Kincsem tuti akció 2019

2019. Kincsem+ TUTI nyereményjáték nyereményjegyzéke

 

 

2019. október 28-november 3. között résztvevő játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2019. november 4. Nyereményigénylés határideje: 2019. december 14. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Kincsem+TUTI Rónay Lottózó Virág Gábor 9026 Gyõr, Rónay J. u. 6. 1 000 000 Ft 40 7971 23 30000940
Kincsem+TUTI 85. sz. Lottózó 1024 Budapest, Lövõház u. 12. 100 000 Ft 40 7975 23 30015331
Kincsem+TUTI Posta-Lad 7535 Lad, Petõfi S. u. 22. 100 000 Ft 40 7972 23 30010123
Kincsem+TUTI Antus Imréné 2400 Dunaújváros, Piac tér 1. szolgáltatóház 100 000 Ft 40 7972 23 30002191
Kincsem+TUTI Solymosi András 3324 Felsõtárkány Fõ u. 228. 100 000 Ft 40 7975 23 30008378
Kincsem+TUTI 135. sz. Lottózó 3770 Sajószentpéter, Bercsényi u. 2. 100 000 Ft 40 7975 23 30003405

 

2019. október 21 - 27. között résztvevő játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2019. október 28. Nyereményigénylés határideje: 2019. december 7. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Kincsem+TUTI 119. sz. Lottózó 6000 Kecskemét Aradi vértanúk tere 4. 1 000 000 Ft 40 7964 23 30012886
Kincsem+TUTI KLUDO Kft. 1126 Budapest Böszörményi út 17/a. 100 000 Ft 40 7963 23 30005692
Kincsem+TUTI Postahivatal 2517 Kesztölc Esztergomi u. 42. 100 000 Ft 40 7966 23 30006318
Kincsem+TUTI 276. sz. Lottózó 8300 Tapolca Fő tér 17. 100 000 Ft 40 7964 23 30008264
Kincsem+TUTI Sopron Interspar 9400 Sopron Selmeci utca 15-17. 100 000 Ft 40 7966 23 30003241
Kincsem+TUTI 11. sz. Lottózó 1223 Budapest Nagytétényi u. 27-47. 100 000 Ft 40 7967 23 30009645


2019. október 14 - 20. között résztvevő játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2019. október 21. Nyereményigénylés határideje: 2019. november 30. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Kincsem+TUTI Krisztina Tabak-Shop Bt. 2440 Százhalombatta, Damjanich u. 23. 1 000 000 Ft 40 7961 23 30018965
Kincsem+TUTI LOTTOBACCO 1188 Budapest, Nagykõrösi út 51/A. 100 000 Ft 40 7956 23 30006831
Kincsem+TUTI MOL Nyrt. 9500 Celldömölk, Ostffy tér. 100 000 Ft 40 7962 23 30003111
Kincsem+TUTI Nagy Lajos király téri lottózó 4032 Debrecen, Nagy Lajos király tér 5. 100 000 Ft 40 7960 23 30000098
Kincsem+TUTI Ergo-Sum Plus Kft. 1158 Budapest, Hõsök úti pav.sor hrsz: 91157/2. 100 000 Ft 40 7962 23 30006900
Kincsem+TUTI 287. sz. Lottózó (INTERSPAR) 8360 Keszthely, Tapolcai u. 37. 100 000 Ft 40 7961 23 30012639

 

2019. október 7 - 13. között résztvevő játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2019. október 14. Nyereményigénylés határideje: 2019. november 23. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Kincsem+TUTI 264. sz. Lottózó 9730 Kõszeg, Rómer Flóris u. 2. 1 000 000 Ft 40 7953 23 30002028
Kincsem+TUTI Gyümölcsliget Kft. 1138 Budapest, Árpád híd Metró aluljáró 100 000 Ft 40 7953 23 30020302
Kincsem+TUTI Lisztes Tiborné 4031 Debrecen, Kishegyesi út 142. 100 000 Ft 40 7951 23 30003493
Kincsem+TUTI Némethné Szendrõi Tímea 9798 Ják, Szabadság tér 18. 100 000 Ft 40 7953 23 30015114
Kincsem+TUTI Király Erika 2510 Dorog, Otthon tér 2. 100 000 Ft 40 7955 23 30002660
Kincsem+TUTI Presszó-Lottózó 4450 Tiszalök, Honvéd út 2. 100 000 Ft 40 7952 23 30005168

 

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek a Szerencsejáték Zrt. bármely saját lottózójában (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso) az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvastatásával és leadásával, valamint nyereményigénylés benyújtásával. A határidő jogvesztő!

A nyereményjátékban elért pénznyeremények összevont jövedelemként kezelendőek, ezáltal a nyerteseknek a 2019. évre vonatkozó adóbevallásban szerepeltetniük kell a nyeremény összegét. A nyereményt terhelő adót a Szerencsejáték Zrt. fizeti meg a nyertes nevében, amelyről adóigazolást állít ki a nyertes részére. Ezzel összefüggésben a nyereményigénylés Szerencsejáték Zrt. központjába történő beérkezését követően a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársai a nyertesek részére – a nyereményigénylési lapon megadott postai címükre – meg­küldik az adóigazolás kiállításához szükséges adatlapot, amelyet a nyertesnek vissza kell küldenie a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály részére. A nyeremény kifizetésére csak a nyertes által kitöltött és aláírt adatlap Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályra való visszaérkezését követően kerül sor.

Ha a nyertes első alkalommal az adott sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját lottózójába eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás (fogadószelvény) bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvastatásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon – a 06-1-224-2893 vagy a 06-1-224-2895 telefonszámon (H-Cs: 8:00–16:00, P: 8:00–12:00) történő egyeztetés után – a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályon (1106 Budapest, Fehér út 10.) személyesen kell az átvételi igazolást (és a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot) leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 90 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. (Ebben az esetben az adóigazolás kiállításához szükséges adatlap játékos általi kitöltése és aláírása is a nyereményigénylés benyújtásakor, helyben történik.) Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására, ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidők jogvesztők!

A nyeremények kifizetése kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett forint alapú bankszámlára történik. Devizakülföldi személy részére a nyeremény kifizetése a mindenkori vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik. Külföldi személy számára pénznyeremény akkor fizethető ki, ha rendelkezik Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett, forint alapú lakossági folyószámlával és érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló hatóságilag kiadott érvényes okmánnyal (pl. fényképes, kártya formá­tumú vezetői engedély), illetve lakcímét (magyarországi tartózkodási helyét) – lakcímkártyával, tartózkodási engedéllyel vagy egyéb, a tartózkodási hely igazolására alkalmas hatósági igazolással, okmánnyal, vagy ezek hiányában a szállásadó által két tanú jelenlétében aláírt igazolással – igazolja.

A nyeremény kifizetésével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. utazási költség) a nyerteseket terhelik.
A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóságilag kiadott érvényes okmányok bemutatása szükséges.