V-sport nyereményjáték nyereményjegyzék

2021 V-sport nyereményjáték nyereményjegyzéke

 

 

2021. augusztus 23 - szeptember 5. között vásárolt fogadások közül kisorsolt főnyeremény nyertesek.

Sorsolás napja: 2021. szeptember 6. Nyereményigénylés határideje: 2021. október 16. (szombat)

Megnevezés A feladás helye Nyeremény A nyertes fogadás azonosító száma
V - sport Balogh Kft. 5624 Doboz, Faluhelyi u. 1. 2. 000.000 Ft 4086452830011280
V - sport 1. sz. Lottózó 1066 Budapest, Oktogon tér 4. 2. 000.000 Ft 4086402830007946

 

2021. augusztus 30 - szeptember 5. között vásárolt fogadások közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2021. szeptember 6. Nyereményigénylés határideje: 2021. október 16. (szombat)

Megnevezés A feladás helye Nyeremény A nyertes fogadás azonosító száma
V - sport Pro Internetes fogadás 500.000 Ft 4086442830002544
V - sport Pro Internetes fogadás 500.000 Ft 4086422830015128
V - sport METRO 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 500.000 Ft 4086452830007411
V - sport Pro Internetes fogadás 500.000 Ft 4086422830015321
V - sport Ziccer Lottózó 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 130. 500.000 Ft 4086462830009896
V - sport Nagy Lajos téri Lottózó 4032 Debrecen, Nagy Lajos király tér 5. 500.000 Ft 4086442830022220
V - sport Kovács Zsolt 5300 Karcag, Madarasi út 24 - 28. 500.000 Ft 4086422830026240
V - sport Gallovich Csabáné 7940 Szentlõrinc, Erzsébet u. 28. 500.000 Ft 4086452830004411
V - sport Lottóállomás 2112 Veresegyház, Baross utca 2/B. 500.000 Ft 4086462830006691
V - sport Harsányi Csaba 7400 Kaposvár, Nyár u. 99/b. 500.000 Ft 4086472830008313

 

2021. augusztus 23-29. között vásárolt fogadások közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2021. augusztus 30. Nyereményigénylés határideje: 2021. október 9. (szombat)

Megnevezés A feladás helye Nyeremény A nyertes fogadás azonosító száma
V - sport Restor 96-B. Bt., 8360 Keszthely, Bercsényi utca 65. 500.000 Ft 4086382830021404
V - sport Judit Lottózó, 3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 73. 500.000 Ft 4086402830009770
V - sport 210. sz. Lottózó, 2700 Cegléd, Teleki út 5. 500.000 Ft 4086382830006456
V - sport Éden Presszó, 2900 Komárom, Bem József u. 1. 500.000 Ft 4086372830015850
V - sport TESCO Trafik, 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56. 500.000 Ft 4086402830015920
V - sport Kispál és Társa Bt., 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 8. 500.000 Ft 4086402830015045
V - sport Eckerné Bankó Erzsébet, 2181 Iklad, Szabadság út 167. 500.000 Ft 4086402830003781
V - sport Pro Internetes fogadás 500.000 Ft 4086362830007906
V - sport Csillag Andrásné, 9300 Csorna, Bartók Béla út 3/C, TESCO 500.000 Ft 4086392830011583
V - sport Pro Internetes fogadás 500.000 Ft 4086362830010366

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek a Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso) nyereményigénylési lap kitöltésével, valamint értékesítőhelyen (terminálon) feladott játék (V-sport) esetében a nyertes átvételi igazolás leadásával (vagy ha azt a játékos a Szerencsejáték Zrt-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával), illetve az elektronikus fogadási rendszerben (interneten) vásárolt játék (V-sport Pro) esetében a nyertes játékos ügyfél-azonosító számának megadásával.

A nyereményjátékban elért pénznyeremények összevont jövedelemként kezelendőek, ezáltal a nyerteseknek a 2021. évre vonatkozó adóbevallásban szerepeltetniük kell a nyeremény összegét. A nyereményt terhelő adót a Szerencsejáték Zrt. fizeti meg a nyertes nevében, amelyről adóigazolást állít ki a nyertes részére. Ezzel összefüggésben a nyereményigénylés Szerencsejáték Zrt. központjába történő beérkezését követően a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársai a nyertesek részére megküldik az adóigazolás kiállításához szükséges adatlapot, amelyet a nyertesnek vissza kell küldenie a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály részére. A nyeremény kifizetésére csak a nyertes által kitöltött és aláírt adatlap Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályra való visszaérkezését követően kerül sor, a nyertes által a nyereményigénylési lapon megadott, kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókban nyitott forint alapú lakossági bankszámlára való átutalással.

Terminálon feladott játékkal (V-sport) elért nyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal az adott sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni, akkor a Szerencsejáték Zrt. Ügyfélszolgálatának telefonon (06-1/201-0580) vagy e-mailben (ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu) történő megkeresésével (a nyertes nevének, telefonszámának és lakcímének, valamint a nyertes szelvény azonosító számának megadásával) is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata. Ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, az átvételi igazolást és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyeremény­kifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidők jogvesztők!

A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóság által kiadott okmányok bemutatása szükséges.