Leírás az SMS-LOTTÓ fogadásról

SMS-Lottó fogadás részletes útmutató

 

Az SMS-Lottó szolgáltatást a T-Mobile, Yettel., Vodafone ügyfelei közül bárki igénybe veheti, aki jogosult mobil vásárlásra. Az SMS-Lottó fogadásokat és egyéb utasításokat SMS üzenetként lehet elküldeni a 1756-os normál díjas telefonszámra.Az SMS-LOTTÓ fizetési mód használata esetén a fogadás teljes folyamata
 

1. A fogadó a 1756-os normál díjas számra küld egy SMS-t a fogadás típusának rövidítését használva (bizonyos esetekben ez a rövidítés elhagyható), valamint megjelölve a megjátszani kívánt tippeket (gépi játékot is lehet választani: ekkor csak a kitöltendő szelvények darabszámát kell megadni és - a hagyományos papír alapú fogadáshoz hasonlóan - a Szerencsejáték Zrt. generál tippszámokat). Az elküldendő SMS formátuma azonos az egyéb fizetési módok esetén alkalmazottal.

Példa:

- Egy üres SMS elküldése egy 1 hetes, 1 mezős, normál, Joker nélküli, gépi Ötöslottó játéknak felel meg.

- Egyhetes, normál, 1 mezős, kézi Ötöslottó 10,20,30,40,50 tippekkel: 10,20,30,40,50 (ebben az esetben csak 1 mező beküldésére van lehetőség)

- Egyhetes, normál, 1 mezős, gépi Ötöslottó, joker nélkül: L5

- Egyhetes, normál, 4 mezős, gépi Hatoslottó, az 123456 jokerszámmal: L6,4,J123456

- Öthetes, normál, 2 mezős, kézi Ötöslottó az 1,3,13,21,77 és a 2,4,14,22,78 tippekkel és gépi jokerrel:L55,1,3,13,21,77,,2,4,14,22,78,J


2. A háttérben a Szerencsejáték Zrt. fogadja a tippjeit és kéri a mobil szolgáltatótól az ellenérték beszedését. A mobil szolgáltató ekkor SMS-ben összefoglalja a (tervezett) vásárlás adatait (feltüntetve a játék típusát, ellenértékét) és kéri az ügyféltől a vásárlás (azaz az ellenérték levonásának) jóváhagyását.

3. Ügyfél válasz SMS-ben jóváhagyja a vásárlást (ami - szolgáltatótól függően egy bizonyos fogadási összértékig - bármilyen tartalmú (akár üres) SMS-sel megtehető. (T-mobile ügyfél esetén 3.500 Ft felett vagy az ügyfél egyéni beállításától függően vásárlási kódot kér a rendszer*). A válasz SMS-t a szolgáltató által megadott, a mobil vásárlások visszaigazolására szolgáló telefonszámra kell küldeni.

4. A háttérben a mobilszolgáltató ráterheli a fogadás ellenértékét az ügyfél egyenlegére, tájékoztatja Szerencsejáték Zrt-t a sikeres vásárlásról, a fogadónak pedig egy SMS-t küld az M-com vásárlás adatairól (összeg, termék, szolgáltató)

5. Ügyfél kap egy visszaigazoló SMS-t az Szerencsejáték Zrt-től is, amely tájékoztatja a sikeres fogadáskötésről, visszaigazolja a megjátszott tippeket és a fogadás árát valamint visszaad egy fogadás azonosítót (szelvényszámot) is.

* vásárlási kód: a T-mobile ügyfele a mobil szolgáltató által küldött SMS-ben megadott normál díjas telefonszámra SMS-ben elküld egy tetszőleges 4 jegyű számot (pl. 5149) és vásárlási kódja ez lesz. Ha esetleg elfelejti a számot, ötjegyű előfizetői vagy Domino-jelszava segítségével SMS-ben bármikor újat generálhat. Kitétel, hogy egymás után következő 4 számjegyet (pl: 1234), illetve 4 azonos számjegyet (pl: 4444) kódként nem választhat.

