Márciusi eurojackpot akció

2018. márciusi Eurojackpot akció nyereményjegyzéke

 

Vásárlás ideje Játék megnevezése Helyszín Nyeremény A nyertes játék azonosító száma i Sorsolás napja Igénylés határideje
2018. március 21. Eurojackpot

402. sz. Lottózó

1117 Budapest, Hengermalom u. 21.

10 000 000 Ft 40 7384 25 40016387 2018. március 26. 2018. május 5.
2018. március 23. Eurojackpot

Bizományos

2030 Érd, Kalotaszegi u. 15.

1 000 000 Ft 40 7386 25 40052572 2018. március 26. 2018. május 5.
2018. március 21. Eurojackpot

Bizományos

8230 Balatonfüred, Arad u. 22.

1 000 000 Ft 40 7384 25 40012031 2018. március 26. 2018. május 5.
2018. március 25. Eurojackpot

Bizományos

4625 Záhony, Ady Endre utca 42.

1 000 000 Ft 40 7388 25 40001322 2018. március 26. 2018. május 5.
2018. március 23. Eurojackpot

Posta

6136 Harkakötöny, Kossuth u. 8.

1 000 000 Ft 40 7386 25 40054188 2018. március 26. 2018. május 5.
2018. március 21. Eurojackpot

Bizományos

9012 Győr-Ménfőcsanak, Új Élet u. 19.

1 000 000 Ft 40 7384 25 40006199 2018. március 26. 2018. május 5.

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb a sorsolás napját követő 40 napon belül (legkésőbb 2018. május 5-én) jelentkezhetnek nyereményigénylési lap kitöltésével, valamint a nyertes átvételi igazolás beolvastatásával és leadásával (vagy ha azt a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával), internetes játék esetében az ügyfél-azonosító szám megadásával és az elektronikus fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszám igazolására a bankszámlaszerződés vagy bankszámlakivonat bemutatásával. A nyereményigénylés benyújtásának helye: átvételi igazolással elért 1 millió Ft-os nyeremények esetében a Szerencsejáték Zrt. saját lottózójában (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso), a 10 millió Ft-os pénznyeremény, valamint az SMS-ben, mobil vásárlás igénybevételével befizetett játékkal elért 1 millió Ft-os pénznyeremények esetében a 06-1-224-2893-as vagy a 06-1-224-2895-ös telefonszámon (H-Cs: 8:00–16:00, P: 8:00–12:00) történő egyeztetést követően a Sorsolási Osztályon (1106 Budapest, X. kerület, Fehér út 10.). A Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási rendszerében belső egyenleg terhére (interneten, Okoslottón) vásárolt játékkal elért 1 millió Ft-os pénznyeremény esetében a nyertesnek nem szükséges nyereményigénylést benyújtania, nyereménye az elektronikus rendszerben nyilvántartott bankszámlaszámra (amennyiben az rendelkezésre áll) automatikusan átutalásra kerül. A nyeremények kifizetése kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókjában nyitott forint alapú bankszámlára való átutalással történik. Devizakülföldi személy részére a nyeremény kifizetése a mindenkori vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik. Külföldi személy számára nyeremény akkor fizethető ki, ha rendelkezik Magyarországon működő bankfiókban vezetett, forint alapú bankszámlával és érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal  vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló okmánnyal, illetve az elektronikus fogadási rendszerben vásárolt játékok esetén a regisztrációkor megadott (vagy azt követően módosított) adatokat igazolja. Terminálon feladott akciós játékkal elért nyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal a 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy ezt követő napon, de még a 40 napos nyereményigénylési/ jelentkezési határidon belül (azaz legkésőbb 2018. május 5-én) olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját lottózójába, illetve a Sorsolási Osztályra eljutni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvastatásával megkezdődik a nyereményigénylés, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon (legkésőbb 2018. május 7-én, hétfőn) – a fentiekben megadott telefonszámokon történő egyeztetés után – a Sorsolási Osztályon (1106 Budapest, Fehér út 10.) személyesen kell az átvételi igazolást, valamint a terminál által  nyomtatott beolvasási bizonylatot leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidon belüli nyeremény kifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtásra ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidő jogvesztő! A nyereményigénylés során személyazonosságot és az állandó lakcímet igazoló okmányok megadása is szükséges.

Szerencsejáték Zrt. - Márciusi eurojackpot akció