft pénznyeremény

1. szakasz: 2022. július 4. 08:00 - 2022. július 10. 24:00

Sorsolás napja: 2022. július 18. Nyereményigénylés határideje: 2022. augusztus 27. (szombat)

Sorszám Játékba küldés  módja Fogadás helye  A nyertes fogadás egyedi  azonosító száma Nyeremény 
1. V-sport Prókai és Tsa. Bt. 2100 Gödöllõ, Blaháné utca 118. 4089532830041709 250.000 Ft pénznyeremény
2. V-sport Bakta Lottózó 4561 Baktalórántháza, Vasút út 3. 4089502830035383 250.000 Ft pénznyeremény
3. V-sport 241. sz. Lottózó 5200 Törökszentmiklós, Kossuth u. 127. 4089512830018003 250.000 Ft pénznyeremény
4. V-sport Fényes Lottózó 6900 Makó, Aradi út 103. 4089542830038751 250.000 Ft pénznyeremény
5. V-sport Pro Internetes fogadás 4089512830008506 250.000 Ft pénznyeremény
6. V-sport Pro Internetes fogadás 4089522830054760 250.000 Ft pénznyeremény
7. V-sport Pro Internetes fogadás 4089512830021402 250.000 Ft pénznyeremény
8. V-sport Video Brothers Kft. 1139 Budapest, Gömb utca 2/A. 4089562830013512 250.000 Ft pénznyeremény
9. V-sport Vargáné Harmati Boglárka Margit 5900 Orosháza, Kórház utca 14. 4089552830035839 250.000 Ft pénznyeremény
10. V-sport Aranyalma Fortuna Kft. 1111 Budapest, Budafoki út 57/B. 4089532830048739 250.000 Ft pénznyeremény
 

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek a Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso) nyereményigénylési lap kitöltésével, valamint értékesítőhelyen (terminálon) feladott játék (V-Sport) esetében a nyertes átvételi igazolás leadásával (vagy ha azt a játékos a Szerencsejáték Zrt-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával), illetve az elektronikus fogadási rendszerben (interneten) vásárolt játék (V-Sport Pro) esetében a nyertes játékos ügyfél-azonosító számának megadásával. A nyereményjátékban elért pénznyeremények összevont jövedelemként kezelendőek, ezáltal a nyerteseknek a 2022. évre vonatkozó adóbevallásban szerepeltetniük kell a nyeremény összegét. A nyereményt terhelő adót a Szerencsejáték Zrt. fizeti meg a nyertes nevében, amelyről adóigazolást állít ki a nyertes részére. Ezzel összefüggésben V-Sport fogadás esetén a nyereményigénylés Szerencsejáték Zrt. központjába történő beérkezését követően a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársai a nyertesek részére megküldik az adóigazolás kiállításához szükséges adatlapot és a további dokumentumokat, amelyeket a nyertesnek vissza kell küldenie a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály részére.  V-Sport Pro fogadás esetén a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársai a nyertesek részére megküldik az adóigazolás kiállításához szükséges adatlapot és a további dokumentumokat, amelyek a Nyereményigényléssel egyidőben kell megérkezzenek a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály részére.  A nyeremény kifizetésére csak a nyertes által kitöltött és aláírt valamennyi dokumentum Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályra való beérkezését követően kerül sor, a nyertes által a nyereményigénylési lapon megadott, kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókban nyitott forint alapú lakossági bankszámlára való átutalással. Terminálon feladott játékkal (V-Sport) elért nyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal az adott sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni, akkor a Szerencsejáték Zrt. Ügyfélszolgálatának telefonon (06-1/201-0580) vagy e-mailben (ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu) történő megkeresésével (a nyertes nevének, telefonszámának és lakcímének, valamint a nyertes szelvény azonosító számának megadásával) is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata. Ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, az átvételi igazolást és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyeremény­kifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidők jogvesztők! A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóság által kiadott okmányok bemutatása is szükséges.