V-sport Tippmix Játékoskartya10x

2023. Augusztus Tippmix és V-sport akció

Tippmix és V-sport tízszeres nyereménynövekedés Játékoskártyával!  nyereményjáték 2023. augusztus 1-17.

 

2023. augusztus 15-17. közötti akciós időszak nyereményjegyzéke.

Sorsolás napja: 2023. augusztus 22. Nyereményigénylés határideje: 2023. október 1. (vasárnap)

Játék megnevezése Akciós nap Nyeremény Átvételi igazolás szám
Tippmix 2023.08.15. 300 000 Ft 40 9357 27 30093493
Tippmix 2023.08.16. 300 000 Ft 40 9358 27 30021491
Tippmix 2023.08.17. 300 000 Ft 40 9359 27 30067052

2023. augusztus 8-10. közötti akciós időszak nyereményjegyzéke.

Sorsolás napja: 2023. augusztus 15. Nyereményigénylés határideje: 2023. szeptember 24. (vasárnap)

Játék megnevezése Akciós nap Nyeremény Átvételi igazolás szám
Tippmix 2023.08.08 300 000 Ft 40 9350 27 30138548
Tippmix 2023.08.09 300 000 Ft 40 9351 27 30086198
Tippmix 2023.08.10 300 000 Ft 40 9352 27 30287633

2023. augusztus 1-3. közötti akciós időszak nyereményjegyzéke.

Sorsolás napja: 2023. augusztus 8. Nyereményigénylés határideje: 2023. szeptember 17. (vasárnap)

Játék megnevezése Akciós nap Nyeremény Átvételi igazolás szám
Tippmix 2023.08.01 300 000 Ft 40 9343 27 30242271
Tippmix 2023.08.02 300 000 Ft 40 9344 27 30198897
Tippmix 2023.08.03 300 000 Ft 40 9345 27 30151664

 

 A kisorsolt, nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek az alábbiak szerint:

 Értékesítőhelyen, terminálon feladott fogadás (Tippmix, V-sport):

Az átvételi igazolás leadásával együtt személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján, valamint az adózáshoz szükséges dokumentumok hiánytalan kitöltését és beérkezését követően kerül átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára.

(Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.)

 Ha a nyertes játékot olyan Játékoskártya használatával vásárolták, amelyen a biztonsági szint is be van állítva, és a játékos nem tudja bemutatni a megfelelő Játékoskártyát, vagy nem az igénylő személy a

Játékoskártya birtokosa, de ragaszkodik a nyeremény- kifizetéshez/nyereményigényléshez, a nyereményigénylés felvételét meg kell tagadni, és ilyen esetben az igénylő kizárólag Reklamációt nyújthat be. Ehhez a lottózói munkavállalónak az akcióban kisorsolt, nyertes adatok alapján ellenőriznie kell a nyertesség tényét, és amennyiben az adott átvételi igazolásszám szerepel az akció kisorsolt, nyertes játékai között, akkor fel kell venni az átvételi igazolásra a Reklamációt. A Reklamációt a hatályos Lottózói Ügyrendben a Reklamációk kezelésére vonatkozóan megadottaknak megfelelően kell beküldeni a Szerencsejáték Zrt. központjába.

A nyereményigénylés benyújtására csak a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyein van lehetőség (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso).

Ha a nyertes első alkalommal az adott sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli, utolsó munkanapon, vagy azt követő, de még a 40 napos, nyereményigénylési határidőn belüli napon olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési lapot kitöltetni, akkor az Ügyfélszolgálat telefonon vagy e-mailben történő megkeresésével (neve, telefonszáma és lakcíme, valamint a szelvény azonosító számának megadásával) is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata. Az átvételi igazolást ebben az esetben is be kell olvastatni a terminálon annak érdekében, hogy a nyereményigénylési határidőn belül történő megkezdése ellenőrizhető legyen. Ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, az átvételi igazolást és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos, jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a  nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti. A határidők jogvesztők!

A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóság által kiadott okmányok bemutatása szükséges.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hibás adatközlés alapján igényelt nyereményeket nem áll módunkban kifizetni/teljesíteni.