Ünnepi szerencsenapok

2018. Év végi Szerencsenapok

 

2018. december 27. és 2019. január 2. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek. 

Sorsolás napja: 2019. január 3. Nyereményigénylés határideje: 2019. február 12.            

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Skandináv lottó Lakner Gábor 6344 Hajós, Köztársaság tér 1. 10 000 000 Ft 40 7671 03 40033518
Skandináv lottó Goldschmied Zsolt 2113 Erdõkertes, Báthori utca 1. 1 000 000 Ft 40 7671 03 40122693
Skandináv lottó Tölgyes lottózó 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 60. 1 000 000 Ft 40 7667 03 40001707
Skandináv lottó Lukács Gáborné 9653 Répcelak, Petõfi S. u. 63. C/5 ép. 1 000 000 Ft 40 7671 03 40089159

100.000 Ft-ot nyert szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

 • 40 7665 03 40051100
 • 40 7665 03 40052217
 • 40 7666 03 40053721
 • 40 7667 03 40046608
 • 40 7671 03 40027732
 • 40 7671 03 40033024
 • 40 7671 03 40070757
 • 40 7671 03 40098851
 • 40 7671 03 40111459
 • 40 7671 03 40142482
 

10.000 Ft-ot nyert szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

 • 40 7665 03 40003194
 • 40 7665 03 40008525
 • 40 7665 03 40011350
 • 40 7665 03 40026147
 • 40 7665 03 40026465
 • 40 7665 03 40026664
 • 40 7665 03 40033567
 • 40 7665 03 40041645
 • 40 7665 03 40042996
 • 40 7665 03 40047154
 • 40 7665 03 40057480
 • 40 7666 03 40003357
 • 40 7666 03 40008808
 • 40 7666 03 40010413
 • 40 7666 03 40022825
 • 40 7666 03 40024341
 • 40 7666 03 40030196
 • 40 7666 03 40032987
 • 40 7666 03 40041586
 • 40 7666 03 40042815
 • 40 7666 03 40043549
 • 40 7666 03 40048225
 • 40 7666 03 40053861
 • 40 7666 03 40057801
 • 40 7666 03 40060406
 • 40 7666 03 40062594
 • 40 7666 03 40063881
 • 40 7666 03 40069229
 • 40 7666 03 40069879
 • 40 7666 03 40070976
 • 40 7667 03 40009291
 • 40 7667 03 40013951
 • 40 7667 03 40015447
 • 40 7667 03 40036497
 • 40 7667 03 40043684
 • 40 7667 03 40047196
 • 40 7667 03 40048037
 • 40 7668 03 40000809
 • 40 7668 03 40004133
 • 40 7668 03 40005159
 • 40 7668 03 40006856
 • 40 7668 03 40007976
 • 40 7669 03 40005030
 • 40 7669 03 40006294
 • 40 7669 03 40007120
 • 40 7669 03 40022353
 • 40 7669 03 40023772
 • 40 7669 03 40030711
 • 40 7669 03 40035935
 • 40 7669 03 40036081
 • 40 7669 03 40038578
 • 40 7669 03 40040250
 • 40 7669 03 40041232
 • 40 7669 03 40043667
 • 40 7669 03 40046647
 • 40 7670 03 40000872
 • 40 7670 03 40006560
 • 40 7671 03 40020121
 • 40 7671 03 40029882
 • 40 7671 03 40031853
 • 40 7671 03 40042919
 • 40 7671 03 40045802
 • 40 7671 03 40065505
 • 40 7671 03 40071188
 • 40 7671 03 40072766
 • 40 7671 03 40077540
 • 40 7671 03 40080043
 • 40 7671 03 40086184
 • 40 7671 03 40095599
 • 40 7671 03 40096916
 • 40 7671 03 40099479
 • 40 7671 03 40101089
 • 40 7671 03 40104476
 • 40 7671 03 40104480
 • 40 7671 03 40105553
 • 40 7671 03 40108074
 • 40 7671 03 40118363
 • 40 7671 03 40120656
 • 40 7671 03 40123672
 • 40 7671 03 40125693
 • 40 7671 03 40129659
 • 40 7671 03 40133139
 • 40 7671 03 40138804
 • 40 7671 03 40140308
 • 40 7671 03 40141497
 • 40 7671 03 40143542
 • 40 7671 03 40145572
 • 40 7671 03 40149202
 • 40 7671 03 40151675
 • 40 7671 03 40151800
 • 40 7671 03 40154783
 • 40 7671 03 40155535
 • 40 7671 03 40160379
 • 40 7671 03 40179003
 • 40 7671 03 40181279
 • 40 7671 03 40187183
 • 40 7671 03 40190632
 • 40 7671 03 40200005
 • 40 7671 03 40206485
 • 40 7671 03 40207380
 

