Szilveszteri Szerencse Plusz akció

Szilveszteri Szerencse Plusz akció nyereményjegyzéke

 

 

Vásárlás ideje Játék megnevezése Helyszín Nyeremény Szelvényszám Sorsolás napja Igénylés határideje
2016. december 27- 2017. január 1. Ötöslottó

Bizományos

1102 Budapest, Kőbányai út. 52.

20 000 000 Ft 40 6935 01 40040110 2017. január 2. 2017. február 11.
2016. december 27- 2017. január 1. Ötöslottó

66. sz. Lottózó

1204 Budapest, Károly u. 132.

1 000 000 Ft 40 6937 01 40214512 2017. január 2. 2017. február 11.
2016. december 27- 2017. január 1. Ötöslottó Internetes fogadás 1 000 000 Ft

40 6938 01 40013879

2017. január 2. 2017. február 11.
2016. december 27- 2017. január 1. Ötöslottó

Bizományos
3262 Markaz, Domoszlói út 1.

1 000 000 Ft 40 6940 01 40007036 2017. január 2. 2017. február 11.
2016. december 27- 2017. január 1. Ötöslottó

50. sz. Lottózó

1063 Budapest, Bajnok u. 19.

1 000 000 Ft 40 6937 01 40077684 2017. január 2. 2017. február 11.
2016. december 27- 2017. január 1. Ötöslottó

201. sz. Lottózó

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 46.

1 000 000 Ft 40 6939 01 40011079 2017. január 2. 2017. február 11.
2016. december 27- 2017. január 1. Hatoslottó Bizományos
1239 Budapest, Bevásárló u. 2. (Auchan)
10 000 000 Ft 40 6937 02 40072412 2017. január 2. 2017. február 11.
2016. december 27- 2017. január 1. Hatoslottó 406. sz. Lottózó
1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C
1 000 000 Ft 40 6938 02 40126302 2017. január 2. 2017. február 11.
2016. december 27- 2017. január 1. Hatoslottó Bizományos
2500 Esztergom, Mátyás Kir. u. 30. (TESCO)
1 000 000 Ft 40 6939 02 40060318 2017. január 2. 2017. február 11.
2016. december 27- 2017. január 1. Hatoslottó 15. sz. Lottózó
1215 Budapest, Kossuth u. 30-46.
1 000 000 Ft 40 6936 02 40029006 2017. január 2. 2017. február 11.
2016. december 27- 2017. január 1. Hatoslottó 103. sz. Lottózó
7621 Pécs, Király u. 66.
1 000 000 Ft 40 6938 02 40060536 2017. január 2. 2017. február 11.
2016. december 27- 2017. január 1. Hatoslottó 112. sz. Lottózó
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 3.
1 000 000 Ft 40 6938 02 40134277 2017. január 2. 2017. február 11.

 

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül (legkésőbb 2017. február 11-én) jelentkezhetnek nyereményigénylési lap kitöltésével, valamint a nyertes átvételi igazolás beolvastatásával és leadásával (vagy ha azt a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával), internetes játék esetében az ügyfél-azonosító szám megadásával és az elektronikus fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszám igazolására a bankszámlaszerződés vagy bankszámlakivonat bemutatásával. A nyereményigénylés benyújtásának helye: átvételi igazolással elért nyeremények esetében a Szerencsejáték Zrt. saját lottózójában (lista: www.szerencsejatek.hu/terkep), az elektronikus fogadási rendszerben (interneten) vásárolt játékkal elért pénznyeremények esetében a 06-1-224-2893-as vagy a 06-1-224-2895-ös telefonszámon (H-Cs: 8:00–16:00, P: 8:00–12:00) történő egyeztetést követően a Sorsolási Osztályon (1106 Budapest, X. kerület, Fehér út 10.).  A nyeremények kifizetése kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókjában nyitott forint alapú bankszámlára való átutalással történik. Devizakülföldi személy részére a nyeremény kifizetése a mindenkori vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik. Külföldi személy számára nyeremény akkor fizethető ki, ha rendelkezik Magyarországon működő bankfiókban vezetett, forint alapú bankszámlával és érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló okmánnyal, illetve az elektronikus fogadási rendszerben vásárolt játékok esetén a regisztrációkor megadott (vagy azt követően módosított) adatokat igazolja.

Terminálon feladott akciós játékkal elért nyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal a sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül (azaz legkésőbb 2017. február 11-én) olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját lottózójába, illetve a Sorsolási Osztályra eljutni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvastatásával megkezdődik a nyereményigénylés. Ebben az esetben a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon (2017. február 13-án, hétfőn) – a fentiekben megadott telefonszámokon történő egyeztetés után – a Sorsolási Osztályon (1106 Budapest, Fehér út 10.) személyesen kell az átvételi igazolást leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyeremény-kifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb a sorsolás napját követő 40. napon (azaz legkésőbb 2017. február 11-én), akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására, ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidő jogvesztő!

A nyereményigénylés során személyazonosságot és az állandó lakcímet igazoló okmányok megadása is szükséges.