Játékoskártya nyereményjáték

Játékoskártya Online Regisztrációs nyereményjáték

 

 

2023. november 13-19. közötti akciós időszak nyertesei

Sorsolás napja: 2023. november 23. Nyereményigénylés határideje: 2024. január 2. (kedd)

  Online Játékoskártya azonosító számának utolsó 6 számjegye Nyertes neve Nyeremény
Játékoskártya 022044 K. Péter 100 000 Ft
Játékoskártya 022635 T. Szabolcs 100 000 Ft
Játékoskártya 022413 P. Istvánné 50 000 Ft
Játékoskártya 021513 Sz. Csaba Endre 50 000 Ft
Játékoskártya 021999 W. Tímea Erzsébet 50 000 Ft
Játékoskártya 021516 R. Zoltán 50 000 Ft
Játékoskártya 021965 É. Zsolt 100 000 Ft
Játékoskártya 021755 P. Brigitta 50 000 Ft
Játékoskártya 021553 V. Sándor 100 000 Ft
Játékoskártya 023122 O. József Tibor 100 000 Ft
 

2023. november 6-12. közötti akciós időszak nyertesei

Sorsolás napja: 2023. november 16. Nyereményigénylés határideje: 2023. december 27. (kedd)

  Online Játékoskártya azonosító számának utolsó 6 számjegye Nyertes neve Nyeremény
Játékoskártya 021868 F. Ferenc 100 000 Ft
Játékoskártya 021678 K. Áron 100 000 Ft
Játékoskártya 021566 K. Zoltán 50 000 Ft
Játékoskártya 021709 E. Ágnes 50 000 Ft
Játékoskártya 022038 B. Zoltán 50 000 Ft
Játékoskártya 022021 H. Andrea Anita 100 000 Ft
Játékoskártya 021980 C. Máté György 100 000 Ft
Játékoskártya 022066 Cs. Gábor 50 000 Ft
Játékoskártya 021749 K. Ildikó 50 000 Ft
Játékoskártya 021865 H. Ervin 50 000 Ft

A nyeremények kisorsolt nyerteseit a Sorsolási Osztály a Szerencsejáték Zrt. Online Regisztrált Játékoskártya regisztrációkor megadott és nyilvántartott e-mail címükön vagy telefonszámukon értesíti, valamint tájékoztatja a nyerteseket a nyereményigénylés módjáról (pl. nyereményigénylés benyújtása, adózáshoz szükséges dokumentumok hiánytalan kitöltése, nyereményigényléskor történő átadása).

A nyeremények kisorsolt nyertesei nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek a Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso) nyereményigénylés személyesen történő benyújtásával.

A Nyereményjátékban elért nyeremény kifizetése kizárólag a játékos által benyújtott érvényes nyereményigénylés, valamint a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyén leadott és a Sorsolási Osztályhoz beérkezett „Kifizetői nyilatkozat”, a bevalláshoz és az adóigazoláshoz szükséges adatlap, valamint annak a nyilatkozatnak a beérkezését követően történik meg, amelyben a nyertes játékos nyilatkozik arról, hogy az esetében kizáró tényező nem áll fenn.

A nyeremények a nyertesek által a nyereményigénylési lapon megadott, kizárólag Magyarországon működő banknál nyitott forint alapú lakossági bankszámlára kerülnek átutalásra. A nyereményjátékban elért pénznyeremények SZJA-val és SZOCHO-val csökkentett összegek. A pénznyereményt elért játékosoknak további adófizetési kötelezettsége nincs, viszont adóbevallási kötelezettség terheli őket, ezért tájékoztatni kell a nyerteseket az adóbevallási kötelezettségéről, és a szükséges dokumentumokat részükre rendelkezésre kell bocsátani a nyereményigényléshez. A nyertes által kitöltött adatlap alapján kiállított – adóigazolást a Szerencsejáték Zrt. postai úton küldi meg a nyertes részére.

A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóság által kiadott okmányok bemutatása szükséges.

A kisorsolt nyerteseknek a nyeremények igénylésére az adott sorsolás napjától számított 40 naptári napon belül van lehetőségük. Amennyiben az így számított határidő utolsó napja munkaszüneti nap, úgy a nyeremények igénylésére az azt követő első munkanapon még lehetőség van. Ha a nyereményre jogosult játékos az adott sorsolástól számított 40 naptári napon belül (illetve, amennyiben az így számított határidő utolsó napja munkaszüneti nap, úgy az azt követő első munkanapon) a nyereményigénylést, valamint a szükséges, nyertes által kitöltött és aláírt dokumentumokat nem nyújtja be, akkor nyereményére a későbbiekben már nem tarthat igényt, így a nyeremény át nem vett nyereménynek minősül. A határidő jogvesztő.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hibás adatközlés alapján igényelt nyereményeket nem áll módunkban kifizetni/teljesíteni.