A 100.000 Ft és annál kisebb nyereményt elért nyertes játékok adatai a www.szerencsejatek.hu oldalon érhetőek el a hivatalos és teljes nyereményjegyzékben! A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek, az alábbiak szerint: A 200.000 Ft-nál kisebb pénznyeremények esetében: Az értékesítőhelyeken vásárolt nyertes átvételi igazolás terminálon történő beolvastatását követően bármely terminállal rendelkező értékesítőhelyen készpénzben felvehetők. (Játékoskártya használatával vásárolt nyertes játék esetében, ha a Játékoskártyán a biztonsági szint be van állítva, akkor a készpénzben történő kifizetéshez a Játékoskártyát is be kell mutatni.) A Szerencsejáték Zrt. elektronikus játék- és fogadási rendszerében belső egyenleg terhére (interneten, Okoslottón) vásárolt nyertes játékok esetében a belső egyenlegre kerülnek kifizetésre. Az akcióban SMS-ben (akár Okoslottóval) Mobil Vásárlás igénybevételével vagy ATM-en vásárolt játékkal elért nyeremény bankszámlára kerül átutalásra, a Szerencsejáték Zrt. által SMS-ben bekért és a játékos által SMS-ben megadott bankszámlaszám alapján. A 200 ezer Ft és ennél nagyobb pénznyeremények esetében nyereményigénylési lap kitöltésével és benyújtásával, valamint az átvételi igazolással elért legfeljebb 5 millió Ft értékű pénznyeremények esetében az átvételi igazolás terminálon történő beolvastatásával és leadásával (vagy ha azt a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával) a Szerencsejáték Zrt. bármely saját lottózójában (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso), míg az 5 millió Ft-nál nagyobb pénznyeremények esetében a Szerencsejáték Zrt. Sorsolási Osztályán, a lentebbi telefonszámokon kell jelentkezni, a Szerencsejáték Zrt. elektronikus játék- és fogadási rendszerében belső egyenleg terhére (interneten, Okoslottón,) vásárolt játékkal elért nyeremények esetében: 200 ezer Ft és 5 millió Ft közötti nyeremények esetében a nyertesnek nem szükséges nyereményigénylést benyújtania, nyereménye az elektronikus játék- és fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszámára kerül átutalásra, az 5 millió Ft-nál nagyobb pénznyeremények esetében az ügyfél-azonosító szám megadásával, valamint – az elektronikus játék- és fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszámának igazolására – a bankszámlaszerződés vagy bankszámlakivonat bemutatásával a Sorsolási Osztályon, Mobil Vásárlás igénybevételével befizetett, vagy ATM-es játékmódban vásárolt játékkal elért nyeremények esetében a Sorsolási Osztályon annak az üzembe helyezett SIM-kártyának a bemutatásával, amelyről a játékát fizette, míg az ATM-es játékmódban a nyertes játék kifizetéséhez használt bankkártyának, valamint annak az üzembe helyezett SIM-kártyának a bemutatásával, amelyhez tartozó telefonszámot az ATM-en való regisztrációkor a játékos megadott. A fentiek szerinti nyereményigénylés Sorsolási Osztályon (1106 Budapest, X. kerület, Fehér út 10.) történő benyújtására a 06-1-224-2893 vagy a 06-1-224-2895 telefonszámon (H-Cs: 8:00–16:00, P: 8:00–12:00) történt egyeztetést követően kerül sor. Terminálon feladott akciós játékkal elért 1 millió Ft nyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal az adott sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját lottózójába, illetve a Sorsolási Osztályra eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvastatásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon – a fentiekben megadott telefonszámokon történő egyeztetés után – a Sorsolási Osztályon (1106 Budapest, Fehér út 10.) személyesen kell az átvételi igazolást (és a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot) leadnia és a nyeremény kifizetéséhez/átadásához szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés/-átadás érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására, ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A terminálon feladott akciós játékokkal elért 200 ezer Ft alatti kisnyeremények esetében azonban csak és kizárólag legkésőbb a 40. napig van lehetőség a pénznyeremény kifizetésére! A határidő jogvesztő! A nyereményigénylés során személyazonosságot és az állandó lakcímet igazoló okmányok megadása is szükséges. Az adatok tájékoztató jellegűek, hivatalos és teljes nyereményjegyzék a www.szerencsejatek.hu honlapon.