Szeptemberi Eurojackpot akció

Szeptemberi Eurojackpot akció nyereményjegyzéke

 

2017. szeptember 18. és 2017. szeptember 24. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Játék megnevezése Helyszín Nyeremény Szelvényszám Sorsolás napja Igénylés határideje
Eurojackpot

Bizományos

2713 Csemő, Szent István u. 3.

10 000 000 Ft 40 7202 25 40001585 2017. szeptember 25. 2017. november 4.
Eurojackpot

Internetes fogadás

1 000 000 Ft 40 7202 25 40033114 2017. szeptember 25. 2017. november 4.
Eurojackpot

166. sz. Lottózó

9400 Sopron, Juharfa u. 7. 

1 000 000 Ft 40 7205 25 40001480 2017. szeptember 25. 2017. november 4.
Eurojackpot

Internetes fogadás

1 000 000 Ft 40 7204 25 40111648 2017. szeptember 25. 2017. november 4.
Eurojackpot

59. sz. Lottózó

1012 Budapest, Déli pu. aluljáró

1 000 000 Ft 40 7201 25 40012910 2017. szeptember 25. 2017. november 4.
Eurojackpot

Bizományos

6000 Kecskemét,Dunaföldvári út 2.

1 000 000 Ft 40 7203 25 40029788 2017. szeptember 25. 2017. november 4.
Eurojackpot

406. sz. Lottózó

1191 Budapest,Vak Bottyán u. 75/A-C.

1 000 000 Ft 40 7204 25 40109745 2017. szeptember 25. 2017. november 4.
Eurojackpot

Bizományos

2040 Budaörs, Sport u. 2.

1 000 000 Ft 40 7200 25 40018399 2017. szeptember 25. 2017. november 4.

„A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb a sorsolás napját követő 40 napon belül (legkésőbb 2017. november 4-én) jelentkezhetnek nyereményigénylési lap kitöltésével, valamint a nyertes átvételi igazolás beolvastatásával és leadásával (vagy ha azt a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával), internetes játék esetében az ügyfél-azonosító szám megadásával és az elektronikus fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszám igazolására a bankszámlaszerződés vagy bankszámlakivonat bemutatásával. A nyereményigénylés benyújtásának helye: átvételi igazolással elért 1 millió Ft-os nyeremények esetében a Szerencsejáték Zrt. saját lottózójában (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso), a 10 millió Ft, valamint az elektronikus fogadási rendszerben (interneten, SMS-ben, Okoslottón) vásárolt játékkal elért pénznyeremény esetében a 06-1-224-2893-as vagy a 06-1-224-2895-ös telefonszámon (H-Cs: 8:00–16:00, P: 8:00–12:00) történő egyeztetést követően a Sorsolási Osztályon (1106 Budapest, X. kerület, Fehér út 10.). A Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási rendszerében belső egyenleg terhére (interneten, SMS-ben, Okoslottón) vásárolt játékkal elért 1 millió Ft összegű pénznyeremény nyertesének nem szükséges nyereményigénylést benyújtania, ha nyereményét az elektronikus fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszámára kívánja utaltatni, részére a nyeremény a Sorsolási Osztály munkatársával a fent megadott telefonszámon történt adategyeztetést követően átutalásra kerül. Ha azonban attól eltérő bankszámlaszámra, vagy több bankszámlára megosztva kívánja nyereményét átutaltatni, akkor neki is szükséges nyereményigénylést benyújtania, személyesen a Sorsolási Osztályon. A nyeremények kifizetése kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókjában nyitott forint alapú bankszámlára való átutalással történik. Devizakülföldi személy részére a nyeremény kifizetése a mindenkori vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik. Külföldi személy számára nyeremény akkor fizethető ki, ha rendelkezik Magyarországon működő bankfiókban vezetett, forint alapú bankszámlával és érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló okmánnyal, illetve az elektronikus fogadási rendszerben vásárolt játékok esetén a regisztrációkor megadott (vagy azt követően módosított) adatokat igazolja. Terminálon feladott akciós játékkal elért nyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal a 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy ezt követő napon, de még a 40 napos nyereményigénylési/ jelentkezési határidőn belül (azaz legkésőbb 2017. november 4-én) olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját lottózójába, illetve a Sorsolási Osztályra eljutni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvastatásával megkezdődik a nyereményigénylés, ÉS ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon (legkésőbb 2017. november 6-án, hétfőn) – a fentiekben megadott telefonszámokon történő egyeztetés után – a Sorsolási Osztályon (1106 Budapest, Fehér út 10.) személyesen kell az átvételi igazolást leadnia és a nyereménykifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtásra ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidő jogvesztő! A nyereményigénylés során személyazonosságot és az állandó lakcímet igazoló okmányok megadása is szükséges. További részletek a www.szerencsejatek.hu honlapon.”