Abban az esetben, ha egy elküldött fogadás még nem zárult le, vagyis a legvégső, Szerencsejáték Zrt. által küldött nyugtázó üzenetet a fogadó még nem kapta meg, és elküld egy újabb fogadást, akkor ezen utóbbi fogadások nem kerülnek be a rendszerbe, hanem egy SMS-ben küldött tájékoztató üzenet kíséretében a rendszer elutasítja. így nem fordulhat elő, hogy a visszaigazoló SMS megérkezéséig fogadó véletlenül többször küldjön be egy fogadást. Hibásan megadott SMS esetén a fogadás érvénytelen és – az üzenetküldés díján kívül – természetesen ingyenes a játékos számára. A további hibák elkerülését segítendő a visszaküldött válasz üzenet tartalmaz egy rövid hibaleírást is.

Az SMS-LOTTÓ szolgáltatást használó játékosoknak nincs lehetősége IVR-en (a telefonos fogadási rendszeren) vagy interneten keresztül fogadni. Lehetősége van viszon arra, hogy azonosítót kérjen az internetes fogadási rendszerhez. Ekkor fogadásait és nyereményeit lekérdezheti a kapott azonosítóval és jelszóval való bejelentkezést követően.Nyeremény
 

Ha nyereményt ér el, arról a rendszer a sorsolást követő napon sms-ben tájékoztatja. Az sms tartalmazza a további teendőket is.

1.     Kisnyeremény (jelenleg 200.000 Ft alatt) esetén amennyiben az ügyfélnek (pl. korábbi nyeremény miatt) már van a Szerencsejáték Zrt-nél regisztrált számlaszáma, úgy a rendszer elutalja arra a bankszámlaszámra a nyereményt. Amennyiben az ügyfél meg akarja változtatni a tárolt bankszámla adatokat, vagy még nincs rögzített bankszámla adata, egy SMS-t kell küldenie a 1756-os normál díjas számra, az alábbi formátumban: UTAL*saját név*12345678-91234567-89123456* (ahol értelemszerűen a „12345678-91234567-89123456” helyére háromszor (egyes bankok, pl. OTP esetében kétszer) nyolc számjegyű bankszámlaszámát kell írni). 

2.     Nagynyeremény (200.000 Ft vagy a feletti) esetén a fogadási rendszer sms-ben tájékoztatja a fogadót, és kéri, hogy válasz sms-ben adjon meg meghatározott formában egy hat számjegyből álló, úgynevezett nagynyertes kódot. A kód beérkezését követően a Szerencsejáték Zrt. munkatársai hamarosan felkeresik a nyertest, és egyeztetik a nyereményigénylés benyújtásának módját. A nyereményigénylés benyújtásához a nyertes játék beküldésekor használt aktív (üzembe helyezett) SIM-kártya felmutatása, annak SzZrt. általi ellenőrzése, valamint a hat számjegyből álló nagynyeremény-kód és a nyertes játék beküldéséhez használt mobiltelefonszám megadása minden esetben szükséges. Ezek bármelyikének hiányában az SzZrt. a nyeremény kifizetését megtagadja.

3.     A nyereményfelvételi határidő jelenleg 90 nap. Amennyiben a nyertes fogadó SMS-ben nem jelentkezik nyereményéért, több ízben kap figyelmeztető SMS-t a 90 nap leteltéig. Sikertelen adatmegadás esetén kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat! A tippek megadásának menete
 

A fogadás úgy történik, hogy a játékos SMS-ben elküldi a megjátszani kívánt játékhoz szükséges információkat (pl. a megjátszott számok). Mivel az üzeneteket számítógép dolgozza fel, ezért ezt kötött formában kell megtenni. A tippek megadásakor a kis- és a nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget. Az SMS üzenet első része adja meg a játék típusát, majd ezt követik a paraméterek.

A különböző játéktípusok SMS kódjai

A tippeket tartalmazó SMS üzenet összeállítása legfeljebb 3 egyszerű lépésből áll:

1.      A játéktípus rövidítésének beírása. Normál 1 hetes, 1 mezős, kézi Ötöslottó, Hatoslottó és Skandináv lottó játék esetén ez elhagyható, de ilyenkor a Joker játék megjátszására nincs lehetőség. Egy üres SMS elküldése pedig egy 1 hetes, 1 mezős, normál, Joker nélküli gépi Ötöslottó játéknak felel meg.

