Márciusi Eurojackpot akció nyereményjegyzék

Eurojackpot akció 2021. március nyereményjegyzéke

 

2021. március 22-28. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek. 

Sorsolás napja: 2021. március 29. Nyereményigénylés határideje: 2021. május 8.

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Eurojackpot Gorontay Andrea Vivien 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 95. 10 000 000 Ft 40 8485 25 30099538
Eurojackpot Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 8485 25 30040977
Eurojackpot Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 8483 25 30014490
Eurojackpot Tuti Tipp Lottózó 2660 Balassagyarmat, Május 1. u. 1. 1 000 000 Ft 40 8485 25 30085226
Eurojackpot Krisztina Tabak-Shop Bt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 37. 1 000 000 Ft 40 8485 25 30026584
Eurojackpot 246. sz. Lottózó 5130 Jászapáti, István király út 3. 1 000 000 Ft 40 8485 25 30042708
 
A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napig (legkésőbb 2021. május 8., szombat) jelentkezhetnek az alábbiak szerint:   Értékesítőhelyen, terminálon feladott játék: Az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvasásával és leadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. (Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.) Elektronikus fogadási rendszerben (Internet, Okoslottó SMS) belső egyenleg terhére vásárolt játék: A nyertes ügyfél-azonosító számának megadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján kerül átutalásra, a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. A nyereményigénylési lap benyújtására csak a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyén van lehetőség (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso).   Terminálon feladott akciós játékkal elért nagynyereménynek minősülő pénznyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal az adott sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/ nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvasásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon valamely, a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, és az átvételi igazolást, valamint a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidők jogvesztők!   A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóságilag kiadott okmányok bemutatása szükséges.