Hírek

Bővebb kínálat, változó szabályok a megújuló rendszer kapcsán

2015.08.10.

Az Eurojackpot már interneten és SMS-ben is játszható lesz, a Tippmixen heti akár több tízezer fogadási esemény közül lehet választani, és változik a Joker, illetve a Totó játék is.
A változásokról bővebben:

  • Minden számsorsjátékunk újra játékba küldhető az átvételi igazolással.
  • Luxor kivételével azoknál a játékainknál, ahol lehetőség van Joker megjátszására, mostantól akár három Joker szám is játékba küldhető interneten.
  • Az Eurojackpot már interneten és SMS-ben is elérhető
  • A Totó játékban kombinációs fogadás esetében a 13+1. (a 14.) mérkőzés is megjátszható 2 vagy 3 eséllyel.
  • Tippmix-szel kapcsolatos változások:

Régi Tippmix

Új Tippmix

Heti 2 x 255 fogadási esemény

Heti akár több tízezer fogadási esemény

Fogadás kizárólag a mérkőzés kezdete előtt

Fogadás a mérkőzések kezdete előtt + ÉLŐ fogadási lehetőség

Nyeremény kifizetés az esemény zárását követő 1. munkanapon

A mérkőzés befejeződése után, szinte azonnali nyeremény kifizetés

1 segédszelvényen legfeljebb 14 esemény kimenetelére tippelhet

1 segédszelvényen 10 eseményre tippelhet, ami kiegészíthető további segédszelvénnyel legfeljebb 20 eseményre

Egységnyi fogadás tétje: 100 Ft (min. 200 Ft/ átvételi igazolás)

Egységnyi fogadás tétje: 10 Ft, de legalább 200 Ft-ért kell fogadni fogadás típusonként. Élő fogadásnál az egységnyi fogadás tétje 100 Ft, de itt is el kell érnie fogadás típusonként a 200 Ft-ot a fogadásnak

Fogadási események sorszáma 3 számjegyű

Mérkőzések előtt fogadásnál: 5 számjegyű.
Élő fogadásnál: 6 számjegyű

Fogadási esemény kimenetelei: döntően 2 és 3 kimenetel

hazai (H), döntetlen (D), vendég (V)

Fogadási esemény kimenetelei:

általában 2 és 3, de gyakoriak a 3-nál több kimenetelű piacok. Hazai (H), döntetlen (D), vendég (V) és további kétszámjegyű kimenetelek az eseménytől függően

Összesen 8-féle kombinációtípus (3/4, 3/5, 3/6, 4/5, 4/6, 5/6, 5/7, 6/7)

Szélesebb skálán, szabadabban választható kombinációtípusok + új, nemzetközileg elismert kombinációk
(pl. Trixie, Canadian, Heinz)

  • A hivatalos eredményközléssel kapcsolatban:

A hivatalos – részletes adatokat tartalmazó – eredményközlés mostantól a Szerencsejáték Zrt. internetes honlapján (www.szerencsejatek.hu) érhető el, legkésőbb a sorsolást követő második munkanaptól.

A különsorsolások eredményét a Szerencsejáték Zrt. internetes honlapján (www.szerencsejatek.hu) szintén legkésőbb a sorsolást követő második munkanapon teszi közzé.

  • Új kifizetési módot vezetünk be a 200.000 Ft – 400.000 Ft közötti nyeremények esetében

Mostantól 400.000 Ft értékhatárig van lehetőség a nyeremények készpénzes felvételére, mivel a 200.000 Ft – 400.000 Ft közötti összegben elért, úgynevezett lottózói nyereményeket a Szerencsejáték Zrt. - a nyertes játékos kérésének megfelelően - készpénzben vagy átutalással teljesíti. A lottózói nyeremények kifizetése készpénzben kizárólag a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű lottózóiban, munkatársunkkal történő előzetes egyeztetést követően 3 munkanapon belül lehetséges. A saját üzemeltetésű lottózóinkat itt találja.

  • Nyereményigényléssel és kifizetéssel kapcsolatban:

A kisnyeremények és a lottózói nyeremények kifizetése legkésőbb a sorsolást követő napon kezdődik, az értékesítési rendszer és értékesítőhelyek nyitva tartásának megfelelően. Az SMS-ben elért kisnyeremények postai úton történő kifizetése megszűnik.

A nagynyereményeket, valamint azokat a lottózói nyereményeket, amelyek nem készpénzben kerülnek kifizetésre, a nyereményigénylés benyújtását követő 30 napon belül utalja át a nyertesnek a Szerencsejáték Zrt. Fontos, hogy a nyereményigény csak a sorsolás napjától számított 90 napon belül nyújtható be.

  • További nyeremény elérése bevont (nyertes) átvételi igazolással:

Átutalással történő nagynyeremény kifizetéshez kapcsolódó nyereményigénylés benyújtásakor a nyertes átvételi igazolás bevonásra kerül, és a játékos a Nyereményigénylési nyomtatvány másolati példányát kapja meg.

A nyereményigénylés benyújtása egyben a bevont átvételi igazolással elért további kisnyereményre, vagy a nagy összegű nyereményre vonatkozó nyereményigénylésnek is minősül.

A nyereményigénylés benyújtásával a játékos nyilatkozik a Szerencsejáték Zrt. felé, hogy amennyiben a bevont nyertes átvételi igazolással további kisnyereményt vagy nagy összegű nyereményt ér el, akkor a nyereményt a Szerencsejáték Zrt. a sorsolást követő 30 napos jogvesztő határidőn belül, a nyereményigénylésnek megfelelően utalja át a játékos által a nyereményigényléskor megadott bankszámlaszámra. Nyereményigénylés benyújtása után, jelentős vagy kiemelten nagy összegű nyeremény elérése esetén a Szerencsejáték Zrt. a sorsolást követő 15 napon belül felveszi a kapcsolatot a nyertessel a nyeremény átutalásával kapcsolatos teendők egyeztetése céljából.

  • Elektronikus játék és fogadási rendszerrel kapcsolatban:

A Szerencsejáték Zrt. - egy elektronikus megállapodás és jogkizáró nyilatkozat elfogadtatását követően - 5 év önkizárási lehetőséget biztosít. Amennyiben a játékos az önkizárás mellett dönt, akkor a korlátozás időtartama alatt minden olyan értékesítési csatornán történő játék és fogadási lehetőségből kizárja magát, amelyekre az önkizáráshoz szükséges azonosításának alapját képező regisztrációja lehetőséget biztosít.

A játékosnak nincs lehetősége az önkizárás feloldására. A feloldásra kizárólag a Szerencsejáték Zrt. Ügyfélszolgálatához a játékos által postai úton megküldött írásbeli kérésre, legkorábban a kizárás kezdő időpontjától számított 12 hónap elteltével kerülhet sor. 5 év elteltét követően az önkizárás lejár, a lejárat utáni első munkanapon a Szerencsejáték Zrt. az önkizárást a játékos kérése hiányában is feloldja.

A sikeres regisztráció feltétele a magyarországi tartózkodási hely.

Az egyenleg feltöltési módok közül megszűnik a Szerencsekártyán, valamint a POS terminálon keresztüli (Szerződéses) lehetőség. A korábban papír alapú (bankkártya szerződéses) regisztráció keretében bejelentkezett játékosokra a teljes regisztráltakra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A nyeremény felvételi módok közül a postai kiutalási lehetőség megszűnik a teljes regisztráltak és a mobil egyenlegből SMS-ben fogadók számra is.

A változásokról részletes információt a játékok Részvételi Szabályzatainál talál, az egyes játékok nevére kattintva.

Vissza