2.      A megjátszani kívánt tippek megadása. (A számokat nem szükséges növekvő rendben megadni)

3.      Amennyiben a fogadó jokert is játszik, abban az esetben a jokerszámok előtt J betűt használva, folyamatosan kell beírni a hat jegyű jokerszámot – ha a játékos meg akarja adni – illetve a J betű önmagában is elég, ha a játékos elfogadja, hogy a gép generál számára számokat.
Például: 5 hetes 2 mezős Ötöslottó feladása következő számokkal
Ha az 1. mező: 2, 5, 35, 42, 77 a 2. mező: 4, 6, 25, 34, 81 és a joker szám 123456
Az elküldendő SMS tartalma: L55*2*5*35*42*77**4*6*25*34*81*J123456

Elválasztójelként a számjegyeken, betűkön a + és a - jeleken kívül bármilyen más jel használható.

 Példák a Lottó típusú fogadások összeállítására
 

A lottó típusú játékok (Ötöslottó, Hatoslottó, Skandináv lottó) tippjeinek feladása teljesen azonos módon történik, csak a lottó típusát jelző számot (Ötöslottó=5, Hatoslottó=6) vagy betűt (Skandináv lottó=S) kell igény szerint változtatnia a fogadónak.

Normál 1 hetes

Egy hetes, egy mezős, kézi Ötöslottó, Hatoslottó illetve Skandináv lottó fogadás beküldéshez elegendő csupán az 5, 6 illetve 7 darab megjátszani kívánt számot elválasztójellel megadva beküldeni. Például: 1,2,3,4,5 (egy hetes, egy mezős, normál Ötöslottó fogadás)

Egyéb esetben a fogadás csak két kötelező lépésből áll, harmadik lépésre abban az esetben van szükség, ha a fogadó jokert is kíván játszani.

A tippelés lépései:
1.      Az üzenet kezdetekor fel kell tüntetni a kívánt játék típusát. Ötöslottó=L5   Hatoslottó=L6   Skandináv lottó=LS

2.Ezt követően be kell írni a kívánt számokat, melyek között elválasztójel használata kötelező, több fogadni kívánt mező esetén a mezők közé két elválasztójelet kell beütni:

- 1 hetes 1 mezős Ötöslottó feladása a következő számokkal: 2, 5, 35, 42, 77
  Üzenet írása: L5#2#5#35#42#77 vagy 2,5,35,42,77

- 1 hetes 3 mezős Ötöslottó feladása a következő számokkal 
  1. mező: 2, 5, 35, 42, 77
  2. mező: 4, 6, 25, 34, 81
  3. mező: 8, 10, 32, 44, 52
  Üzenet írása:

3.      Amennyiben a fogadó jokert is játszik, akkor a megtett tipp után egy J betűt kell írni és folyamatosan – elválasztójel nélkül – lehet feltüntetni a hat jegyű joker számot (nem kötelező). 
Példa:  1 hetes 1 mezős Ötöslottó feladása a következő számokkal: 2, 5, 35, 42, 77 és a következő joker számmal: 123456
Üzenet írása: L5#2#5#35#42#77#J123456, vagy a gép által választott joker esetén: L5#2#5#35#42#77#J

Gépi játék vagy gyorsjáték

Egy üres SMS elküldése egy 1 hetes, 1 mezős, normál, Joker nélküli, gépi Ötöslottó játéknak felel meg.

Egyéb esetben a fogadás csak két kötelező lépésből áll, a harmadik lépésre abban az esetben van szükség, ha a fogadó Jokert is kíván játszani.

A tippelés lépései:

1.   A fogadás kezdetekor fel kell tüntetni a kívánt játék típusát: 
Példa: Ötöslottó=L5   Hatoslottó=L6   Skandináv lottó=LS

2.   A játszani kívánt mezőszám beírása: 1 mezős gépi játéknál nem kötelező a mezőszám megjelölése. Például: L5 
Példa: 1 hetes gépi játék 4 mezővel
Üzenet írása:  L5#4

3.   Amennyiben a fogadó jokert is játszik, akkor a mezők száma után egy J betűt kell írni. 
Példa.: 1 hetes 4 mezős gépi Ötöslottó feladása joker számmal
Üzenet írása: L5#4#J

