Kincsem+ akció nyereményjegyzék

2020. Kincsem+ nyereményjáték nyereményjegyzéke

 

2020. október 19 - november 1. között résztvevő játékok közül kisorsolt ráadás nyertes.

Sorsolás napja: 2020. november 2. Nyereményigénylés határideje: 2020. december 12. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Kincsem+ 121. sz. Lottózó 5700 Gyula, Hétvezér u. 8. 3 000 000 Ft 40 8338 23 30012466
 

2020. október 26 - november 1. között résztvevő játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2020. november 2. Nyereményigénylés határideje: 2020. december 12. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Kincsem+ Antus Imréné 2400 Dunaújváros, Piac tér 1. szolgáltatóház 1 000 000 Ft 40 8334 23 30006239
Kincsem+ LOTTOBACCO 1181 Budapest, Üllõi út 451. 50 000 Ft 40 8338 23 30013717
Kincsem+ Rédai András 2100 Gödöllõ, Egyetem tér 1. 50 000 Ft 40 8339 23 30005685
Kincsem+ 278. sz. Lottózó 8200 Veszprém, Dornyai út 4. (INTERSPAR) 50 000 Ft 40 8338 23 30012247
Kincsem+ TRINCSI TOTÓZÓ (Kölesné) 2194 Tura, Táncsics M. köz 19. 50 000 Ft 40 8335 23 30004866
Kincsem+ Balogh Zoltán 2455 Beloiannisz, Szarafisz u 6/8. 50 000 Ft 40 8340 23 30005653
Kincsem+ Faludiné Berta Mónika 7754 Bóly, Széchenyi u. 1. 50 000 Ft 40 8335 23 30005923
Kincsem+ 103. sz. Lottózó 7621 Pécs, Király u. 66. 50 000 Ft 40 8336 23 30006651
Kincsem+ Presszó Lottózó 6097 Kunadacs, Kunszentmiklósi út 1/a 50 000 Ft 40 8339 23 30014172
Kincsem+ 7. sz. Lottózó 1092 Budapest, Ferenc krt. 14. 50 000 Ft 40 8336 23 30003925
Kincsem+ 221. sz. Lottózó 8600 Siófok, Fõ u. 174-176. 50 000 Ft 40 8338 23 30003161
 

2020. október 19-25. között résztvevő játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2020. október 26. Nyereményigénylés határideje: 2020. december 5. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Kincsem+ 259. sz. Lottózó (INTERSPAR) 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 9. 1 000 000 Ft 40 8327 23 20001391
Kincsem+ Rubi Bt. 1045 Budapest, Rózsa u. 14. 50 000 Ft 40 8332 23 30007704
Kincsem+ 168. sz. Lottózó 9330 Kapuvár, Fõ tér 20. 50 000 Ft 40 8332 23 30004187
Kincsem+ Aranyalma Fortuna Kft. 1118 Budapest, Rétköz u. 7. 50 000 Ft 40 8327 23 20009517
Kincsem+ Kecskemét 4 Posta 6004 Kecskemét, Mészöly Gyula u. 4. 50 000 Ft 40 8330 23 30003936
Kincsem+ 267. sz. Lottózó 9700 Szombathely, Kossuth u. 21. 50 000 Ft 40 8332 23 30005597
Kincsem+ 216. sz. Lottózó 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 6/a. 50 000 Ft 40 8332 23 30000879
Kincsem+ 111. sz. Lottózó 6500 Baja, Pázmány P. u. 2. 50 000 Ft 40 8328 23 20003123
Kincsem+ 196. sz. Lottózó 2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 108. 50 000 Ft 40 8328 23 20010354
Kincsem+ 811. sz. Lottózó 8000 Székesfehérvár, Palotai út 1. 50 000 Ft 40 8333 23 30004453
Kincsem+ LIMA VEGYESÜZLET 9241 Jánossomorja, Rákóczi u. 47. 50 000 Ft 40 8329 23 30008347

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek a Szerencsejáték Zrt. bármely saját lottózójában (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso) az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvastatásával és leadásával, valamint nyereményigénylés benyújtásával. A határidő jogvesztő! A nyereményjátékban elért pénznyeremények összevont jövedelemként kezelendők, ezáltal a nyerteseknek a 2020. évre vonatkozó adóbevallásban szerepeltetniük kell a nyeremény összegét. A nyereményt terhelő adót a Szerencsejáték Zrt. fizeti meg a nyertes nevében, amelyről adóigazolást állít ki a nyertes részére. Ezzel összefüggésben a nyereményigénylés Szerencsejáték Zrt. központjába történő beérkezését követően a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársai a nyertesek részére – a nyereményigénylési lapon megadott postai címükre – megküldik az adóigazolás kiállításához szükséges adatlapot, amelyet a nyertesnek vissza kell küldenie a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály részére. A nyeremény kifizetésére csak a nyertes által kitöltött és aláírt adatlap Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályra való visszaérkezését követően kerül sor. Ha a nyertes első alkalommal az adott sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás (fogadószelvény) bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvastatásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie és az átvételi igazolást (és a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot) leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 90 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására, ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidők jogvesztők! A nyeremények kifizetése kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett forint alapú bankszámlára történik. Devizakülföldi személy részére a nyeremény kifizetése a mindenkori vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik. Külföldi személy számára pénznyeremény akkor fizethető ki, ha rendelkezik Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett, forint alapú lakossági folyószámlával és érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló hatóságilag kiadott érvényes okmánnyal (pl. fényképes, kártya formátumú vezetői engedély), illetve lakcímét (magyarországi tartózkodási helyét) – lakcímkártyával, tartózkodási engedéllyel vagy egyéb, a tartózkodási hely igazolására alkalmas hatósági igazolással, okmánnyal, vagy ezek hiányában a szállásadó által két tanú jelenlétében aláírt igazolással – igazolja. A nyeremény kifizetésével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. utazási költség) a nyerteseket terhelik. A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóságilag kiadott érvényes okmányok bemutatása szükséges. Hivatalos nyereményjegyzék a www.szerencsejatek.hu honlapon.