Májusi eurojackpot akció

Eurojackpot akció 2019. május nyereményjegyzéke

 

2019. május 20-26. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2019. május 27. Nyereményigénylés határideje: 2019. július 6.

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Eurojackpot Benzol Benzinkút 3563 Hernádkak, Széchenyi u. 1/a. 10 000 000 Ft 40 7814 25 20012148
Eurojackpot 106. sz. Lottózó (Pf:223) 7621 Pécs, Irgalmasok u. 10. 1 000 000 Ft 40 7813 25 20101652
Eurojackpot Posta-Körmend 9901 Körmend, Batthyány S. u. 2. 1 000 000 Ft 40 7809 25 20015978
Eurojackpot Mester Lottózó 1095 Budapest, Mester u. 15. 1 000 000 Ft 40 7810 25 20027161
Eurojackpot Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 7810 25 20026387
Eurojackpot Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 7813 25 20114112

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napig (legkésőbb 2019. július 6., szombatig) jelentkezhetnek nyereményigénylési lap kitöltésével, valamint a nyertes átvételi igazolás beolvastatásával és leadásával (vagy ha azt a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával), internetes játék esetében az ügyfél-azonosító szám megadásával és az elektronikus fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszám igazolására a bankszámlaszerződés vagy bankszámlakivonat bemutatásával. A nyereményigénylés benyújtásának helye: átvételi igazolással elért 1 millió Ft-os nyeremények esetében a Szerencsejáték Zrt. saját lottózójában (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso), a 10 millió Ft-os pénznyeremény, valamint az SMS-ben, mobil vásárlás igénybevételével befizetett játékkal elért 1 millió Ft-os pénznyeremények esetében a 06-1-224-2893-as vagy a 06-1-224-2895-ös telefonszámon (H-Cs: 8:00–16:00, P: 8:00–12:00) történő egyeztetést követően a Sorsolási Osztályon (1106 Budapest, X. kerület, Fehér út 10.). A Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási rendszerében belső egyenleg terhére (interneten, Okoslottón) vásárolt játékkal elért 1 millió Ft-os pénznyeremény esetében a nyertesnek nem szükséges nyereményigénylést benyújtania, nyereménye az elektronikus rendszerben nyilvántartott bankszámlaszámra (amennyiben az rendelkezésre áll) automatikusan átutalásra kerül.

A nyeremények Magyarországon működő bankfiókban nyitott, forint alapú bankszámlára, kizárólag átutalással kerülnek kifizetésre.

Devizakülföldi személy részére a nyeremény kifizetése a mindenkori vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik. Külföldi személy számára nyeremény akkor fizethető ki, ha rendelkezik Magyarországon működő bankfiókban vezetett, forint alapú bankszámlával és érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot hitelt érdemlően igazoló okmánnyal, illetve az elektronikus fogadási rendszerben vásárolt játékok esetén a regisztrációkor megadott (vagy azt követően módosított) adatokat igazolja.

Terminálon feladott akciós játékkal elért nyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal a 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy ezt követő napon, de még a 40 napos nyereményigénylési/ jelentkezési határidőn belül (azaz legkésőbb 2019. július 6-án) olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját lottózójába, illetve a Sorsolási Osztályra eljutni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvastatásával megkezdődik a nyereményigénylés, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon (legkésőbb 2019. július 8-án, hétfőn) – a fentiekben megadott telefonszámokon történő egyeztetés után – a Sorsolási Osztályon (1106 Budapest, Fehér út 10.) személyesen kell az átvételi igazolást, és a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében.

Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napig, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtásra ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidő jogvesztő! A nyereményigénylés során személyazonosságot és az állandó lakcímet igazoló okmányok megadása is szükséges.