5 hetes játék

Az 5 hetes lottójátékok feladása ugyanúgy történik, mint az előbbiekben bemutatott 1 hetes játék csak a játéktípus megadása után fel kell tüntetni egy 5-ös számot, amely a hetek számára utal.
Például: 5 hetes 3 mezős Ötöslottó feladása következő számokkal:
1.mező: 2, 5, 35, 42, 77
2.mező: 4, 6, 25, 34, 81
3.mező: 8, 10, 32, 44, 52
joker szám:    123456
Üzenet írása: 

5 hetes gépi játék

Az 5 hetes gépi lottójátékok feladása ugyanúgy történik, mint a korábbiakban bemutatott gépi játék csak az L5 vagy L6 vagy LS jelzés után fel kell tüntetni egy 5-ös számot, amely a hetek számát jelenti. 
Például: 5 hetes 4 mezős gépi Hatoslottó feladás jokerrel
Üzenet írása: L65#4#J

Egy SMS-ben egyszerre Ötöslottó játékban maximum 6, Hatoslottó és Skandináv lottó játékban pedig maximum 5 mező küldhető be.

Kombinációs lottó

A kombinációs játékoknál az üzenet írása kombinációs játékot jelentő K betűvel és a lottó típusát jelző számmal (Ötöslottó=5, Hatoslottó=6) kezdődik.

A fix és kombinációs számok darabszáma csak az Ötöslottó és a Hatoslottó Részvételi Szabályzatának mellékletében szereplő indexszámok szerinti értékeket vehetik fel.

A tippelés lépései:
1.      A fogadás kezdetekor fel kell tüntetni a kívánt játék típusát. Példa.: Ötöslottó=K5  Hatoslottó=K6

2.      Fix számok beírása előtt #F jelzéssel kell folytatni az üzenetet.Példa.: Ötöslottó fix számok: 2,4,10
Üzenet írása: K5#F#2#4#10

3.      Kombinációs számok beírása előtt  #K jelzéssel kell folytatni az üzenetet. Példa: 
Ötöslottó fix számok: 2,4,10
Ötöslottó kombinációs számok: 40,67,83,87,88,90Üzenet írása: K5#F#2#4#10#K#40#67#83#87#88#90

4.      Joker szám megadása előtt #J karakterrel kell folytatni az üzenetet. Példa:
fix számok: 2, 4, 10  
kombinációs számok: 40, 67,83,87,88,90
joker szám: 123456
Üzenet írása: K5#F#2#4#10#K#40#67#83#87#88#90#J123456

Kombinációs gépi játék

A fogadás csak két kötelező lépésből áll, a harmadik lépésre abban az esetben van szükség, ha a fogadó jokert is kíván játszani.

A tippelés lépései:

1.      A fogadás kezdetekor fel kell tüntetni a kívánt játék típusát: Például: Ötöslottó=K5    Hatoslottó=K6

2.      A fix és a kombinációs számok beírása
Például: Hatoslottó 3 fix számmal és 5 kombinációs számmal
Üzenet írása: K6#F3#K5

3.      Amennyiben a fogadó jokert is játszik, akkor a megtett tipp után egy J betűt kell írni és folyamatosan # nélkül feltüntetni a számokat.      Például: kombinációs Hatoslottó 3 fix számmal és 5 kombinációs számmal és jokerrel
Üzenet írása: K6#F3#K5#J

Kombinációs 5 hetes játékra is van mód, az SMS-t K55 vagy K65 jellel kell kezdeni a játéktípusnak megfelelően.

 Példák a Kenó összeállítására
 

A tippelés lépései: 
1.      Játék megadása: KN
2.      Az alábbi sorrendben a paraméterek beírása, minden egyes paraméter között elválasztójelet kell használni:

- Sorsolások száma (1,2,3,4,5,6,7,14)

- Játéktípus megadása (1,2,…..10)

- Tét megadása (1-5)

3.   Joker szám megadása előtt #J karakterrel kell folytatni az üzenetet.
Pl: 3-as játéktípusú kenó feladása 2x-es téttel, 4 sorsolásra, 2 mezővel a következő számokkal: 
1. mező: 10,15,34,
2. mező: 33,48,59
Üzenet írása: 

Gépi játék

A fogadás menete megegyező, csak a számokat nem kell megadni.

