Januári eurojackpot akció 2018

Januári Eurojackpot akció nyereményjegyzéke

 

2018. január 8-14. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Vásárlás ideje Játék megnevezése Helyszín Nyeremény Szelvényszám Sorsolás napja Igénylés határideje
2018. január 12. Eurojackpot

35. sz. Lottózó

1069 Budapest, Király u. 92.

10 000 000 Ft 40 7316 25 30077427 2018. január 15. 2018. február 24.
2018. január 10. Eurojackpot

Posta

1556 Budapest XIII. ker., Szt. István krt. 10.

1 000 000 Ft 40 7314 25 30005930 2018. január 15. 2018. február 24.
2018. január 12. Eurojackpot

Bizományos

1039 Budapest, Hatvany L. u. 12.

1 000 000 Ft 40 7316 25 30101502 2018. január 15. 2018. február 24.
2018. január 12. Eurojackpot

136. sz. Lottózó

3700 Kazincbarcika, Attila utca 10/B.

1 000 000 Ft 40 7316 25 30090349 2018. január 15. 2018. február 24.
2018. január 11. Eurojackpot

116. sz. Lottózó

6440 Jánoshalma, Rákóczi u. 12.

1 000 000 Ft 40 7315 25 30017887 2018. január 15. 2018. február 24.
2017. január 13. Eurojackpot

Internetes fogadás

1 000 000 Ft 40 7317 25 30029290 2018. január 15. 2018. február 24.

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb a sorsolás napját követő 40 napon belül (legkésőbb 2018. február 24-én) jelentkezhetnek nyereményigénylési lap kitöltésével, valamint a nyertes átvételi igazolás beolvastatásával és leadásával (vagy ha azt a játékos a Szerencsejáték Zrt-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával), internetes játék esetében az ügyfél-azonosító szám megadásával és az elektronikus fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszám igazolására a bankszámlaszerződés vagy bankszámlakivonat bemutatásával. A nyereményigénylés benyújtásának helye: átvételi igazolással elért 1 millió Ft-os nyeremények esetében a Szerencsejáték Zrt. saját lottózójában (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso), a 10 millió Ft-os pénznyeremény, valamint az SMS-ben, mobil vásárlás igénybevételével befizetett játékkal elért 1 millió Ft-os pénznyeremények esetében a 06-1-224-2893-as vagy a 06-1-224-2895-ös telefonszámon (H-Cs: 8:00–16:00, P: 8:00–12:00) történő egyeztetést követően a Sorsolási Osztályon (1106 Budapest, X. kerület, Fehér út 10.). A Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási rendszerében belső egyenleg terhére (interneten, Okoslottón) vásárolt játékkal elért 1 millió Ft-os pénznyeremény esetében a nyertesnek nem szükséges nyereményigénylést benyújtania, nyereménye az elektronikus rendszerben nyilvántartott bankszámlaszámra automatikusan átutalásra kerül. A nyeremények kifizetése kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókjában nyitott forint alapú bankszámlára való átutalással történik. Devizakülföldi személy részére a nyeremény kifizetése a mindenkori vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik. Külföldi személy számára nyeremény akkor fizethető ki, ha rendelkezik Magyarországon működő bankfiókban vezetett, forint alapú bankszámlával és érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló okmánnyal, illetve az elektronikus fogadási rendszerben vásárolt játékok esetén a regisztrációkor megadott (vagy azt követően módosított) adatokat igazolja. Terminálon feladott akciós játékkal elért nyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal a 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy ezt követő napon, de még a 40 napos nyereményigénylési/ jelentkezési határidőn belül (azaz legkésőbb 2018. február 24-én) olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját lottózójába, illetve a Sorsolási Osztályra eljutni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvastatásával megkezdődik a nyereményigénylés, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon (legkésőbb 2018. február 26-án, hétfőn) – a fentiekben megadott telefonszámokon történő egyeztetés után – a Sorsolási Osztályon (1106 Budapest, Fehér út 10.) személyesen kell az átvételi igazolást leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtásra ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidő jogvesztő! A nyereményigénylés során személyazonosságot és az állandó lakcímet igazoló okmányok megadása is szükséges.