Hírek

Szerencsejáték Zrt. mint felelős vállalat - Fenntarthatósági jelentés 2020

2022.02.22.

Egy vállalat akkor lehet igazán fenntartható, ha mindennapi működésében a fenntartható fejlődés mindhárom pillére szerepel, azaz a gazdasági megfontolások mellett kellő mértékben jelen vannak a környezeti- és társadalmi szempontok is.

A Szerencsejáték Zrt. átlátható és felelős működésének biztosítása érdekében kiemelten fontosnak tartja a Fenntarthatósági Jelentés rendszeres, évről-évre történő elkészítését. A dokumentum a nemzeti lottótársaság 2020. évi fenntarthatósági teljesítményéről ad számot – az összehasonlíthatóság és elemezhetőség érdekében – a GRI (Global Reporting Initiative, azaz a Globális Jelentéskészítési Kezdeményezés) szabványnak megfelelően. Elkészítésének célja, hogy átfogóan bemutathassa minden érintett számára a Társaság működését, valamint azt is, hogy a vállalat milyen hatással van szűkebb és tágabb környezetére.

A Fenntarthatósági Jelentést a Szerencsejáték Zrt. a 2025-ig megfogalmazott vállalati stratégiájában foglaltakkal összhangban, valamint a European Lotteries (EL) tagjaként az EL Felelős Játékszervezési elvrendszerét (European Lotteries Responsible Gaming Standards) és az EL 2019-ben megfogalmazott Substainable Lottery Model-jét, CSR (társadalmi felelősségvállalási) ajánlásait is figyelmbe véve készítette el, előtérbe helyezve a nem pénzügyi jellegű adatatokat és teljesítményeket. A társaság működésének egyik alappillére a felelős játékszervezés, amely a játékosok iránti felelősségvállalást, a társadalmi felelősségvállalást, a megelőzést, a kiskorúak védelmét és az esetleges káros hatások csökkentésének stratégiai céljait foglalja magába.

Mindezek mellett a nemzeti lottótársaság kiemelt hangsúlyt fektet a felelős vállalatirányításra, a felelős foglalkoztatási gyakorlatok alkalmazására, az esélyegyenlőségre, környezetünk védelmére, illetve a társaság szponzori megállapodások és adományok formájában támogat olyan közösségi célú sport, kulturális, oktatási, egészségügyi és egyéb programokat, amelyek a fenntarthatósági stratégiájába illeszkednek.

A 2020-as fenntarthatósági jelentést a Deloitte Magyarország külső auditorként, ún. korlátozott tanúsítási folyamat keretében vizsgálta, amely a www.rolunk.szerencsejatek.hu/hu/jelenteseink weboldalon angol és magyar nyelven egyaránt megtalálható.

Vissza