A tippelés menete:
1. Játék rövidített nevének megadása: KN
2. A sorsolások számának, a játéktípusnak és a kívánt tétnek a megadása (az utóbbi kettőt kétszer kell megadni, ha két mezővel kívánunk játszani)
3.Joker szám megadása előtt #J karakterrel kell folytatni az üzenetet.
Például: 4 sorsolásra, 3-as kenó feladása gépi jokerrel, 2x-es téttel, és 5-ös kenó 4x-es téttel
Üzenet írása: KN4#3#2##5#4#J

Kombinációs játék

A tippelés menete:

1. Játék megadása: KK 
2.  A sorsolások számának, a játéktípusnak, a jelölések számának és a kívánt tétnek a megadása
3. Joker szám megadása előtt #J karakterrel kell folytatni az üzenetet. Például: 4 sorsolásra 2-as játéktípusú kenó feladása 3 számjelöléssel 2x-es téttel, a következő számokkal: 10,15,32
Üzenet írása: KK4#2#3#2#10#15#32

Kombinációs gépi játék

A fogadás menete a kombinációs játékkal megegyező, csak a gépi játék számokat nem kell megadni.Például: 4 sorsolásra, 2-es játéktípus, 3 számjelöléssel, 2x-es téttel
Üzenet: KK4#2#3#2Példák a Puttó összeállításához
 

Normál és kombinációs játék

A tippelés lépései:
1. Játék megadása: PT
2. Az alábbi sorrendben a paraméterek beírása, minden egyes paraméter között elválasztójelet kell használni:

- Sorsolások száma (1,2,5,10,20,50)

- Tét megadása (1-5)

4. Az A számainak megadásához 8 számot kell elválasztójelekkel felsorolni. A kiválasztott számoknak 1 és 20 közé kell esniük.

5.   A B mezőben 1 és 4 között akár egy, akár több számot is meg lehet adni a kötelezően megadandó B betű után elválasztójelekkel felsorolva. Ha a B mezőben több számot is megjátszik, az kombinációs játéknak számít. Pl: 5 húzásos Puttó feladása egyszeres és háromszoros téttel, 2 mezővel a következő számokkal: 
1. mező: A: 1,3,7,10,12,15,16,19 B: 3
2. mező: A: 2,4,5,9,10,14,17,20 B: 1,2,3
Az első mező normál, a második pedig kombinációs játéknak számít.

Üzenet írása:

Példák normál és kombinációs játékra saját számok megadásával:
10 sorsolásos puttó,
az 1. számtáblán a számok: 3,5,6,8,9,11,13,17, a kombinációk: 2, 4,a tét 5;
a 2.-on a számok: 1,3,5,11,13,15,16,17, a kombináció 3, a tét 3;
a 3.-on a számok: 1,3,5,9,10,11,16,17, a kombinációk: 1,2,3,4, a tét 2;
a 4.-en a számok: 1,9,10,13,14,16,17,18, a kombinációk: 1,3,4, a tét3:

PT10#5#3#5#6#8#9#11#13#17#B#2#4##3#1#3#5#11#13#15#16#17#B#3##
2#1#3#5#9#10#11#16#17#B#1#2#3#4##3#1#9#10#13#14#16#17#18#B#1#3#4

Gépi játék

A fogadás menete megegyező, csak a számokat nem kell megadni.

A tippelés menete:

1.   Játék rövidített nevének megadása: PT
2.   A sorsolások számának és a kívánt tétnek a megadása (ha több mezővel kívánunk játszani, akkor a tétet minden mezőre vonatkozóan meg kell adni).
3.   A B mezőben megjátszani kíván számok darabszámát a B betű után kell megadni.

Példák normál és kombinációs gépi játékra:

PT:  1 sorsolás, 1-szeres tét, 1 kombi, 1 számtábla
PT5:  5 sorsolás, 1-szeres tét, 1 kombi, 1 számtábla
PT2#5: 2 sorsolás, 5-szörös tét, 1 kombi, 1 számtábla
PT10#3B4: 10 sorsolás, 3-szoros tét, 4 kombi, 1 számtábla
PT50#1B3##1B3: 50 sorsolás, 2 számt., mindegyiken 1-szeres tét, 3 kombi
PT5#2B4##3B2##1B4##5B3: 5 sorsolás, 4 számtábla: 1. tábla: 2-szeres tét, 4 kombi ; 2. tábla: 3-szoros tét, 2 kombi ; 3. tábla: 1-szeres tét, 4 kombi ; 4. tábla: 5-szörös tét, 3 kombi

Nyeremény a minimum 4+1 találatra jár. Tehát a nyereményjogosultsághoz az A mezőben legalább 4 számot és a B mezőt el kell találni.Példák a Totó összeállítására
 

Normál

A normál Totó esetén csak a játék típusát jelző rövidítést kell beírni és utána folytatólagosan a 14 fogadási esemény tippjeit. A tippek között elválasztójel használata kötelező. Amennyiben több mezőt kíván játszani a fogadó, abban az esetben a mezők közé két elválasztójelet kell beírni.

