Ünnepi szerencsenapok

Ünnepi Szerencsenapok akció nyereményjegyzéke

Vásárlás ideje Játék megnevezése Helyszín Nyeremény Szelvényszám Sorsolás napja Igénylés határideje
2017. december 30. Hatoslottó Bizományos
7530 Kadarkút, Hősök tere 1.
10 000 000 Ft 40 7303 02 30057516 2018. január 2 2018. február 11.
2017. december 28. Hatoslottó Bizományos
1225 Budapest, Nagytétényi út 315.
1 000 000 Ft 40 7301 02 30067878 2018. január 2. 2018. február 11.
2017. december 28. Hatoslottó Posta
1658 Budapest, Pesti u. 5-7.

1 000 000 Ft

40 7301 02 30105556 2018. január 2. 2018. február 11.
2017. december 31. Hatoslottó Bizományos
1033 Budapest, Flórián téri aluljáró 5. üzlet
1 000 000 Ft 40 7304 02 30036951 2018. január 2. 2018. február 11.
2017. december 30. Hatoslottó

Bizományos
1162 Budapest, Menyhért u. 27.

1 000 000 Ft 40 7303 02 30018294 2018. január 2. 2018. február 11.
2017. december 28. Hatoslottó Posta
3523 Miskolc, Szentgyörgy u. 23.
1 000 000 Ft 40 7301 02 30068652 2018. január 2. 2018. február 11.
2017.december 30. Hatoslottó Bizományos
5200 Törökszentmiklós, Pánthy Endre u. 31.
1 000 000 Ft 40 7303 02 30135537 2018. január 2. 2018. február 11.

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül (legkésőbb 2018. február 11-én) jelentkezhetnek nyereményigénylési lap kitöltésével, valamint a nyertes átvételi igazolás beolvastatásával és leadásával (vagy ha azt a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával), internetes játék esetében az ügyfél-azonosító szám megadásával és az elektronikus fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszám igazolására a bankszámlaszerződés vagy bankszámlakivonat bemutatásával, illetve Mobil Vásárlás igénybevételével befizetett nyertes játék esetében annak az üzembe helyezett SIM-kártyának a bemutatásával, amelyről a játékát fizette. A nyereményigénylés benyújtásának helye: az átvételi igazolással elért 1 millió Ft-os nyeremények esetében a Szerencsejáték Zrt. saját lottózójában (www.szerencsejatek.hu/uzletkereso), a 10 millió Ft-os nyeremény, valamint az SMS-ben mobil vásárlással befizetett, ATM-en vásárolt játékkal elért 1 millió Ft-os pénznyeremény esetében a 06-1-224-2893 vagy a 06-1-224-2895 telefonszámon (H-Cs: 8:00–16:00, P: 8:00–12:00) történő egyeztetést követően a Sorsolási Osztályon (1106 Budapest, X. kerület, Fehér út 10.). A Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási rendszerében belső egyenleg terhére (interneten, Okoslottón) vásárolt játékkal elért 1 millió Ft összegű pénznyeremények esetében a nyertesnek nem szükséges nyereményigénylést benyújtania, nyereménye az elektronikus rendszerben nyilvántartott bankszámlaszámra automatikusan átutalásra kerül. A nyeremények kifizetése kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókjában nyitott forint alapú bankszámlára való átutalással történik. Devizakülföldi személy részére a nyeremény kifizetése a mindenkori vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik. Külföldi személy számára nyeremény akkor akkor fizethető ki/adható át, ha rendelkezik Magyarországon működő bankfiókban vezetett, forint alapú bankszámlával és érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló okmánnyal, illetve az elektronikus fogadási rendszerben vásárolt játékok esetén a regisztrációkor megadott (vagy azt követően módosított) adatokat igazolja. Terminálon feladott akciós játékkal elért nyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal az adott sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül (azaz legkésőbb 2018. február 11-én) olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját lottózójába, illetve a Sorsolási Osztályra eljutni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvastatásával megkezdődik a nyereményigénylés, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon (azaz 2018. február 12-én, hétfőn) – a fentiekben megadott telefonszámokon történő egyeztetés után – a Sorsolási Osztályon (1106 Bp., Fehér út 10.) személyesen kell az átvételi igazolást leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására, ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidő jogvesztő! A nyereményigénylés során személyazonosságot és az állandó lakcímet igazoló okmányok megadása is szükséges. Azon játékosoknak, akik játékaik árát mobil vásárlással egyenlítették ki, a telefonkészüléket és azt az üzembe helyezett SIM-kártyát is magukkal kell vinniük, amelyről a fogadás történt.