Kincsem+ nyereményjáték

Kincsem+ nyerereményjáték 2022. augusztus 22. - szeptember 4.

 

2022. augusztus 22. - szeptember 4. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2022. szeptember 7. Nyereményigénylés határideje: 2022. október 17. (hétfő)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Kincsem+ Horváth Ferencné 5091 Tószeg, Attila út 13/a. 1 000 000 Ft 40 9000 23 20011372
Kincsem+ 108. sz. Lottózó 7900 Szigetvár, Horváth Márk tér 5. 100 000 Ft 40 9001 23 20007831
Kincsem+ 253. sz. Lottózó 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 17. 100 000 Ft 40 9003 23 20005148
Kincsem+ Szerelem Alfréd úti Totózó 3360 Heves, Szerelem Alfréd u. 8. 100 000 Ft 40 9001 23 20009810
Kincsem+ 145. sz. Lottózó 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 119. 100 000 Ft 40 9012 23 20009455
Kincsem+ BB Trafik Bt. 6762 Sándorfalva, Ady Endre utca 3. 100 000 Ft 40 9012 23 20000299
Kincsem+ DÉLVILLKER Bt-Csatári Üzletház 7100 Szekszárd, Csatári torok 1-3. 100 000 Ft 40 9006 23 20009183
Kincsem+ Vasi Astro Kft. 9700 Szombathely, Vasút u. 14. 100 000 Ft 40 9003 23 20010252
Kincsem+ Petrotel Kft. 1171 Budapest, Pesti út 368. 100 000 Ft 40 9006 23 20007239
Kincsem+ Horváth Ferencné 5091 Tószeg, Attila út 13/a. 100 000 Ft 40 9004 23 20001666
Kincsem+ Á-SZ Presszó 9374 Iván, Fõ u. 28. 100 000 Ft 40 9010 23 20013867

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb a sorsolás napját követő 40 napon belül (2022. október 17-ig) jelentkezhetnek a Szerencsejáték Zrt. bármely saját lottózójában (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso) az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvastatásával és leadásával, valamint nyereményigénylés benyújtásával. A határidő jogvesztő!

A nyereményjátékban elért pénznyeremények összevont jövedelemként kezelendők, ezáltal a nyerteseknek a 2022. évre vonatkozó adóbevallásban szerepeltetniük kell a nyeremény összegét. A nyereményt terhelő adót a Szerencsejáték Zrt. fizeti meg a nyertes nevében, amelyről adóigazolást állít ki a nyertes részére. Ezzel összefüggésben a nyereményigénylés Szerencsejáték Zrt. központjába történő beérkezését követően a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársai a nyertesek részére – a nyereményigénylési lapon megadott postai vagy e-mail címükre – megküldik az adóigazolás kiállításához szükséges adatlapot, amelyet a nyertesnek vissza kell küldenie a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály részére. A nyeremény kifizetésére csak a nyertes által kitöltött és aláírt adatlap Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályra való visszaérkezését követően kerül sor.

Ha a nyertes első alkalommal a sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás (fogadószelvény) bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvastatásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie és az átvételi igazolást (és a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot) leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 90 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására, ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidők jogvesztők!

A nyeremények kifizetése kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett forint alapú bankszámlára való átutalással történik. Külföldi személy számára pénznyeremény akkor fizethető ki, ha rendelkezik Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett, forint alapú lakossági folyószámlával és érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló hatóság által kiadott érvényes okmánnyal (pl. fényképes, kártya formátumú vezetői engedély. A nyeremény kifizetésével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. utazási költség) a nyerteseket terhelik.

A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóság által kiadott érvényes okmányok bemutatása szükséges.