A fogadás lépései:
1.      A játék rövidített nevének beírása: TO
2.      A fogadni kívánt tippek (1,2,X) beírása, melyek között elválasztójel nem kell. Például:

Gépi Játék

Gépi játék esetén a fogadónak csak a hasábok számát kell megadni. Például:

Kombinációs játék

A tippelés lépései:
1.      Játék rövidített nevének beírása: TK
2.      13 tipp megadása, amennyiben többesélyes egy esemény, abban az esetben, elválasztójel nélkül kell megadni a tippeket. Például:

Gépi játék

Gépi játék esetén a fogadónak csak azt kell megadnia, hogy mennyi 3 esélyest és 2 esélyest kíván tippelni. Például: 1 háromesélyes és 2 kétesélyes
Üzenet: TK#1#2Góltotó
 

A Góltotó játék két egyszerű lépésből áll, a tippelés lépései:
1.      A játék rövidített nevének megadása: GT
2.      A fogadni kívánt események megadása

Például: a Totó műsorból az 1., 3., 5., 9., 10. és 12. mérkőzésre szólnak a tippek. Az egy kimenetelre vonatkozó több esélyt elválasztójel nélkül kell beírni (példánkban az első mérkőzés minkét csapatának 0 és 1 gólt is tippeltünk).
Üzenet írása:  GT#1#01#01#3#0#0#5#0#0#9#0#0#10#0#0#12#0#0

A kombinációs játékra vonatkozó szabályok megegyeznek a hagyományos, úgynevezett "on-line" fogadásra vonatkozó szabályokkal.

Gépi játék

Például: a fogadó 2 db négyesélyest, 3 db háromesélyest, 1 db kétesélyest játszik és 6 db egyesélyes kimenetelre tippel
Üzenet írása:  GT#2#3#1#6

A kombinációs játékra vonatkozó szabályok megegyeznek a hagyományos, úgynevezett "on-line" fogadásra vonatkozó szabályokkal. Hibásan kitöltött SMS esetén a fogadás érvénytelen és - az üzenetküldés díján kívül - természetesen ingyenes a játékos számára. A további hibák elkerülését segítendő a visszaküldött válasz üzenet tartalmaz egy rövid hibaleírást is.


Példák az Eurojackpot összeállítására
 

A tippeket tartalmazó SMS üzenet összeállítása legfeljebb 3 egyszerű lépésből áll:

1. A játéktípus rövidítésének beírása. Normál Eurojackpot: EJ • Kombinációs Eurojackpot: KEJ
2. A megjátszani kívánt tippek megadása. (A számokat nem szükséges növekvő rendben megadni)
3. Amennyiben a fogadó Jokert is játszik, a Jokerszámok előtt J betűt használva, folyamatosan kell beírni a hat számjegyet – ha a játékos meg akarja adni. A J betű önmagában is elég, ha a játékos elfogadja, hogy a gép generál számára számokat.


Példa: 2 mezős normál Eurojackpot feladása a következő számokkal
1. mező: A számok: 2, 5, 35, 42, 49 • B számok: 2, 4
2. mező: A számok: 5, 6, 25, 34, 41 • B számok: 3, 6
és a Joker szám: 123456

Az elküldendő SMS tartalma: 
EJ*2*5*35*42*49*B*2*4**5*6*25*34*41*B*3*6*J123456


Példa: 1 mezős kombinációs Eurojackpot feladása 7 db A számmal és 5 db B számmal
A számok: 4, 18, 21, 24, 39, 41, 46
B számok: 3, 4, 5, 8, 10
és a Joker szám: 123456

Az elküldendő SMS tartalma: 
KEJ*4*18*21*24*39*41*46*B*3*4*5*8*10*J123456

Elválasztójelként a számjegyeken, betűkön a + és a - jeleken kívül bármilyen más jel használható.Összefoglalás: A fogadás során használható hívókódok ill. utasítások
 

Fogadás (az SMS-es fogadással megegyező formátumban)

Egyszerűsített fogadási lehetőség: 1 mezős, normál Ötöslottó, Hatoslottó vagy Skandináv lottó szelvény egy hétre a megjátszani kívánt 5, 6 vagy 7 darab, elválasztójellel megadott számjegy beküldésével megjátszható. (Példa egy ilyen Ötöslottó fogadásra: 1,2,3,4,5) Egy üres SMS elküldése pedig egy 1 hetes, 1 mezős, normál, Joker nélküli, gépi Ötöslottó játéknak felel meg.

Ötöslottó: L5, L55, K5, K55 
Hatoslottó: L6, L65, K6, K65 
Skandináv lottó: LS, LS5 
Kenó: KNn, KKn (ahol n a húzások száma, értéke 1,2,3,4,5,6,7,14 lehet) 
Totó: TO, TK 
Góltotó: GT

Nyereményinformáció

Ha nyereményt ér el, arról a rendszer a sorsolást követő napon sms-ben tájékoztatja. Az sms tartalmazza a további teendőket is.

Számlaszám és név megadása

UTAL*név*számlaszám*Ez az üzenet bármikor elküldhető, nem csak nyeremény esetén. A második *-ot követően a bankszámlaszámot kell beírni (amely háromszor, vagy egyes bankok - pl. OTP Bank - esetében kétszer nyolc számjegy. A számlaszámot akár kötöjelekkel elválaszva, akár egybeírva is meg lehet adni. Az üzenet végére zárásként szintén *-ot kell írni.

Egyenlegfeltöltés

A teljes regisztrációval rendelkező fogadók közül azok, akik a T-mobile ügyfelei, belső egyenlegüket m-com fizetési módon keresztül is feltölthetik. Ehhez a következő formátumú SMS-t kell elküldeni az SMS-LOTTÓ fogadás 1756-os telefonszámára: FELTOLT MC összeg

Utolsó fogadás lekérdezése

Ötöslottó: INFO#L5

Hatoslottó: INFO#L6

Skandinávlottó: INFO#LS

Kenó: INFO#KN

Totó: INFO#TO

Góltotó: INFO#GT

Puttó: INFO#PT

Utolsó fogadás újra megjátszása

Ötöslottó: L5#U

Hatoslottó: L6#U

Skandinávlottó: LS#U

Kenó: KN#U

Totó: TO#U

Góltotó: GT#U

Puttó: PT#U

Nyerőszám információk (utolsó húzás/események eredményei)

Ötöslottó: H#L5 vagy HUZAS#L5

Hatoslottó: H#L6 vagy HUZAS#L6

Skandinávlottó: H#LS vagy HUZAS#LS

Kenó: H#KN vagy HUZAS#KN

Joker: H#J vagy HUZAS#J

Totó: H#TO vagy HUZAS#TO

Góltotó: H#GT vagy HUZAS#GT

Luxor: H#LU vagy HUZAS#LU

Puttó: H#PT vagy HUZAS#PT

Puttó (konkrétan): H#PT#YYYYMMDD#SSS

Internetes lekérdezési lehetőség

Az SMS-LOTTÓN fogadók fogadásaik és nyereményeik részletes adatait interneten keresztül is lekérdezhetik. Az SMS-LOTTÓ fogadás telefonszámára küldött SMS-sel azonosítót és jelszót kérhetnek az internetes fogadási rendszerbe való bejelentkezéshez.

Az üzenet szövege azonosító és jelszó igényléséhez: AZON

A bejelentkezéshez szükséges azonosítót és a rendszer által generált jelszót a fogadó SMS-ben kapja meg arra a telefonszámára, amelyről a kérést indította. Az azonosító vagy a jelszó elfelejtése esetén az AZON szó ismételt beküldésével a rendszer új jelszót generál, majd azt az azonosítóval együtt SMS-ben elküldi a fogadónak.

A bejelentkezés után fogadásainak  és nyereményeinek részletes adatait a „Napló”, menüpont kiválasztásával kérdezheti le. Internetes fogadáskötésre azonban ebben az esetben nincs mód.